Hyppää pääsisältöön

Profilaatioalat esittelyssä: Kestävät turvallisuuskäytänteet eivät tingi demokratiasta

Julkaistu 28.3.2024
Tampereen yliopisto
Kaksi henkilöä eri puhetilaisuuksissa yhdistettynä samaan kuvaan.
Professori Pami Aalto ja tutkimusjohtaja Marko Lehti (oik.) johtavat SUPRA-hanketta, joka on yksi Tampereen yliopiston profilaatioaloista. Kuva: Aki Tulikari / Maria Santto (CMI)
Miten maailmaan rakennetaan turvallisuutta tavalla, joka ei rapauta demokratiaa? Muun muassa tähän perustavaan kysymykseen pohjaa rauhan- ja konfliktintutkimusta sekä kriittistä turvallisuustutkimusta yhdistävä hanke. Tampereen yliopiston profilaatioala ymmärtää tämän ongelman monilla tasoilla ihmisten toteuttamina, kestävinä turvallisuuskäytänteinä.

Sustainable Security Practices (SUPRA) -hankkeessa tutkitaan, millaisia ovat kestävät turvallisuuskäytänteet ja -järjestelmät ja miten ne auttavat mukautumaan muuttuvan maailman haasteisiin. Se on yksi Suomen Akatemian PROFI7-haussa rahoitetusta profiloitumisalueesta Tampereen yliopistossa vuosina 2023–2028.

SUPRA tähtää mukautuvaan varautumiseen globaaleihin häiriöihin, kriiseihin ja epävarmuustekijöihin. Kestäviä turvallisuuskäytänteitä tarkastellaan laaja-alaisesti kansalaisista ja kansalaisyhteiskunnasta aina valtioiden ja niiden välisten suhteiden tasolle asti.

Hanke pyrkii kehittämään turvallisuuskäytänteitä siten, ettei niissä esimerkiksi nojattaisi harkitsemattomasti tukahduttavaan valvontaan. Turvallisuuden maksimoiminen voi johtaa tutkijoiden mukaan tavoittelemaan lisää turvallisuutta, kun havaitaan uusia uhkia eivätkä aiemmat keinot ole johtaneetkaan tavoiteltuun tulokseen. Päättymätön kehä on valmis, jolloin suurin häviäjä on demokraattinen yhteiskunta. Professori Pami Aalto muistuttaa, että turvallisuuden kanssa on pidettävä kieli keskellä suuta, sillä yhteiskunnalla on muitakin intressejä säilytettävänä.

– Turvallisuutta on löydettävä ikään kuin sopiva määrä. Sitä ei pidä hakea ratkaisuilla, jotka vievät suljettuun yhteiskuntaan ilman demokratiaa ja läpinäkyvyyttä. SUPRAssa meidän painopisteemme on siinä, miten eri tasoilla toteutuva turvallisuus ja sen käytänteet voivat olla kestäviä. Silloin ne palvelevat myös demokraattisen kehityksen tarpeita, Aalto sanoo

Professori Aalto toimii SUPRA-hankkeen johtajana yhdessä Tampereen rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus TAPRIn tutkimusjohtaja Marko Lehden kanssa.

– Turvallisuutta on tarpeen ajatella laajemmin kuin vain uhkakeskeisenä. SUPRAssa miellämme turvallisuuden erilaisina yhteisöjen mukautuvina käytänteinä, reagointina, sopeutumisena. Kestävät turvallisuuskäytänteet, joita esiintyy myös ihmisten arjessa, rakentavat resilienttiä ja demokraattista yhteiskuntaa. Esimerkiksi erilaiset kansalais- ja yhteiskuntatason rauhanrakennus- tai sovitteluprosessit ovat kestävän turvallisuuden käytänteitä, Lehti toteaa.

Kestävä turvallisuus rakentuu monilla tasoilla – sopeutua tulee myös ennakoimattomaan

SUPRA ottaa etäisyyttä perinteiseen turvallisuuskäsitykseen nähdä turvallisuus yksittäisin keinoin toteuttavana ’tuotteena’.

