Hyppää pääsisältöön

Nuoret ja tutkijat kertovat pakolaistaustaisista nuorista yhteiskunnassa

Julkaistu 18.11.2020
Tampereen yliopisto
piirros tai vesivärityö, jossa tummatukkainen nuori mies harmaalla ja oranssilla taustalla
Pakolaistaustaisten nuorten aikuisten elämäntarinoista ja kokemuksista piirtyy karu kuva suomalaisesta yhteiskunnasta. Nuoret kohtaavat arjessaan epäluuloja, syrjintää, ulossulkemista, kiusaamista, rasismia ja väkivallan uhkaa. Siitä huolimatta he ponnistelevat sinnikkäästi tullakseen hyväksytyksi suomalaisten joukkoon. Nuoret unelmoivat tavallisista asioista, opiskelu- ja työpaikasta, omasta perheestä ja suomalaisista ystävistä. Nämä havainnot nousevat esiin ALL-YOUTH-hankkeen tuoreesta tutkimusraportista.

Tutkimusraportti Tutkien ja tarinoiden kohti pakolaistaustaisten nuorten hyvinvointia on julkaistu omana verkkosivustonaan. Raportin ovat toimittaneet tutkijatohtori Tiina Rättilä ja professori Päivi Honkatukia Tampereen yliopistosta.

Julkaisussa raportoidaan Suomeen pakolaisina tulleiden nuorten aikuisten ja heitä ohjaavien ammattilaisten kanssa yhteistyössä tehdyistä tutkimuksista.

Raportissa selvitetään, millaisia kokemuksia nuorilla on koulutuksesta ja työstä ja pohditaan, mitä heidän koulutus- ja työelämäpoluillaan kohtaamalle syrjinnälle voitaisiin tehdä.

Tutkimukset on toteutettu Tampereen yliopistossa ja Itä-Suomen yliopistossa vuosina 2018 ja 2019. Julkaisu koostuu kahdeksasta tarinallisesta artikkelista, joissa tutkimusyhteistyötä nuorten kanssa kuvataan elävästi erilaisista näkökulmista.

Pakolaistaustaisen nuorten osallisuus yhteiskunnassa haurasta

Pakolaistaustaisten nuorten lähtökohdat elämässä ovat usein hauraammat kuin muilla nuorilla. Useimpien taustalla on traumaattisia kokemuksia sodista ja turvattomasta elämästä.

Ilman perheitään maahan tulleet lapset ja nuoret kärsivät yleisesti mielenterveyden ongelmista. Pakolaistaustaiset nuoret jäävät myös muita useammin ilman opiskelu- ja työpaikkaa. Kokemukset turvattomuudesta ja osattomuudesta heijastuvat monien kohdalla heidän hyvinvointiinsa ja jaksamiseensa koulussa, opinnoissa, työelämässä ja sosiaalisissa suhteissa.

Raportin artikkeleissa näihin ongelmiin tartutaan nuorten omasta näkökulmasta. Niissä tehdään näkyväksi pakolaistaustaisten nuorten elämäntarinoita ja kokemuksia sellaisina, kuin he ovat olleet valmiita niitä kertomaan.

Kokeilua kanssatutkimuksella ja taideperustaisilla menetelmillä

Tutkimusmetodeina hyödynnetään laadullista kanssatutkimusta (co-research) sekä taideperustaisia menetelmiä (arts based methods). Kanssatutkimuksella tarkoitetaan, että tutkijat ovat ottaneet nuoret mukaan tutkimuksen tekemiseen alusta saakka mahdollisimman tasavertaisina kumppaneina. Nuoret ovat muun muassa tehneet vertaishaastatteluja ja analysoineet aineistoa yhdessä tutkijoiden kanssa.

Tutkimuksissa on niin ikään kokeiltu valokuvauksen, tarinateatterin ja dokumenttielokuvan kaltaisten taideperustaisten menetelmien mahdollisuuksia nuorten hyvinvoinnin ja toimijuuden vahvistamisessa.

Oma aktiivisuus nuorille tärkeää

Raportin artikkeleista ilmenee, kuinka tärkeää pakolaistaustaisille nuorille on tulla hyväksytyksi suomalaisten joukkoon. Siksi he kokevat välttämättömäksi päästä mukaan työelämään ansaitsemaan itse oma toimeentulonsa.

Työpaikan saaminen on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi. Suomessa korostetaan paljon erityisesti kielitaidon merkitystä, mutta nuorten kokemus on, että edes hyvä suomen kielen taito ei takaa opiskelemaan ja töihin pääsyä. Silti he ovat sitä mieltä, että maahanmuuttotaustaisten nuorten on jaksettava tehdä muita kovemmin töitä koulutus- ja työpaikan saamiseksi, jos he haluavat tulla osaksi suomalaista yhteiskuntaa.

Tavoitteena tutkimuksen laaja saavutettavuus

Tutkien ja tarinoiden -verkkosivusto on toteutettu monialaisena yhteistyönä. Sen tekemiseen on osallistunut tutkijoiden ja taiteentekijöiden ohella joukko ALL-YOUTH-hankkeen nuoria kanssatutkijoita ja heidän ohjaajiaan. Sivuston tavoitteena on ollut tuoda tutkimustieto laajasti saavutettavaksi siten, että myös tutkimukseen osallistuneet nuoret voivat kokea siitä omistajuutta.

Raportin tiivistelmä on luettavissa useilla kielillä. Tiivistelmiä ja artikkeleita voi kuunnella myös äänitiedostoina. Tekstien lukijoina on pakolaistaustaisia nuoria, Tampereen yliopiston teatterityön tutkinto-ohjelman Nätyn opiskelijoita sekä ammattinäyttelijöitä. Raportin tunnusmusiikin on säveltänyt ja sanoittanut muusikko Jani Matti Juhani.

Lisätietoja:
Tutkijatohtori Tiina Rättilä, 050 437 7344, tiina.rattila [at] tuni.fi
Professori Päivi Honkatukia, 050 318 6743, paivi.honkatukia [at] tuni.fi