Hyppää pääsisältöön

Matkalla asiantuntijaksi: Yhdyskuntasuunnittelu 1 -kurssilla pohditaan, millainen on viihtyisä kaupunki

Julkaistu 19.4.2021
Tampereen yliopisto
Arkkitehtuuri opiskelijoiden harjoitustyö.
Pienoismalli johdattaa tulevat arkkitehdit pohtimaan kaupunkien olemusta ja keskeisiä käsitteitä opintojen alkuvaiheessa suoritettavalla Yhdyskuntasuunnittelu 1 -kurssilla.

Arkkitehdin on työssään tunnettava kaupunkien historiaa, ymmärrettävä niiden tulevaisuutta ja hahmotettava kaupunkitilaa eri tavoin. Ensimmäisen vuoden arkkitehtiopiskelijat pääsevät näiden aiheiden äärelle Yhdyskuntasuunnittelu 1 -kurssilla, jolle osallistutaan yleensä heti noin puolen vuoden opintojen jälkeen.

Kurssilla tutustutaan kaupunkitilan käsitteeseen ja opetellaan kaupunkien suunnittelussa tarvittavien keskeisten elementtien, kuten kadun, korttelin, aukion ja puiston käyttöä sekä niiden merkitystä kaupungeissa.  Yhdyskuntasuunnittelun keskeisiä käsitteitä opiskellaan informatiivisissa tietoiskuissa, mutta opittavia asioita harjoitellaan käytännön tehtävien kautta pienryhmissä.

– Opiskelijat hyödyntävät tehtävissään pienoismallityöskentelyä. Mallin ääressä kokonaisuus on hallittavissa ja näkökulmaa vaihtaen suunniteltua tilaa voi tarkastella niin ylhäältä kuin kadulla kulkijankin näkövinkkelistä, kurssilla opettava yliopistonlehtori Minna Chudoba rakennetun ympäristön tiedekunnasta kertoo.

Kuluneena koronavuonna rajoitukset hankaloittivat ryhmissä tapahtuvaa pienoismallityöskentelyä, mutta asianmukaisin turvamenettelyin ryhmätöitä päästiin tekemään.

Työskentelytapaa oli vaikea korvata millään muulla tavalla. Tässä vaiheessa opintoja ei ole vielä ehditty hankkia kovinkaan paljon esimerkiksi alan tietoteknistä osaamista, minkä vuoksi vaikkapa mallinnuksia ei voida käyttää. Opiskelijat onneksi selvisivät haasteista kuitenkin hienosti, Chudoba kehuu.

Yhdyskuntasuunnittelu 1 -kurssilla opettavat Minna Chudoban lisäksi myös professorit Juho Rajaniemi ja Panu Lehtovuori sekä tutkija Anna Koskinen.

Näin monta siksi, että opiskelijat pääsisivät tutustumaan jo ensimmäisenä vuonna useaan opettajaan ja erilaisiin näkökulmiin, Chudoba sanoo.

Opiskelijat visioivat Koskikeskuksen alueen tulevaisuutta

Kuvituskuva pienoismalli Koskikeskuksen visiota.

Kurssilla käytetty, korttelimuodostusta ja tehokkuuslukuja harjoittava kuvitteellinen pikkukaupunki on nähtävänä keväällä 2021 Rakennustalon OK-galleriassa, niin kuin myös ryhmien tulevaisuusvisiot Tampereen keskustaan Koskikeskuksen alueelle. Jälkimmäisen osuuden ohjaustilanteissa keskusteltiin kierrätysteemoista ja viihtyisän, kestävän kaupungin tekijöistä. Opiskelijoiden visioissa näkyivät muun muassa kiertotalouden ja digitalisaation vaikutukset urbaaniin elämään. Tulevaisuuden kaupunki oli vehreä ja yhteisöllinen yhdistelmä uutta ja vanhaa.

Teksti: Minna Chudoba ja Sanna Kähkönen

Kuva: Juho Rajaniemi ja Elina Soininen