Hyppää pääsisältöön

”Petäjä” voitti Viinikanlahden puukerrostalokorttelin opiskelijaideakilpailun

Julkaistu 31.10.2023
Tampereen yliopisto
Palkintolautakunnan mukaan voittajatyö "Petäjä" istuu kaupunkikuvallisesti erinomaisesti kilpailun lähtökohtana olleeseen Viinikanlahden tulevaan kaupunkiympäristöön (Tampereen kaupungin asemakaavaluonnos 2022). Kuva: Mikko-Ville Sirola, Sami Maaizate ja Sofia Euro
Tampereen Viinikanlahden puukerrostalo -opiskelijaideakilpailun voittajaksi valittiin kilpailutyö Petäjä. Voittajatyön suunnittelivat Tampereen yliopiston arkkitehtuurin opiskelijat Mikko-Ville Sirola, Sami Maaizate ja Sofia Euro.

Ideakilpailun tulokset julkistettiin 31.10.2023 ja palkintoina jaettiin yhteensä 8 500 €. Kilpailuun saatiin 21 ehdotusta. Kilpailun järjestivät Tampereen kaupungin Strateginen hankekehitys / Viiden tähden keskusta -kehitysohjelma ja asemakaavoitus yhteistyössä Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikön kanssa.

Opiskelijaideakilpailun tavoite oli kannustaa Tampereen yliopiston arkkitehtuurin opiskelijoita puurakentamisen opiskeluun kiinnostavan ja ajankohtaisen suunnittelukohteen avulla sekä kerätä tulevien arkkitehtien uutta luovia näkemyksiä tulevaisuuden kaupunkimaisesta puurakentamisesta ja asuntoarkkitehtuurista.  Kilpailutyöt suunniteltiin noin vuosina 2025–2035 rakennettavalle Viinikanlahden alueelle, jossa Tampereen kaupunki edistää puurakentamista osana keskustan ja sen asuntorakentamisen kehittämistä.

Kilpailutyön suunnittelussa olennaiseksi teemaksi nimettiin luonteva ja pitkäaikaiskestävä puukerrostalorakentaminen kaupunkiympäristössä sekä sen monimuotoisuuden ja kilpailukyvyn ilmentäminen rakennuksessa innovatiivisella, kiehtovalla ja mieleenpainuvalla tavalla.

Ideakilpailu oli osoitettu Tampereen yliopiston arkkitehtuurin yksikön kaikille suomalaisille ja kansainvälisille opiskelijoille. Kilpailuun saivat osallistua myös kevätlukukaudella 2023 Tampereen yliopistosta valmistuneet arkkitehdit. Kilpailuaika oli 14.4.-31.7.2023.

Kilpailun voittajatyön "Petäjän" suunnittelivat Mikko-Ville Sirola, Sami Maaizate ja Sofia Euro. Ryhmä palkittiin 3 500 eurolla.

Rakennuksen arkkitehtuurista palkintolautakunta totesi: "Petäjä onnistuu vastaamaan tasapuolisesti kaikkiin kilpailuohjelmassa asetettuihin kysymyksiin. On lähdetty tekemään lähtökohtaisesti puukerrostalorakennusta. Erityisesti kaupunkikuvallisesti on saatu aikaan kiehtova kokonaisuus. Kortteli on monipuolisesti ratkaistu, puunkäyttö julkisivussa on huoliteltua ja detaljit sopivat hyvin puurakentamiseen. Rakennuksen runkoa on kavennettu onnistuneesti. Sisäänvedetty parveke jatkuu hienosti ulokeparvekkeena, mutta tätä teemaa olisi voinut hyödyntää enemmänkin. Rakennukseen on uskallettu piirtää myös räystäät. Puukerrostalorakentamisesta on osaamista, puutaloperinteeseen viittaava kodinomaisuus tuo kortteliin pehmeyttä. Julkisivut ovat tasapainoiset ja miellyttävät, asuntosuunnittelu on lähes kaikissa asunnoissa erittäin ansiokasta, sisäpihan tasolla oleva yhteistila on erinomainen idea ja palvelee hyvin asumista. Toteutettavuus voi tosin kovissa kustannuspaineissa olla haastavaa. Pienten asuntojen ansiosta saadaan liikenneratkaisuihin syöttötehokkuutta. Kattomuodon ratkaisua on pohdittu myös teknisesti, kattolape mahdollistaa kortteliin rauhallisen yleisilmeen."

