Hyppää pääsisältöön

Marja Sutela ja Jarmo Takala Tampereen yliopiston vararehtoreiksi

Julkaistu 5.9.2023
Tampereen yliopisto
Marja Sutela ja Jarmo Takala
Tampereen korkeakoulusäätiön hallitus nimitti kokouksessaan 5.9.2023 koulutuksesta vastaavaksi vararehtoriksi hallintotieteiden tohtori Marja Sutelan ja yhteistyöverkostoista ja kumppanuuksista vastaavaksi vararehtoriksi tekniikan tohtori Jarmo Takalan. Vararehtoreiden viisivuotiset toimikaudet alkavat 1.1.2024.

Marja Sutela on toiminut vuodesta 2019 Tampereen yliopiston koulutusvararehtorina. Hänen vastuualueelleen kuuluu yliopiston koulutuksen ja jatkuvan oppimisen johtaminen. Aiemmin hän on toiminut Tampereen ammattikorkeakoulun koulutuksesta ja tutkimuksesta, kehittämisestä ja innovaatiotoiminnasta vastaavana vararehtorina sekä koulutuksesta vastaavana johtajana. Lisäksi hän on työskennellyt Joensuun, Tampereen ja Lapin yliopistoissa julkisoikeuden professorina, yliassistenttina ja tutkijana. Sutela on julkisoikeuden dosentti Vaasan ja Itä-Suomen yliopistoissa.

Sutela toimi Valtioneuvoston asettaman opintotukiasiainneuvottelukunnan jäsenenä 2015-2021 ja on korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon neuvottelukunnan jäsen 2021-2024. Sutelan kansainvälisiä luottamustehtäviä ovat muun muassa Euroopan yliopistoyhdistyksen (EUA) oppimisen ja opetuksen ohjauskomitean jäsenyys ja ECIU yliopistoverkoston (The European Consortium of Innovative Universities) koulutusvararehtoreiden ryhmän jäsen. Hän on toiminut useissa kansainvälisissä yliopistojen laadunarviointiin liittyvissä paneeleissa jäsenenä ja puheenjohtajana.

Jarmo Takala on toiminut Tampereen yliopiston provostina vuodesta 2019 alkaen. Aiemmin hän on toiminut Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY) tutkimuksesta vastaavana vararehtorina, tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan dekaanina ja tietokonetekniikan laitoksen johtajana ja toimi pitkään TTY:n tietotekniikan kansainvälisen maisteriohjelman johtajana.Takala on toiminut tutkimustehtävissä Nokia Research Centerissä ja VTT:llä. Hän on johtanut useita kansallisia ja kansainvälisiä tutkimushankkeita yli 20 vuoden ajan. Tampereen yliopiston provostin tehtävässä hän on ollut osaltaan koordinoimassa Porin ja Seinäjoen yliopistokeskusten toimintaa.

Takala toimii aktiivisesti tietotekniikan alan kansainvälisissä tieteellisissä järjestöissä, osallistuu kansainvälisten tieteellisten konferenssien ja lehtien ohjelmatoimikuntatyöhön ja ollut käynnistämässä yhteistyötä monien ulkomaisten yliopistojen kanssa. Hänellä on kokemusta tieteellisenä neuvonantajana toimimisesta sekä ulkomaisissa yliopistoissa että kansainvälisissä yrityksissä.

Tampereen yliopiston kolmas vararehtori vastaa tutkimuksesta. Tässä tehtävässä jatkaa lääketieteen ja filosofian tohtori Tapio Visakorpi, jonka viisivuotinen toimikausi alkoi 1.1.2022.

Tampereen yliopiston rehtori Keijo Hämäläisen mukaan on tärkeää, että yliopiston johdossa on kykyä uudistaa toimintaa ja samalla pitää huolta jatkuvuudesta:

– Näiden nimitysten myötä meillä on nyt tällainen erinomainen tilanne. Vararehtorit edustavat myös hyvin Tampereen yliopiston kärkialoja, joita ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta.

Hämäläinen kiittää tehtäviä hakeneiden määrää ja korkeaa osaamista. Tehtäviä haki 26 henkilöä.

– On hienoa nähdä, että Tampereen yliopiston johtotehtävät kiinnostivat laajasti sekä yliopiston sisällä että ulkopuolisia hakijoita, Hämäläinen sanoo.

Yhteistyöverkostoista ja kumppanuuksista vastaavan vararehtorin tehtävä on uusi Tampereen yliopistossa. Uuden tehtävän myötä yliopiston provostin tehtävä lakkautetaan ja provostille kuuluneita tehtäviä jaetaan rehtoraatin kesken. Provosti on toiminut tutkimuksen ja koulutuksen akateemisena rehtorina sekä dekaanien esimiehenä.

Sutelan mukaan kansainvälisen Tampereen yliopiston koulutuksen laadun varmistaminen ja kehittäminen, opetushenkilöstön pedagogisen osaamisen sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen edellyttävät toimivaa vuoropuhelua yliopistoyhteisön kanssa:

– Olen iloinen mahdollisuudesta jatkaa Tampereen yliopiston koulutusvararehtorina. Yhteistyö työelämän kanssa varmistaa sen, että opiskelijalla on sellaisia tietoja, taitoja ja osaamista, joita yhteiskunnassa tarvitaan. On hienoa edistää näitä asioita yhdessä Tampereen yliopiston osaavan henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa.

Takala toteaa, että Tampereella yhteiskunnallinen vuorovaikutus on aina ollut merkittävä osa yliopistollista toimintaa.

– Uusi vararehtorin tehtävä korostaa edelleen verkostojen ja kumppanuuksien tärkeyttä. Odotan innolla pääseväni mukaan kehittämään osallistavasti tätä strategista kokonaisuutta.

Lisätietoja:

Rehtori Keijo Hämäläinen, puh. 029 4532 107
keijo.hamalainen [at] tuni.fi