Hyppää pääsisältöön

Opiskelijoita ei jätetä yksin poikkeusoloissa – tukitoimia kehitetään parhaillaan Tampereen korkeakouluyhteisössä

Julkaistu 9.4.2021
Tampereen korkeakouluyhteisö
TreSilienssi_hanke_Emmi Suominen
Projektipäällikkö Irmeli Nieminen (oikealla) on saanut runsaasti yhteydenottoja ihmisiltä, jotka haluavat tulla mukaan tukemaan opiskelijoita.
Pitkittynyt etätyöskentely koronapandemian aiheuttamissa poikkeusoloissa on kuormittanut opiskelijoita. TreSilienssi – vahvaa yhteiskehittämistä ja ohjausta opiskelijoiden hyvinvoinnin tueksi on korkeakouluyhteisön yhteinen hanke, jossa opiskelijoiden hyvinvointia ja opintojen edistymistä tuetaan korona-aikana ja sen jälkeen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti lokakuussa haettavaksi erityisavustuksen opiskelijoiden ohjauksen ja hyvinvoinnin tukemiseksi koronatilanteessa. Taustalla oli tieto siitä, että opiskelupahoinvointi ja oireilu ovat lisääntyneet, opiskelijoiden sosiaaliset voimavarat vähentyneet sekä yksinäisyys lisääntynyt.

Hanke on saanut molemmissa korkeakouluissa ja niiden opiskelija- ja ylioppilaskunnissa innostuneen vastaanoton.  

–Tämä on hieno mahdollisuus tukea opiskelijoitamme ja korkeakouluyhteisöämme selviytymään yhdessä etäopiskelun aiheuttamasta kuormituksesta, Tampereen ammattikorkeakoulun oppimisen ja hyvinvoinnin tuen päällikkö Merja Hanhimäki iloitsee.  

Erityistä huomiota hankkeessa suunnataan opinnoissa jaksamisen ja pärjäämisen tukemiseen sekä yhteenkuuluvuuden tunteen lisäämiseen.

–Mahdollistamme hankkeen avulla lisää toimia opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemiseksi samalla, kun opettajien pedagogista tukea ja hyvien käytänteiden jakamista jatketaan, Tampereen yliopiston ohjauksen ja hyvinvoinnin tuen palvelupäällikkö Suvi-Päivikki Ikonen kertoo. 

 – Olemme saaneet paljon yhteydenottoja. Monet haluavat tulla mukaan toimintaan opiskelijoiden hyväksi. Tämä on erityisen hieno hanke, koska teemme tätä yhdessä opiskelija- ja ylioppilaskunnan kanssa. Paljon hyvää on tapahtunut jo aiemminkin, mutta hanke antaa meille mahdollisuuden kehittää ja vahvistaa tuen ja toiminnan muotoja, TAMKissa TreSilienssi-hankkeesta vastaava projektipäällikkö Irmeli Nieminen kertoo. 

TAMKissa jokainen opiskelija kohdataan 

Kaikille opiskelijoille on lähtenyt maaliskuun lopulla yhteydenottotekstiviesti, jonka kautta opiskelijat voivat pyytää yhteydenottoa. Tällöin kerrotaan eri tuki- ja palvelumuodoista.

–Kaikkien opiskelijaryhmien opettajatuutorit ovat pyrkineet tavoittamaan ja kohtaamaan opintojen suunnittelu- ja ohjauskeskusteluiden merkeissä ryhmänsä opiskelijat, kuten aiempinakin vuosina. Jos opettajatuutori ei saa yhteyttä opiskelijaan, pyrimme tavoittamaan hänet tehostetummin opinto-ohjaajan, oppilaitospastorin tai
TreSilienssi-hankkeen toimijoiden yhteydenottona. Kysymme, mitä opiskelijalle kuuluu, ja ohjaamme tarvittaessa oikean tuen pariin, Hanhimäki kertoo. 

Merja Hanhimäki_Emmi Suominen

TAMKin oppimisen ja hyvinvoinnin tuen päällikkö Merja Hanhimäen mukaan jokainen TAMKissa opiskeleva opiskelija pyritään tavoittamaan.


Tällä hetkellä on jo paljon hyvää opiskelijatoimintaa käynnissä ja tukea niin opintoihin kuin vapaa-aikaan on saatavilla. Nyt kuitenkin kaikki toimet kootaan yhteen paikkaan, jotta opiskelijat löytävät ne ja osallistuvat aktiivisesti toimintaan.

–Viime vuoden lopulla julkaisimme TAMKin Koppari-alustan, jonka kautta opiskelija voi helposti löytää oman tarpeensa mukaisen palvelun. Se voi olla opiskeluun, ihmissuhteisiin, terveyteen tai talouteen liittyvää. Ensi syksyn aikana on tulossa TAMKin Navigaattori, joka on matalan kynnyksen ohjaus- ja tukipalvelukonsepti.

Ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijaryhmät tavataan TAMKissa 

Vaikka iso osa opiskelijoista voi onneksi hyvin, korkeakouluyhteisössä on tunnistettu, että ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijat ovat kaikkein haavoittuvimmassa tilanteessa. TAMKissa tavoitteena on tavata kaikki ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijaryhmät osana TreSilienssi-hankkeen toimintaa.  