KIlpailussa ei palkittu kakkossijaa, vaan jaettiin sen sijaan kaksi 3. palkintoa. Kolmannen palkinnon saivat  Antti Hakonen ja Maiju Suni työllään "Pihkassa" ja Sara Annala työllään "Taapeli". Molempien palkintojen arvo oli 1 500 euroa.

Kilpailu haastoi opiskelijoita

Kilpailun teemat ja tavoitteet olivat hyvin moninaiset: kaupunkikuvallinen vahva idea asemaakaavan puitteissa, puukerrostalorakentaminen, ekologisuus, puurakentamisratkaisujen pitkäaikaiskestävyys ja ratkaisun toimivuus erityisesti asuntosuunnittelun näkökulmasta. Kilpailun tilaajan eli Tampereen kaupungin näkökulmasta kaupunkikuvallinen ja arkkitehtoninen kokonaisidea sekä puukerrostalorakentaminen nähtiin arvostelussa tärkeiksi.

Kilpailutehtävä osoittautui opiskelijoille hyvin haastavaksi. Erityisesti se, että kyseessä oli sisäänpäin kääntyvä tiivis korttelirakenne ja syvä rakennusrunko, tuotti haasteita asuntosuunnittelun puolelle. Kilpailijat olivat noudattaneet kilpailuohjelman mukaisesti korttelin asemakaavamääräyksiä ja rakentamistapaohjeita hyvin ja täsmällisesti, jolloin massoittelussa ja rakennusten kattomuotojen käsittelyissä ratkaisut olivat samanlaisia ja täten yllätyksettömiä muutamia yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Kokonaisuutena kilpailuehdotukset edustivat opiskelijakilpailujen keskitasoa.

Kilpailutyöt esillä loppuvuodesta 2023 ja keväällä 2024

Palkittuja kilpailuehdotuksia esitellään loppuvuoden 2023 ja kevään 2024 aikana sekä Tampereen yliopiston että Tampereen kaupungin tilaisuuksissa ja tiloissa.

Tampereen kaupunki ei sitoudu konkreettisiin jatkotoimiin kilpailun tulosten perusteella, mutta kilpailun ideoiden pohjalta kaupunki voi pohtia tarkemmin kohteen jatkosuunnittelun ja toteuttamisen mahdollisuuksia. Kilpailukorttelin haasteet ja kilpailijoiden niihin löytämät ratkaisut tuottivat hyvää ja käytännöllistä lisätietoa asemakaavan viimeistelylle ja sen toteutustavan ohjaamiselle.

Tampereen kaupungin tavoitteena on asettaa asemakaavaehdotus nähtäville syksyn 2023 aikana ja hyväksyä asemakaava vuonna 2024.  Lue lisää Viinikanlahden alueesta Tampereen kaupungin verkkosivulta. Alueen esi- ja infrarakentaminen, tonttien luovuttaminen rakentajille, kortteleiden toteutussuunnittelu ja rakentaminen toteutunevat noin vuosina 2025–2035.

Lisätiedot

Markku Karjalainen, rakennusopin professori, Arkkitehtuurin yksikkö, Tampereen yliopisto, puh. 040 5832 127, markku.karjalainen [at] tuni.fi (markku[dot]karjalainen[at]tuni[dot]fi)

Minna Seppänen, arkkitehti SAFA, hankekehityspäällikkö, Tampereen kaupunki, puh. 040 150 9857, minna.seppanen [at] tampere.fi (minna[dot]seppanen[at]tampere[dot]fi)

Mikko-Ville Sirola, ”Petäjä”-ehdotuksen yksi tekijöistä, puh. 050 330 2911, mikko.a.sirola [at] tuni.fi (mikko[dot]a[dot]sirola[at]tuni[dot]fi)