Hyppää pääsisältöön

Naisen ääni kuuluviin jo ennen raskautta – tutkittua tietoa viedään maailmalle

Julkaistu 14.4.2020
Tampereen ammattikorkeakoulu
4Steps 2.kuvaUniversity of Medicine and Pharmacyn (HCMC) konferenssiin Vietnamissa osallistui TAMKin partneriyliopistojen kätilötyön opettajia ja HCMC:n ja ympäristön sairaaloiden kätilöitä. Kuva: Anna-Mari Äimälä
Aasian maissa äiti- ja lapsikuolleisuutta on edelleen runsaasti. Tietoa raskausajasta, synnytyksestä ja synnytyksen jälkeisestä hoidosta tarvitaan. Maailman terveysjärjestön (WHO) tavoitteena on, että estettävissä olevat äiti- ja lapsikuolemat saataisiin loppumaan.

Tampereen ammattikorkeakoulun koordinoimassa, Aasiaan suuntautuvassa 4Steps-hankkeessa kannustetaan WHO:n suositusten mukaisesti äitiä ja lasta kunnioittaviin sekä perhekeskeisiin hoitokäytäntöihin Vietnamissa ja Kambotzassa.

Pyrkimyksenämme on antaa naiselle mahdollisuus tulla paremmin kuulluksi jo ennen raskautta, raskauden aikana, synnytyksessä ja sen jälkeen. Haluamme auttaa raskaana olevia naisia ja vastasyntyneitä, Tampereen ammattikorkeakoulun yliopettaja Jouni Tuomi ja lehtori Anna-Mari Äimälä kertovat.

Toivottuihin tuloksiin voidaan päästä kätilökoulutuksen kehittämisen avulla. Kätilöiden osaamisella on suuri merkitys äiti- ja lapsikuolemien estämisessä.

Nyt olemme viemässä Aasiaan WHO:n suosittelemaa mallia. Kansainvälisten suositusten mukaisesti koulutettu kätilö hoitaa ennen raskautta, raskauden aikana, synnytyksen ja lapsivuoteen aikana. Lääkärin kanssa hoidetaan komplikaatiot. Tämä on kaikista halvin, tehokkain ja paras systeemi, toteaa Äimälä. 

WHO:n malli korostaa Full Scope Midwifery -ajattelua. Perinteiseen raskauden, synnytyksen ja synnytyksen jälkeiseen hoitoon on lisätty myös raskautta edeltävä neuvonta, ohjaus ja hoito.

Kuva 4Steps-hanke
Health Science Institute of Royal Cambodian Armed Forces'n johtoa ja kätilötyön opettajia sekä Anna-Mari Äimälä ja Jouni Tuomi.

Etäohjausta odottaville äideille

Aasian maissa on vähemmän raskausajan tarkastuskäyntejä kuin Suomessa, joten naiset tarvitsevat käyntien välissä informaatiota esimerkiksi puhelimensa kautta. Keinoja ohjaukselle kehitetään hankkeessa.

Viemme Aasiaan mobiilisti tapahtuvaa ohjausta, koska kaikilla on puhelimet, sanoo Tuomi. 

4Steps-tiimi on juuri helmikuussa opettanut Aasiassa muun muassa Moodle-oppimisympäristön käyttöä kätilötyön opettajan työvälineenä. Sen kautta etäopetus olisi mahdollista.

Kätilökoulutusta kehitetään myös opetussuunnitelmien, kätilötyön opettajien akateemisten ja pedagogisten taitojen sekä kätilöosaamisen päivittämisen avulla. Tarkoituksena on tuottaa muun muassa nykyaikaista koulutusmateriaalia ammattilaisille ja perheille.

Hankkeen avulla viedään pohjoismaisittain tuttua korkealaatuista kätilötyön kulttuuria aasialaiseen ympäristöön, paikalliset olosuhteet sekä äidin ja lapsen hyvinvointi huomioiden. Hankkeessa edistetään vastasyntyneen hoitoa ja pyritään vähentämään äitien ja lasten kuolleisuutta, sairastuvuutta ja vammaisuutta.

4Steps-hankkeen yhteistyökumppanit ovat Kambotzassa University of Health Science ja Health Science Institute of Royal Cambodian Armed Forces sekä Vietnamissa Nam Dinh University of Nursing ja University of Medicine and Pharmacy at HCMC.

Tutkittua tietoa, viisaita valintoja

Jouni Tuomi vastaa Tampereen ammattikorkeakoulussa seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyvistä kotimaisista sekä eurooppalaisista hankkeista, joiden avulla tutkimuksiin perustuvaa, luotettavaa tietoa raskaudesta ja synnytyksestä voidaan jakaa uudella tavalla laajemmin.

Anna-Mari Äimälän mukaan hanketyössä sovelletaan kotimaisten ViVa-hankkeiden (Viisaat valinnat) ajatusta, että synnytys nähtäisiin luonnollisena tapahtumana. Hankkeiden ydinideana on normaalin synnytyksen edistäminen: synnytystä pitää hoitaa luonnollisemmin, ilman liiallista medikalisointia. 

Aiemmin terveydenhuollossa ei ole huomioitu riittävästi raskautta edeltävää aikaa. Hedelmällisyyden suojelun pitäisi alkaa jo hyvissä ajoin koulussa terveystiedon opetuksessa ja jatkua terveydenhoitajan vastaanotolla ja ehkäisyneuvolassa, Äimälä toivoo. 

Tuomen mukaan riskisynnytyksiä voidaan ennaltaehkäistä, koska niihin pystytään vaikuttamaan jo paljon aikaisemmin kuin raskaus alkaa tai synnytys käynnistyy. 

4Steps-hankkeen avulla on laadittu tietopankki ammattilaisten käyttöön. Osa verkkomateriaaleista on visuaalisia videoita, animaatioita ja osa sähköisiä kirjoja.

Tavoitteenamme on normaalin synnytyksen hoidon edistäminen maailmalla siten, että kaikilla olisi käytettävissään tutkittua tietoa omien valintojen tueksi jo ennen raskautta, raskausaikana ja synnytyksessä sekä sen jälkeen, Tuomi ja Äimälä kuvailevat hankkeitaan, joita on vedetty jo kuuden vuoden ajan.

 

Lisätietoa:

Jouni Tuomi, yliopettaja, Terveys-osaamisyksikkö, Tampereen ammattikorkeakoulu, jouni.tuomi [at] tuni.fi, p. 050 324 0173

Anna-Mari Äimälä, lehtori, Terveys-osaamisyksikkö, Tampereen ammattikorkeakoulu, anna-mari.aimala [at] tuni.fi, p. 050 311 9759

Seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä hankkeita:

 

Teksti: Arja Lundan