– Kysymme heidän kuulumisiaan lyhyellä kyselyllä ja esittelemme, mitä meillä on heidän opintojensa tueksi tarjolla. Näin ryhmille voidaan myös räätälöidä sen tarpeeseen kohdennettua toimintaa, kuten jaksamiseen ja stressin hallintaan liittyvää tukea. Onneksi kaikilla opiskelijoilla on ollut jonkun verran lähitapaamisia opinnoissaan, joskin se on ollut hyvin rajallista. Kiinnittyminen yhteisöön on tärkeää, mutta nykytilanteessa ei ihan helppoa, Nieminen kertoo. 

Pienryhmätoiminta käynnistyy TAMKissa 

Opiskelijoilla on suuri tarve tavata toisia opiskelijoita ja muutenkin ihmisiä.  

Ensimmäiset opiskelun tukemiseen, elämän hallintaan sekä vapaa-ajan toimintaan liittyvät pienryhmät käynnistyvät huhtikuun alussa. Pienryhmissä asiantuntijat tai vertaistoimijat tapaavat opiskelijoita turvallisesti kasvotusten, vaikkapa ulkona.  

– Pureudumme erityisesti oppimisen haasteisiin ja arjen hallintaan. Tulossa on esimerkiksi yksinäiseksi itsensä kokeville oma ryhmä sekä oppimisen tsemppaamisen ryhmä, jossa voi tehdä tuettuna omia opiskeluun liittyviä tehtäviä.  Oppimisen ja opinnäytetöiden haasteissa opiskelijoita tukevat erityisopettajat. Jännittäjien ja arkojen opiskelijoiden tueksi on suunnitteilla rentoutus- ja mindfulness-ryhmät, Nieminen kertoo.

Pienryhmä- ja yksilöohjausta voidaan lisätä kevään aikana, kun TAMKissa aloittaa hankkeen mahdollistamana toinen opintokuraattori. 

Tampereen yliopisto kontaktoi kevään aikana opiskelijoita 

Tampereen yliopistossa tavoitetaan ensimmäiseksi mahdollisia etenemishaasteita, kuormitusta tai uupumusta kokevia opiskelijoita.

–Otamme ensin yhteyttä kandidaattivaiheen opiskelijoihin edeten maisterivaiheen opinnäytettä tekeviin. Lisäksi olemme juuri toteuttaneet 2. ja 4. vuoden opiskelijoille kyselyn hyvinvoinnista ja opiskelusta, josta saamme ajankohtaista, hankkeessa sovellettavaa tietoa hyvinvoinnista ja yhteydenottopyyntöjä, Suvi-Päivikki Ikonen sanoo.

Yksilö- ja pienryhmäohjaukseen lisää toimintamalleja

Syyslukukaudella 2020 käynnistynyt matalan kynnyksen ohjauspalvelu, Navigaattori, saa Tampereen yliopistolla lisävauhtia TreSilienssistä. Muun muassa yliopiston ohjauspalveluita, ylioppilaskunnan asiantuntijoita ja yliopistoyhteisön ulkopuolisia tukitahoja yhteen kokoavaan palveluun sisällytetään hankkeen myötä pienryhmätoimintaa, jossa opiskelijat pääsevät kehittämään esimerkiksi omia opiskelutaitojaan.

–Panostamme TreSilienssin myötä myös opiskelijoiden vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin tukemalla ylioppilaskunnan piirissä toimivia opiskelijajärjestöjä ja nostamalla esiin Learning Lab –seuratoimintaa, Suvi-Päivikki Ikonen kertoo. 

Elämäntaitojen ja opiskelukyvyn tueksi uusia ohjaajia ja palveluita

Tampereen yliopisto ottaa käyttöön huhti-toukokuussa Jyväskylän yliopiston kehittämän Opiskelijan kompassi -verkkotyökalun, jonka tarkoituksena on tarjota opiskelijoille ympäri vuorokauden tarjolla oleva palvelu hyvinvoinnin ja elämäntaitojen kehittämiseen, Ikonen kertoo.

–Opiskelijan kompassi perustuu itsenäiseen työskentelyyn, mutta tarjoamme yhteistyössä psykologian tutkinto-ohjelman kanssa yksilö- ja ryhmäohjausta ohjelman käytön tueksi. Hankkeen turvin pystymme myös palkkaamaan opintoneuvojia, opintopsykologiharjoittelijoita ja ohjauksen asiantuntijan kasvaneen ohjaustarpeen purkamiseksi, Ikonen iloitsee.  
 

Lisätietoa 

TreSilienssi-hankkeen verkkosivut: https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/tresilienssi-vahvaa-yhteiskehittamista-ja-ohjausta-opiskelijoiden-hyvinvoinnin-tueksi 

Projektipäällikkö Irmeli Nieminen, lehtori, opinto-ohjaaja, Tampereen ammattikorkeakoulu, irmeli.nieminen [at] tuni.fi 

Oppimisen ja hyvinvoinnin tuen päällikkö Merja Hanhimäki, Tampereen ammattikorkeakoulu, koulutuksen ja oppimisen palvelut,  merja.hanhimaki [at] tuni.fi   

Ohjauksen ja hyvinvoinnin tuen palvelupäällikkö Suvi-Päivikki Ikonen, Koulutus ja oppiminen, Tampereen yliopisto, suvi.ikonen [at] tuni.fi 
 

Kuvat: Emmi Suominen