Hyppää pääsisältöön

Osallistuvan budjetoinnin tueksi valmistui käsikirja

Julkaistu 20.1.2021
Tampereen yliopisto
palapelin paloja
Osallistuva budjetointi yleistyy ja sen tueksi on valmistunut prosessityypittelyn käsikirja. Kirja on suunnattu kuntien työntekijöille, osallistuvan budjetoinnin aktiiveille sekä paikallispäättäjille, jotka suunnittelevat tai toteuttavat osallistuvaa budjetointia käytännössä. Työkirjassa käsitellään prosessin suunnittelua kuntien ja niiden asukkaiden erilaiset lähtökohdat huomioiden.

Tampereen yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu toimivat suomalaiskumppaneina kansainvälisessä EmPaci – Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region -tutkimus- ja kehitysprojektissa. Projektin tavoitteena on lisätä tietoutta osallistuvasta budjetoinnista, ”osbu”, ja tukea sitä kokeilevia kuntia Itämeren alueella.

Prosessityypittelyn ovat koonneet EmPacin projektikumppanit. Julkaisu on englanninkielinen.

Osallistuva budjetointi on demokraattisen päätöksenteon prosessi, jossa tavalliset ihmiset osallistuvat julkisen talousarvion valmisteluun ja hyväksymiseen. Sitä on toteutettu enenevässä määrin 1980-luvulta lähtien ja toteutetaan tällä hetkellä tuhansissa erilaisissa prosesseissa ympäri maailmaa. Kaikki osbut ovat yksityiskohdiltaan erilaisia.

Prosessityypittelyssä on pyritty rakentamaan työkirja omaa prosessiaan suunnittelevan avuksi. Siinä tunnistetaan erilaisia asukkaisiin ja kuntiin liittyviä tekijöitä, jotka vaikuttavat osallistuvan budjetoinnin toteutukseen ja prosessin vaiheisiin. Tyypittely sisältää lyhyitä ohjetauluja sekä osallistuvan budjetoinnin prosessityypittelyn työkirjan. Esimerkkitapauksena esitellään Stuttgartissa Saksassa onnistuneesti toteutettu osallistuvan budjetoinnin prosessi.

Tyypittelyn yhteenvedot tarjoavat tietoa osallistuvan budjetoinnin prosessiin liittyvistä teemoista ja kysymyksistä.

Prosessityypittely ja työkirja on muuttuva, avoin prosessi, jonka sisältöä päivitetään. Kaikkiin kysymyksiin ei ole mahdollista tarjota yksiselitteistä vastausta, mutta tyypittely ja työkirja kannustaa toteuttajaa pohtimaan keskeisiä näkökulmia onnistuneen prosessin toteuttamiseen.

Osallistuvan budjetoinnin prosessityypittely (PDF)

EmPacin verkkosivuilta löydät lisätietoja projektista ja siihen osallistuvien kansainvälisten kumppaneiden osallistuvan budjetoinnin uusimmista tuloksista.

Projektia tukee myös Suomen Kuntaliitto.

Lisätietoja:

Lotta-Maria Sinervo, Tampereen yliopisto
lotta-maria.sinervo [at] tuni.fi

Annukka Heinonen, LAB-ammattikorkeakoulu
annukka.heinonen [at] lab.fi

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 20.1.2021