Hyppää pääsisältöön

Media-alalla vahva liiketaloudellinen osaaminen on plussaa 

Julkaistu 3.2.2020
Tampereen ammattikorkeakoulu
Tarja Pietiläinen_Jaakko SaarilampiTarja Pietiläinen painottaa liiketoiminnan suunnittelun tärkeyttä media-alan koulutuksessa.
Media-alalla aktiivinen ratkaisujen etsintä auttaa menestymään. Proaktiivinen ratkaisujen hakija löytää ratkaisut myös yrityselämän haasteellisissa vaiheissa. Tällöin liiketoiminnan suunnittelu nousee tärkeään asemaan. Mediatuottamisen YAMK-koulutuksessa tutkitaan liiketoiminnan mahdollisuuksia ja kehitetään uusia tekemisen tapoja media-alalle.

Tarja Pietiläinen opettaa mediatuottamisen ylemmässä tutkinto-ohjelmassa liiketoiminnan tutkimista ja kehittämistä. Pietiläisen mukaan media-alalla koetun epävarmuuden voi kääntää varmuudeksi, jos ymmärtää, miten muutostilanteessa voi toimia. 

– Silloin pitäisi osata selvittää vaihtoehtoja ja arvioida, miten edetä ja mitkä ovat valistuneita riskejä. Käytännön vinkeistä ja keinovalikoimasta on hyötyä erityisesti epävarmuuden edessä, Pietiläinen kertoo.

Monessa työtehtävässä  liiketaloudellisesta osaamisesta on hyötyä.

Asiantuntijatyö on Pietiläisen mukaan tiedolla ohjaamista, vaikuttamista sekä perustelemista.

– Asiantuntijatyössä tulevan haarukointi on usein ajankohtaista. Silloin taidot hankkia tietoa, eritellä sitä systemaattisesti ja tehdä johtopäätöksiä ovat hyödyllisiä, painottaa Pietiläinen. 

Esimiesasemassa ja yrityksen johtotehtävissä liiketaloudellista osaamista arvostetaan. 

– Keskeistä osaamista ovat esimerkiksi liiketoiminnan analysointi ja strategioiden pohtiminen. Se auttaa omalla työuralla etenemiseen, Mediatuottamisen koulutuksen yliopettaja Ari Koivumäki sanoo.

Koivumäen mukaan osallistujat ovat joko koulutuksen aikana tai sen jälkeen edenneet urallaan samassa yrityksessä tai vaihtaneet työpaikkaa. He työskentelevät hyvin monipuolisissa viestinnän tehtävissä media-alalla.

– Mediatuottamisen tarpeet näkyvät viestintä- ja markkinointialoilla, sekä yrityksissä että julkisella puolella, kertoo Koivumäki. 

Koivumäki tarkentaa, että työ voi liittyä siihen, että vastaa sosiaalisesta mediasta tai sisäisestä viestinnästä. Markkinointitehtävissä saatetaan tehdä brändejä tai suunnitella viestintästrategiaa siihen, miten asiakkaita voi palvella yhä paremmin. 

Medialla yhä suurempi merkitys kaikessa

Digitalisaatiolla ja media-alan sisällöntuotannolla on Pietiläisen mukaan paljon annettavaa muille aloille.

- Mediaalisuus on nyt trendinä, se tarkoittaa sitä, että media-alan osaamisen hyödyllisyys ja merkitys leviävät myös muille toimialoille. 

Myös Koivumäen mielestä median käyttö on monipuolisempaa ja aktiivisempaa kuin ennen, ja medialla on yhä suurempi merkitys ihmisten arjessa.

– Mediaa käytetään ja seurataan monella eri tavalla ja sillä on yhä suurempi merkitys tiedonhaussa, vapaa-ajalla ja viihtymisessä sekä työssä. Sosiaalisen median kanavat aiheuttavat sen, että ihmiset vertailevat toinen toisiaan, elämäänsä ja muiden elämää, seuraavat, miten toiset ihmiset ottavat kantaa erilaisiin tapahtumiin, Koivumäki kuvailee.

Liiketaloutta voidaan Pietiläisen tutkia erilaisin tiedonhankintamenetelmien, esimerkiksi haastattelun ja lukutietojen analyysin avulla. Samalla voidaan oppia käyttämään vertailuanalyysiä tai kävijäanalyysia riippuen siitä, mikä vaihtoehto sopii omaan aiheeseen parhaiten.

– Monilla mediatuottamisen ylempää tutkinto-ohjelmaa opiskelemaan tulleilla on jo paljon kokemusta ja osaamista aiheesta, ja kun he löytävät mieluisan aiheen aidosta liiketalouden aihepiiristä, he motivoituvat ja uteliaisuus kasvaa liiketoiminnan tutkimiseen ja analysoimiseen, Pietiläinen sanoo. 

Tutustu mediatuottamisen ylempään tutkinto-ohjelmaan

 

Teksti: Arja Lundan
Kuva: Jaakko Saarilampi