Hyppää pääsisältöön

Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikkö sai kolmivuotisen jatkorahoituksen

Julkaistu 2.2.2023
Tampereen yliopisto
Joukko huippuyksikön tutkijoita seuraamassa huippuyksikön johtaja Frans Mäyrän esitystä huippuyksikön yleiskokouksessa 14.11.2022.
Kansainvälinen asiantuntijapaneeli arvioi avoimen tieteen edistämisestä palkitun Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikön tutkimusalansa kansainvälisesti johtavaksi keskittymäksi.

Suomen Akatemia on myöntänyt Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikölle kolmivuotisen jatkorahoituksen vuosille 2023–2025. Tampereen, Jyväskylän ja Turun yliopistojen pelitutkimusryhmien muodostamalle konsortiolle myönnettiin kaksi miljoonaa euroa Akatemian rahoitusta. Konsortion kokonaisbudjetti sisältää myös merkittävästi yliopistojen omaa strategista rahoitusta, joka nostaa hankekauden kokonaisbudjetin yli neljän miljoonan euron.

Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikkö aloitti toimintansa vuoden 2018 alussa ja sen tutkimusryhmään kuuluu yhteensä 47 tutkijaa. Huippuyksikön tutkimustiimejä johtavat professorit Frans Mäyrä (Tampereen yliopisto), Raine Koskimaa (Jyväskylän yliopisto), Jaakko Suominen (Turun yliopisto) ja Olli Sotamaa (Tampereen yliopisto). Huippuyksikön ensimmäisen viisivuotisen toimikauden aikana sen tutkijat ovat tuottaneet lähes 500 tutkimusta ja yleistajuista julkaisua, toteuttaneet kansallista ja kansainvälistä tutkimusyhteistyötä ja -vierailuja, järjestäneet tieteellisiä ja suurelle yleisölle suunnattuja tapahtumia sekä osallistuneet pelikulttuureista käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun esimerkiksi asiantuntijoina mediassa. Huippuyksikkö on panostanut toiminnassaan merkittävästi avoimeen tieteeseen, minkä ansiosta se palkittiin kansallisella Avoimuuden edistäjät -palkinnolla vuonna 2021.

Kansainvälinen asiantuntijapaneeli kiitti väliarvioinnin yhteydessä antamassaan lausunnossa Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikköä vaikuttavasta ja erittäin tuloksellisesta tutkimustyöstä ja totesi huippuyksikön onnistuneen vakiinnuttamaan Suomessa tehtävän pelitutkimuksen aseman alan kansainvälisesti johtavana keskittymänä. Lausunnossa myös korostettiin huippuyksikön tekemää arvokasta työtä pelikulttuurin yhdenvertaisuuteen ja monimuotoisuuteen liittyvien haasteiden parissa sekä kiitettiin tutkijoiden laaja-alaista aktiivisuutta ja vahvaa yhteistyötä pelikulttuurien eri toimijoiden parissa. Myös avoimeen tieteeseen panostaminen huippuyksikön toiminnassa sai arvioijilta kiitosta.

Jatkokaudella huippuyksikkö syventää ja uudistaa työtään pelitutkimuksen, pelaajatutkimuksen, pelituotannon tutkimuksen sekä pelien historiaan ja laajempaan soveltamiseen liittyvien tutkimusteemojen parissa.

Lisätietoja:

Suomen Akatemia 23.1.2023: Huippuyksikköohjelman 2018–2025 väliarviointi: yksiköissä tehtävä tutkimus edennyt hyvin

Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikön verkkosivut: https://coe-gamecult.org

Yhteystiedot:

Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikön johtaja, professori Frans Mäyrä (Tampereen yliopisto): frans.mayra [at] tuni.fi / 050 336 7650

Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikön varajohtaja, professori Raine Koskimaa (Jyväskylän yliopisto): raine.koskimaa [at] jyu.fi / 040 840 5968