Hyppää pääsisältöön

Pirkanmaan Syöpäyhdistys jakoi apurahoja syöpätutkimukseen

Julkaistu 20.11.2023
Tampereen yliopisto
Keinotekoinen opetuskäyttöön tarkoitettu ihmisen luuranko.
Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto
Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen vuoden 2023 apurahansaajat on valittu. Suuremmat apurahat jaettiin neljän hakijan kesken. Yhteensä Pirkanmaalla toteutettaviin syöpätutkimuksiin jaettiin apurahoja 100 000 euroa.

20 000 euron apurahat saivat dosentti Otso Arponen, dosentti Maarit Bärlund, professori Elina Haavisto ja terveydenhuollon tohtori Eeva Harju. Lisäksi Pirkanmaan Syöpäyhdistys myönsi väitöskirja-apurahoja viidelle hakijalle. Väitöskirja-apurahan suuruus on 4 000 euroa.

Otso Arposen prospektiivinen tutkimus selvittää, voidaanko syövän levinneisyyden ja hoitovasteen kuvantamisessa käytettäviä leikekuvausmenetelmiä soveltaa pahanlaatuisen sairauden aiheuttamiin kehon koostumuksen muutosten arviointiin. Tarkoituksena on löytää potilaat, joiden lihasmassa on vähäinen, ja jatkossa mahdollisesti kohdentaa kuntoutustoimenpiteitä erityisesti tällaisille potilaille.

Maarit Bärlundin tutkimuksessa selvitetään, vähentääkö liitännäissolunsalpaajahoitojen hyötyä ennustavan geenipaneelitestin käyttö rintasyövän solunsalpaajahoitoja ja hoidoista aiheutuvia kustannuksia ilman, että potilaan ennuste huonontuu. Testi on otettu Taysissa käyttöön kohdennetusti. Bärlund ryhmineen tutkii myös, vähentääkö covid-pandemian aikana vakiintunut valkosolukasvutekijän käyttö solunsalpaajahoidon yhteydessä potilaiden sairaalahoitoja vaativia infektioita. Lisäksi selvitetään, kuinka suuri osa rintasyövän seurantavaiheessa olevien potilaiden digitaalisista oireyhteydenotoista johtaa rintasyövän uusiutuman löytymiseen.

Elina Haavisto ryhmineen kehittää tutkimuksessaan mittaria, jolla voitaisiin arvioida syöpäpotilaiden psykososiaalisen tuen tarvetta vuodeosastoilla ja poliklinikoilla. Hankkeen yhteydessä mittari pilotoidaan, ja sen psykometrisia ominaisuuksia ja merkitystä tuen toteutumiselle arvioidaan.

Eeva Harjun tutkimuksen tavoitteena on arvioida erikoissairaanhoidon ja potilasjärjestöjen yhteistyön toimivuutta erityisesti psykososiaalisen tuen näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena on löytää keinoja parantaa syöpäpotilaiden ohjaamista erilaisiin psykososiaalisen tuen palveluihin sekä kehittää yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden ja erikoissairaanhoidon välillä.

Lue koko tiedote Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen sivuilta 


Lisätiedot:

Anne Lindfors
Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen toiminnanjohtaja
050 3075 975
anne.lindfors [at] pirsy.fi (anne[dot]lindfors[at]pirsy[dot]fi)

Heidi Penttinen
Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen ylilääkäri ja syöpätautien erikoislääkäri
050 4721 080
heidi.penttinen [at] pirsy.fi (heidi[dot]penttinen[at]pirsy[dot]fi)