Hyppää pääsisältöön

Marjo Lamminen: Tunnekokemus rakentaa johtajuutta

Tampereen yliopisto
SijaintiKanslerinrinne 1, Tampere
Keskustakampus, Pinni A -rakennuksen Paavo Koli -sali ja etäyhteys
Ajankohta19.6.2024 9.00–13.00
PääsymaksuMaksuton tapahtuma
KTM Marjo Lammisen väitöstutkimus osoittaa, että tunnekokemukset eivät ole vain yksilöiden sisäisiä tapahtumia, vaan ne muovaavat johtajuutta ja vuorovaikutusta työyhteisössä. Tämä uusi näkökulma auttaa ymmärtämään dynaamisia johtajuussuhteita ja tarjoaa organisaatioille uusia keinoja kehittää johtajuuden käytänteitään.

Yhteiskunnallisessa keskustelussa tuodaan edelleen esiin johtajuuden vuorovaikutukseen liittyviä näkökohtia, joita pidetään oleellisimpina syinä työtyytymättömyyteen, työpaikan vaihtoihin ja työssä kuormittumiseen. Siitä huolimatta johtajuustutkimuksessa keskitytään usein yksittäisen johtajan toimintaan ja emootioita tarkastellaan yksilöiden sisäisinä tapahtumina. KTM Marjo Lammisen väitöstutkimus tarjoaa uudenlaisen lähestymistavan, jossa tunnekokemuksia ja johtajuutta tarkastellaan kollektiivisena ilmiönä.

Lamminen tutki väitöksessään emootioiden roolia johtajuuden kehittymisessä asiantuntijaorganisaatiossa. Tutkimuksen kohteena oli strategista uudistusvaihetta läpikäyvä rahapelimaailmaan sijoittuva asiantuntijaorganisaatio. Kuuden kuukauden kenttäjakson aikana kerätty aineisto koostui osallistuvan havainnoinnin menetelmällä tehdyistä kenttäpäiväkirjamerkinnöistä, valokuvista, piirroksista ja haastatteluista. Näiden avulla Lamminen tutki, miten johtajuus ja tunnekokemukset liittyvät toisiinsa arjen käytänteissä.

Tutkimus yhtäältä paljastaa, kuinka johtajuustilanteiden toimijat luovat ja ylläpitävät vuorovaikutuskäytännettä emotionaalisten tulkintojen kautta, muodostaen omintakeisen johtajuuden kulttuurin. Toisaalta sosiaalisen vuorovaikutuksen emotionaaliset säännönmukaisuudet muovaavat johtajuutta organisoimalla vuorovaikutuskäytännettä.

– Valta ja toimijuus kietoutuvat toisiinsa kehollisesti luoden monenlaista johtajuutta. Tunnekokemus on tutkimukseni mukaan vuorovaikutuksessa syntyvä kollektiivinen ilmiö, joka on yhteydessä työyhteisön dynamiikkaan, Lamminen kertoo.

Työpaikalla ovat läsnä sekä keho että mieli

Lamminen esittää tutkimuksessaan organisaatioille uusia tapoja ymmärtää johtajuutta kollektiivisesta näkökulmasta, jossa merkitykset rakentuvat yhdessä. Tulokset antavat organisaatioille lisäymmärrystä siitä, kuinka menneisyys ja sosiomateriaalinen ympäristö voivat kehollisten kokemusten ja muistojen kautta osallistua johtajuussuhteiden kehittymiseen, tilanteiden ja tapahtumien tulkintaan sekä tulevaisuuden odotuksiin.

– Johtopäätös antaa organisaatioille uuden näkökulman kehittää johtajuutta kiinnittämällä huomion arjen käytänteisiin eli siihen, mitä työpaikoilla tapahtuu ja miten tilanteita ja kohtaamisia tulkitaan. Silloin keskiössä on ymmärrys siitä, että ihmisillä on työpaikallakin mukanaan sekä keho että mieli.

Marjo Lamminen on kotoisin Tampereelta. Yliopistosta valmistumisensa jälkeen hän on työskennellyt pitkään liike-elämän kehitystehtävissä pääkaupunkiseudulla. Tällä hetkellä Lamminen toimii lehtorina liiketoiminnan perustutkinnon englanninkielisessä koulutusohjelmassa Tampereen seudun ammattiopistossa.

Väitöstilaisuus keskiviikkona 19. kesäkuuta 

Kauppatieteiden maisteri Marjo Lammisen yrityksen johtamisen alaan kuuluva väitöskirja Johtajuus emotionaalisena ilmiönä: Etnografia johtajuuden rakentumisesta vuorovaikutuskäytänteessä tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa keskiviikkona 19.6.2024 kello 12 alkaen. Paikkana on Pinni A -rakennuksen Paavo Koli -sali (Kanslerinrinne 1, Tampere). Vastaväittäjänä toimii professori Päivi Eriksson Itä-Suomen yliopistosta. Kustoksena toimii professori Elina Mäkinen Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnasta.

Tutustu väitöskirjaan

Seuraa väitöstilaisuutta etäyhteydellä