Hyppää pääsisältöön

Mobilisoitu sairaanhoitaja työskentelee ensihoidon ja kotihoidon rajapinnassa

Julkaistu 9.5.2019
Tampereen ammattikorkeakoulu
Mobilisoitu sairaanhoitaja
Kun kotihoidon asiakkaan vointi on muuttunut tai hätäkeskus tarvitsee ei-kiireellisen hoidon tarpeen arviointiin apua paikan päälle, voidaan paikalle lähettää mobilisoitu sairaanhoitaja.

Vanha pariskunta elää kotona kahdestaan. Miehellä on rintakipua, ja hän soittaa ensihoidon paikalle. Mies toimii omaishoitajana ikääntyneelle vaimolleen. Hän jakaa ensihoitajille huolensa vaimon pärjäämisestä, jos hänellä on edessä lähtö sairaalaan. Mutta minkälaisten palvelujen piiriin vaimo kuuluu?

TAMKin lehtori Tuija Rasku kertoo, että juuri tällaisissa tilanteissa mobilisoitu sairaanhoitaja voi olla oikea henkilö auttamaan. Mobilisoitu sairaanhoitaja on itsenäisesti liikkuva sairaanhoitaja tai ensihoitaja, jolla on yleissairaanhoitajaa vahvempi osaaminen potilaan hoidon tarpeen arvioinnissa. Hän voi tarpeen mukaan esimerkiksi aloittaa tarvittavat hoitotoimenpiteet kotona tai ohjata potilaan sopivien terveys- tai sosiaalipalveluiden pariin.

Mobilisoidun sairaanhoitajan toimenkuva täyttää ensihoidon ja kotihoidon väliin jäävää harmaata aluetta, aiheesta väitöskirjaa kirjoittava Rasku toteaa.

Mobilisoitu sairaanhoitaja kotihoidon, ensihoidon ja poliisin tukena

Mobilisoitu sairaanhoitaja voi esimerkiksi toimia kotihoidon tukena silloin, kun potilaan vointi tarvitsee tarkempaa hoidon tarpeen arviointia, mutta kyseessä ei ole hengenhätä. Tällaisessa tilanteessa ambulanssin hälyttäminen paikalle on ensihoidon resurssien hukkaamista, mutta niin päädytän silti tekemään, ellei muita vaihtoehtoja ole tarjolla. Mobilisoitu sairaanhoitaja taas voi rauhassa tilanteen arvioituaan tehdä ratkaisun ensihoidon yksikön kutsumisesta tai ohjata potilaan muunlaisen jatkohoidon pariin.

Koska mobilisoidun sairaanhoitajan tehtävät eivät ole henkeä uhkaavia tilanteita, pystyy hän keskustelemaan potilaan kanssa niin fyysisistä kuin psykososiaalisista hoidon tarpeista. Samaan ei aina riitä aikaa tai resursseja hätätilanteisiin keskittyvällä ensihoitoyksiköillä.

Mobilisoidulla sairaanhoitajalla on kokonaisvaltaisempi kuva ja enemmän aikaa kuin ensihoitoyksiköllä, Tuija Rasku kertoo.

Kokonaisvaltaisesta arvioinnista on apua sopivaa palvelua jatkoon valitessa. Esimerkiksi outoa tunnetta rinnassa valittavalla potilaalla saattaakin olla ensisijaisesti tarvetta keskusteluavulle ambulanssikyydin sijasta. Laajasti sosiaali- ja terveyspalveluiden tukiverkostot tunteva mobilisoitu sairaanhoitaja voi soittaa yksinäisyyttään ja ahdistuneisuuttaan fyysisesti oireilevalle potilaalle tukea esimerkiksi Mummonkammarin kaltaisesta palvelusta.

Muutamilla paikkakunnilla koti- ja ensihoidon lisäksi mobilisoidut sairaanhoitajat tukevat myös poliisia. Poliisien talteenottoon päätyy sellaisia henkilöitä, jotka tarvitsevat esimerkiksi näytteenottoa tai lääkehoitoa, eivätkä poliisin toimivaltuudet tietenkään siihen yllä. Sen sijaan, että poliisi ruuhkauttaisi päivystysjonoja kiinniotetun kanssa, he voivat kutsua liikkuvan sairaanhoitajan suoraan asemalle auttamaan.

Raskun mukaan se, millaisissa tehtävissä mobilisoidusta sairaanhoitajasta on eniten hyötyä, riippuu paikkakunnasta ja olemassa olevista palvelurakenteista. On kuitenkin selvää, että kun väestö vanhenee ja tavoitteena on hoitaa entistä useampaa entistä pidempään kotona, tarvitaan avuksi uudenlaista osaamista kiireettömien tapausten arviointiin ja hoidon aloittamiseen.

Kirjoittaja: Maria Kasdaglis

Kuva: Pexels