– Se, että näemme turvallisuusuhkia joka puolella, voi olla itse asiassa uhka meille itsellemme. Silloin politiikan tekeminen kriisiytyy demokratiassa. Kestävien käytänteiden tarkoitus on purkaa ajatusta, että me voimme vain tehdä jonkin yksittäisen asian, joka tuottaa turvallisuutta, sanoo SUPRAn koordinaattori, tutkija Samuli Lahtinen.

Johtamisen ja talouden tiedekunnassa kansainvälisen politiikan väitöskirjaa tekevä Lahtinen korostaa tuotteistamisen sijaan jatkuvaa prosessia. Tarvitaan aktiivisia, jatkuvia keskenään tasapainossa olevia toimia, jotka tuottavat demokraattisen yhteiskunnan kestävyyden turvallisuuteen kohdistuvassa päätöksenteossa.

SUPRAn tarkastelussa turvallisuus käsittää tavat toteuttaa yhteiskunnassa asioita. Kyse on esimerkiksi viranomaistoiminnasta kriittisiä toimintoja hallinoivien yritysten kanssa tai ihmisten osallistamisesta turvallisuuteen rauhanrakennus- ja sovitteluprosesseissa.

– Tutkimamme kestävä turvallisuus tarkoittaa näiden kaikkien tasojen käytäntöihin paneutumista ja sen pohtimista, millä tavalla niissä voidaan vähentää haavoittuvuuksia ilman, että tuhotaan demokraattinen yhteiskunta, Aalto sanoo.

– Maailmassa, jossa kaikki on hyvin kompleksista ja toisiinsa liittyvää, tarvitaan kestäviä käytänteitä sopeutua. Yhteisöjen täytyy pystyä sopeutumaan myös ennakoimattomiin tilanteisiin, joita emme voi vielä nähdä, Lehti lisää.

SUPRA kokoaa erityisesti TAPRIn rauhan- ja konfliktintutkimusta sekä johtamisen ja taluden tiedekunnan kriittisen turvallisuuden, monitieteistä tutkimusta.

Esimakua SUPRAn verkostoitumisesta sidosryhmiin ja muihin tutkijoihin saatiin viime marraskuussa, kun TAPRIn ja CMIn Tampere Peace Day -kongressi järjestettiin Tampereella. SUPRAn rahoittama kongressi toimi samalla profilaatioalan aloitustapahtumana.

Sustainable Security Practices (SUPRA)

 • Yksi Tampereen yliopiston profilaatioaloista vuosina 2023–2028.
 • Tutkii ja kehittää laajasti yhteiskunnan eri tasoilla kestäviä turvallisuuskäytäntöjä, joilla vastataan globaaleihin häiriöihin, kriiseihin ja epävarmuustekijöihin.
 • Suomen Akatemia rahoittaa hanketta 600 000 euron määrärahalla vuosina 2023–25.

Suomen Akatemian PROFI7-rahoitus

 • Suomen Akatemia myönsi alkuvuodesta 2023 rahoituksen yhdeksälle suomalaiselle yliopistolle PROFI7-haussa. Kestävä kehitys ja resilienssi korostuivat hakemusten teemoissa. Rahoituksen tavoitteena on vauhdittaa suomalaisten yliopistojen strategista profiloitumista ja tukea tutkimuksen laadun parantamista koko yliopistokentällä kansainvälisen vertaisarvioinnin pohjalta.
 • Toimikunta myönsi Tampereen yliopistolle 8,2 miljoonaa euroa strategisen tutkimuksen profiloitumisen tehostamiseen.
 • Tampereen yliopiston tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan kärkialoilla rahoitetaan neljää profiloitumisaluetta:
  1) Century-Long Lives: individual, structural, and cultural adaptation to longevity (CLL)
  2) Sustainable Security Practices (SUPRA)
  3) Sustainable Biomedical and Toxicological Research (SUSBIO)
  4) System-on-Chip and Wireless Technology for Intelligent Machines

Lue lisää PROFI7-rahoituksesta Suomen Akatemian verkkosivuilta