Hyppää pääsisältöön

Osku Torro: Sosiaalinen virtuaalitodellisuus uudistaa etätyöskentelyä ja parantaa tiimiyhtenäisyyttä

Tampereen yliopisto
PaikkakuntaKalevantie 5, Tampere
Keskustakampus, Linna-rakennuksen sali K103 ja etäyhteys
16.6.2023 9.00–13.00
PääsymaksuMaksuton tapahtuma
Osku Torron väitöstutkimus avaa uusia näkymiä sosiaalisen virtuaalitodellisuuden hyödyntämiseen organisaatioissa. Torron mukaan se on paitsi monipuolinen viestintäväline, myös ainutlaatuinen mahdollisuus vahvistaa virtuaalisten tiimien yhtenäisyyttä ja etätyöskentelyn tehokkuutta.

KTM Osku Torro esittää väitöstutkimuksessaan, että sosiaalinen virtuaalitodellisuus SVR, eli monikäyttäjä-virtuaalitodellisuus (VR), on potentiaaliltaan ainutlaatuinen teknologia, jonka keskeinen hyöty organisaatioille kumpuaa sen lähes rajattomasta monipuolisuudesta sosiaalisena simulaationa sekä sen luontevuudesta tietoisena ja alitajuisena viestintävälineenä.

Etätyön ja virtuaalisten tiimien yleistyessä SVR:n merkitys korostuu. Se tarjoaa uuden tavan ylläpitää sosiaalisia suhteita ja tiimiyhtenäisyyttä etäympäristössä, jossa kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus ei ole mahdollista. Torro näkee erityistä potentiaalia SVR:n käytössä monimutkaisessa asiantuntijatyössä ja tiimeissä, joiden jäsenet eivät entuudestaan tunne toisiaan hyvin.

– SVR:n luontainen viestintätapa voi vahvistaa luottamusta ja vastavuoroisuutta virtuaalisten tiimien sisällä, mikä puolestaan johtaa tiiviimpiin sosiaalisiin suhteisiin sekä parantaa ryhmätason koheesiota. Lisäksi SVR avaa uusia vuorovaikutuksen mahdollisuuksia, jotka eivät ole tuttuja reaalimaailmasta, mahdollisesti jopa ylittäen kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen tehokkuuden, Torro selittää.

Torro korostaa, että nämä hyödyt voidaan saavuttaa ainoastaan, mikäli organisaatiot keskittyvät SVR-teknologian ja -sovellusten jatkokehittämiseen, sekä SVR:n integroimiseen osaksi organisaation työprosesseja ja tietojärjestelmiä.

Teknologia voi auttaa työskentelemään inhimillisesti paikassa kuin paikassa

Väitöskirja tarjoaa uutta tietoa siitä, miten SVR voi parantaa organisaatioiden etätyö- ja viestintäkäytäntöjä. Samalla teknologia lievittää perinteisten ICT-ratkaisujen rajoituksia. Torro korostaa, että näiden hyötyjen saavuttaminen edellyttää SVR-teknologian aktiivista kehittämistä ja integrointia osaksi organisaation työprosesseja. Tältä osin väitöskirjassa esitetään myös suunnitteluperiaatteita SVR-ratkaisujen toteuttamiseksi.

Torron tutkimus on osa laajempaa keskustelua etätyön haasteista ja mahdollisuuksista. Se tarjoaa uusia näkökulmia siihen, kuinka teknologia voi auttaa meitä työskentelemään tehokkaammin ja inhimillisemmin riippumatta sijainnistamme. Tutkimuksen tulokset voivat auttaa organisaatioita mukautumaan nykyiseen etätyötrendiin ja ottamaan käyttöön uusia työkaluja ja käytäntöjä tulevaisuuden työympäristöissä.

– Olemme vasta raapaisseet pintaa siitä, mitä SVR voi tarjota. Sen potentiaali on valtava, ja se voi muuttaa tapamme työskennellä ja kommunikoida perustavanlaatuisesti, Torro toteaa.

Väitöstilaisuus perjantaina 16. kesäkuuta

Kauppatieteiden maisteri Osku Torron tietojohtamisen alaan kuuluva väitöskirja Social Virtual Reality – Design and Potential for Social Exchange and Cohesion in Virtual Teams tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa perjantaina 16.6.2023 klo 12 alkaen, Linna-rakennuksen salissa K103 (Kalevantie 5, Tampere). Vastaväittäjänä toimii professori Ulrike Schultze Groningenin yliopistosta. Kustoksena toimii associate professor Henri Pirkkalainen Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnasta.

Tutustu väitöskirjaan.

Seuraa väitöstilaisuutta etäyhteydellä.

Kuva: Osku Torro