Hyppää pääsisältöön

Matias Vaajala: Suuret vammat eivät merkittävästi alentaneet äidin lisääntymisterveyttä tai vastasyntyneen terveyttä

Tampereen yliopisto
SijaintiArvo Ylpön Katu 34, Tampere
Kaupin kampus, Arvo-rakennuksen Jarmo Visakorpi -sali ja etäyhteys.
Ajankohta9.6.2023 9.00–13.00
PääsymaksuMaksuton tapahtuma
Matias Vaajala tutki suurten vammojen, kuten lantio-, ranka- ja lonkkamurtumien, sekä aivovammojen vaikutuksia naisten lisääntymisterveyteen. Tutkimuksen tulosten perusteella raskaus ja synnytys alateitse on yleisesti äidille ja vastasyntyneelle turvallinen vammojen jälkeen.

Kliinisessä työssä kohdataan vuosittain tilanteita, joissa lääkäri joutuu raskautta miettivän kanssa pohtimaan, vaikuttaako äidin vammahistoria raskauden ja synnytyksen kulkuun sekä sikiön kehitykseen. Tällaisia vammoja ovat esimerkiksi aikaisemmat lantiomurtumat tai aivotärähdykset. Tutkimustieto hyvin monialaisesta aiheesta on varsin rajoittunutta, sillä lisääntymisikäisten keskuudessa nämä vammat ovat edelleen suhteellisen harvinaisia.

Lääketieteen kandidaatti Matias Vaajala tutkii väitöksessään äidin lisääntymisterveyttä ja vastasyntyneen terveyttä äidin vammojen jälkeen hyödyntäen useita valtakunnallisia rekisterejä.

– Huolimatta edelleen vammojen harvinaisesta luonteesta, näiden vammojen määrä on ollut viime vuosikymmenet kasvussa nuorten naisten keskuudessa, minkä vuoksi tutkimukset aiheesta ovat hyvin ajankohtaisia ja toivottuja, Vaajala toteaa.

Tutkimuksessa havaittiin, että alatiesynnytys on yleisesti mahdollinen ja sikiölle turvallinen lantiomurtumien, rankamurtumien sekä aivovammojen jälkeen. Tämä ei kuitenkaan poista Vaajalan mukaan sitä tosiasiaa, että erityisesti suunnitellut keisarileikkaukset olivat selkeästi yleisempiä näiden vammojen jälkeen. Lisäksi naisilla, joilla on lonkan, reiden, tai lantion murtuma, on tutkimuksen perusteella pienempi todennäköisyys tulla raskaaksi viiden vuoden ajan trauman jälkeen.

Kansalliset rekisterit mahdollistavat suurten potilasmäärien tutkimisen 

Vaajalan väitöskirjatutkimus perustuu kahteen valtakunnalliseen rekisteriin yli 20 vuoden ajalta kerättyihin tietoihin. Tiedot naisen kärsimistä vammoista ja operaatioista saatiin hoitoilmoitusrekisteristä, kun taas tietoja naisten raskauden kulusta ja synnytyksestä saatiin synnytysrekisteristä. Valtavat kansalliset rekisterit yhdistettynä pitkään tutkimusjaksoon ovat mahdollistaneet aiheen tutkimisen aiempaa suuremmilla potilasmäärillä.

– Pelkästään synnytysrekisteristä löytyy tiedot 20 vuoden ajanjaksolta yli miljoonasta raskaudesta, mikä mahdollisti yli tuhansien eri vammojen jälkeisten raskauksien tarkastelun, Vaajala havainnollistaa.

Vaajala yhdisti tutkimuksessaan tiedot naisten kärsimistä vammoista synnytysrekisterin tietoihin, jolloin hän saattoi vertailla, miten tietyt vammat vaikuttivat myöhempiin raskauksiin, synnytyksiin ja vastasyntyneen kuntoon.

Ensimmäisessä kolmessa osatyössä tarkasteltiin erikseen raskauksien ja synnytyksien onnistumista lantiomurtumien, selkävammojen sekä aivovammojen jälkeen. Neljännessä osatyössä taas tarkasteltiin yleisesti, vaikuttivatko eri vammat todennäköisyyteen tulla raskaaksi kyseisen vamman jälkeen. Viidennessä osatyössä vuorostaan käännettiin asetelmat toisin päin ja katsottiin, vaikuttiko raskauden aikainen tupakointi riskiin saada murtumia synnytyksen jälkeisellä ajanjaksolla.

– Tutkimuksen tulokset antavat hyvän pohjan aiheelle ja toimivat varmasti hyvänä lähtökohtana tuleville tutkimuksille, Vaajala toteaa.

Matias Vaajala on lääketieteen kandidaatti, joka opiskelee lääketiedettä kolmatta vuotta Tampereen yliopistossa.

Väitöstilaisuus perjantaina 9. kesäkuuta

Lääketieteen kandidaatti Matias Vaajalan ortopedian alaan kuuluva väitöskirja Major Traumas and Reproductive Health in Women tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa perjantaina 9.6.2023 klo 12.00 alkaen. Paikkana on Arvo -rakennuksen Jarmo Visakorpi -sali, (Arvo Ylpön Katu 34, Tampere). Vastaväittäjänä toimii dosentti Antti Malmivaara Helsingin yliopistosta. Kustoksena toimii professori Ville Mattila Tampereen yliopistosta.

Tutustu väitöskirjaan.

Seuraa väitöstilaisuutta etäyhteydellä.

Kuva: Matias Vaajala