Hyppää pääsisältöön

Monitieteisyys vauhdittaa infra-alan digi- ja tuottavuusloikkaa

Julkaistu 28.4.2021
Tampereen yliopisto
Kuvituskuva.
Infra-alan perinpohjaiseen uudistamiseen tähtäävässä ProDigial-tutkimusohjelmassa hyödynnetään monipuolisesti ja -tieteisesti Tampereen korkeakouluyhteisön osaamista. Hankkeen 15-20 henkilön tutkimusryhmässä on tutkijoita viidestä eri Tampereen yliopiston yksiköstä.

Tampereen yliopiston koordinoimaan ohjelmaan osallistuu Infra-alaan keskittyvän Tutkimuskeskus Terran ja rakentamistalouden tutkijoiden lisäksi tuotantotalouden, tieto-, yritys- ja ihmisjohtamisen sekä organisaatio- ja toimintakulttuurin asiantuntijoita.

– Näin saamme mukaan raikasta ja monipuolista näkemystä infraboksin ulkopuolelta. Se on tervetullutta, koska alalla on mittavat yhteiskunnalliset ja taloudelliset vaikutukset. Infra on ikään kuin verisuonisto, jonka toiminta koskettaa meitä kaikkia, hanketta johtava Kalle Vaismaa korostaa. Hän toimii infra-alan digitalisaatioprofessorina Tampereen yliopiston rakennustekniikan yksikössä.

Monitieteinen tutkimusote on Vaismaan mukaan tarpeellista myös siksi, että infra-alalla riittää ongelmia ratkottaviksi:

– Tieto on hajallaan ja hankintakäytännöt kirjavia. Hankkeiden omistajuus on usein hukassa. Ala on siiloutunut erilaisiin poteroihin. Prosessit eivät ole kunnossa ja tuottavuuskehitys takkuaa. Tämän takia alalle tarvitaan kokonaisvaltainen toimintakulttuurin muutos, jossa digitaalisuus on suuri mahdollisuus.

– Tietomallintamisessa olemme onneksi jo maailman huipulla suunnittelun ja rakentamisen osalta, mutta tiedon tulisi kulkea sujuvasti ja saumattomasti läpi koko infran elinkaaren suunnittelusta ylläpitoon. Suurimmat haasteet liittyvät digitaalisen tiedonsiirron rajapintoihin: tietoa hukkuu ja muuntuu tavalla, joka murentaa digitalisoitumisen hyötyjä, Vaismaa pahoittelee.

Enemmän elinkaariajattelua ja yhteistoimintaa

Marraskuussa 2020 käynnistynyt, kolmivuotinen ProDigial-tutkimusohjelma jakautuu neljään tutkimuskokonaisuuteen, jotka liittyvät elinkaaren läpäisevään tietoon, hankintaan ja yhteistyöhön, toimintakulttuurin muutokseen sekä tuottavuuden parantamiseen. Kantavina teemoina ovat elinkaariajattelun ja yhteistoiminnan lisääminen.

Kussakin tutkimuskokonaisuudessa on 3-4 tavoitetta, joiden toteutumista seurataan tarkasti ohjelmoidun, vuorovaikutteisen ja yhteissuunnittelua painottavan palaverikäytännön avulla. Kullakin tavoitteella ja pilotilla on omistaja eli tutkimusaiheesta vastaava tutkija.

– Investointikustannusten korostamisesta on siirrettävä painopistettä elinkaarikustannuksiin. Allianssin kaltaista yhteistyötä ja -henkeä tarvitaan entistä enemmän hankkeiden eri vaiheisiin. Virheet varmasti vähenevät, jos väylän rakentaja ja ylläpitäjä voivat jo suunnitteluvaiheessa käydä kertomassa näkemyksiään toteutustavoista, Vaismaa toteaa.

Tuottavuuden parantaminen on välttämätöntä

Koko infra-alan kenttä on Tampereen yliopiston koordinoimassa ProDigial-tutkimusohjelmassa laajasti mukana: väylävirasto ja kymmenen kaupunkia rahoittajina sekä 20 infra-alan yritystä toteuttamassa yhteensä 12 eri puolille Suomea sijoittuvia pilottihankkeita. Ohjelman budjetti on 1,5 miljoonaa euroa.

Piloteissa testataan hankkeessa kehitettäviä erilaisia uusia toimintamalleja ja niiden vaikutuksia infran suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon tuottavuuteen. Hankkeen lopputulemana syntyy kokonaiskuva keinoista, malleista ja mittareista, joilla tuottavuutta voidaan parantaa.

– Tuottavuuden parantaminen on välttämätöntä, koska infran rakentaminen ja kunnossapito on kallista ja hidasta. Olemme myös siinä mielessä takamatkalla, että yksistään katujen korjausvelan on arvioitu olevan 2-2,5 miljardia euroa ja tiestön korjausvelka on samaa luokkaa, Vaismaa painottaa.

Digitalisaatio voi lisätä infra-alan vetovoimaa

Yksi infra-alan isoista huolen aiheista on alan hiipuva vetovoima nuorten keskuudessa. Lähivuosina infra-alalta poistuu Vaismaan mukaan tuplasti enemmän väkeä kuin sille on tulossa.

– Digitaalisuuden avulla voimme paitsi vauhdittaa alan tuottavuutta myös lisätä alan kiinnostavuutta nuorten opiskelijoiden keskuudessa. Käytännön maarakentajien lisäksi alalle tarvitaan tulevaisuudessa monien eri alojen asiantuntijoita: tietohallinnan ja -johtamisen osaajia, data-analyytikkoja ja -murskaajia, johtamisen, organisaatioiden, markkinoinnin ja vuorovaikuttamisen ammattilaisia.

– Tutkimuskeskus Terrassa valmistuu vuosittain parikymmentä diplomityötä. Se on kuitenkin vain osatotuus, sillä olen itsekin ohjaamassa monia väitös- ja diplomitöitä muiden tieteenalojen opiskelijoille. Heidän valmistumisensa ei näy infra-alan opiskelijatilastoissa, vaikka heidän opinnäytteissään ruoditaan ja ratkotaan infra-alan ongelmia, Vaismaa kertoo.

Lisätietoja:

Industry Professor Kalle Vaismaa, Tampereen yliopiston Tutkimuskeskus Terra, puh. 0400 567283, kalle.vaismaa [at] tuni.fi (kalle[dot]vaismaa[at]tuni[dot]fi)

Teksti: Juha Salmi