Hyppää pääsisältöön

Millaista on tulevaisuuden asuminen?

Julkaistu 7.12.2022
Tampereen yliopisto
Kerrostalo, jonka julkisivussa puurimoitusta ja suuret lasitetut parvekkeet
Tampereen yliopiston ja asumisesta kiinnostuneiden yksityisten ja julkisten toimijoiden yhteinen Arvo-hanke tuottaa uutta tietoa asumisen ja aluerakentamisen kehittämisestä. Hankkeessa tarkastellaan asumisen kansainvälisiä ja kansallisia trendejä ja siinä kehitetään asumisen ja asuntokehittämisen uusia innovaatioita.

Arvo-hanke selvittää, millaisia haasteita alueellinen asuntokehittäminen kohtaa nykyisin ja mitkä ovat tulevaisuuden kehitystrendit. Aihepiiri on tärkeä rakentajille, suunnittelijoille, kiinteistönomistajille ja kaupungeille, jotka haluavat panostaa alueelliseen hyvinvointiin ja vetovoimaan.

Arvo-hankkeen tavoitteena on tunnistaa, millaisia hyötyjä voidaan saavuttaa alueellisilla asuntokehityskohteilla. Mahdollistaako laajempi kokonaisuus esimerkiksi kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja, asukasystävällisempää alueiden rakentumista tai palvelujen tarjontaa, ja miten tulevaisuudessa luodaan arvoa asukkaille.

Tutkimus käynnistyi alkukesästä ja seuraavaksi tutkimuksessa toteutetaan case-tutkimus, johon valitaan kahdesta viiteen erilaista alueellista asuntokehityskohdetta. Näistä selvitetään niiden toteutuksen haasteita, yhteistilojen suunnitteluratkaisuja ja asukaspalvelujen tarjontaa ja niiden organisointia.

Tutkimusryhmä järjestää hankkeen aikana työpajoja, joissa alan toimijat pyrkivät yhdessä kehittämään uudenlaisia asumisen alueellisia ratkaisuja. Loppuvuoden työpajoissa tarkastellaan hankekaavoituksen yhteistyökäytäntöjä kunnan ja yksityisen sektorin välillä.

– Kaavoitusmääräykset muodostavat keskeiset reunaehdot sille, millaisia ratkaisuja alueellisessa kokonaisuudessa voidaan toteuttaa. Keskeistä hankkeellemme on löytää ja kehittää toimintamalleja, joiden avulla julkinen ja yksityinen toimija voivat edistää asuntokehittämistä vastaamaan tulevaisuuden tarpeita, toteaa tutkijatohtori Jukka Puhto Tampereen yliopistosta.

Arvo-hanke tarkastelee myös uusia kansainvälisiä asumisen innovaatioita ja yritysten liiketoimintamalleja asumiseen liittyvässä arvonluonnissa.

Hanke käynnistyi alkukesästä ja jatkuu vuoden 2024 elokuuhun saakka.

Hanketta ovat rahoittaneet Talonrakennusteollisuus ry, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), A-Insinöörit Oy, Hartela-yhtiöt Oy, Peab Oy, Redeve Oy, TA-Rakennuttaja Oy, YIT Suomi Oy, Y-Säätiö sr, Setlementtiasunnot Oy, Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki, Järvenpään kaupunki, Tampereen kaupunki ja Espoon kaupunki. Arvo-hanke järjestää työpajoja sekä Tampereella Nokia Arenalla että Helsingissä Kiinkon tiloissa AnnaK:ssa.

Lisätiedot

Jukka Puhto, TkT
Tutkijatohtori, Kiinteistökehittämisen osaamiskeskus
050 550 1234  

Juha-Matti Junnonen, TkL, KTM
Projektipäällikkö, Kiinteistökehittämisen osaamiskeskus
050 300 3106

Jaakko Kinnunen, FM
CoreLabin projektipäällikkö, viestintävastaava
050 437 7144

Kuva ja teksti: Jaakko Kinnunen