Tutkimus

Marika Kokko sai rahoituksen hiilen sidonnan tutkimukselle

Marika Kokko/ Kuva: Virpi Andersin
Marika Kokko sai Suomen Akatemian rahoituksen projektille, joka edistää kiertotaloutta sekä vähentää hiilidioksidin pääsyä ilmakehään. Kuva: Virpi Andersin

Akatemiatutkija Marika Kokko sai 303 825 euron rahoituksen hiilen sidontaa koskevalle tutkimukselleen Suomen Akatemian Hiili hyödyksi -akatemiaohjelmasta, johon valittiin rahoitettavaksi yhteensä yhdeksän tutkimuskonsortiota. Tutkimuskonsortioille myönnettiin yhteensä kuusi miljoonaa euroa. Rahoitettavat hankkeet käynnistyvät tammikuussa 2020.

Hiili hyödyksi -ohjelma tavoittelee tieteellisiä avauksia, uutta tietopohjaa ja suomalaisen tieteellisen osaamisen vahvistamista ilmakehän hiilen tutkimisen alalla. Ohjelmalla pyritään hidastamaan ilmastonmuutoksen etenemistä ja auttamaan Suomea saavuttamaan ilmastotavoitteensa.

Tampereen yliopiston tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnassa työskentelevä Marika Kokko tutkii hiilidioksidin ja metanolin bioelektrokemiallista konversiota pidempiketjuisiksi hiiliyhdisteiksi ja näiden talteenottoa.

Projektissa muunnetaan bakteerien avulla hiilidioksidia ja metanolia orgaanisiksi hapoiksi mikrobielektrosynteesillä. Projekti edistää kiertotaloutta sekä vähentää hiilidioksidin, kasvihuonekaasun, pääsyä ilmakehään.

Tutkimushankkeen tavoitteena on kehittää ja karakterisoida innovatiivinen prosessi, jossa mikrobien avulla tuotetaan kemianteollisuuden raaka-aineita.

Monitieteinen projekti toteutetaan Tampereen yliopiston Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnassa sekä Oulun yliopiston Teknillisessä tiedekunnassa. 

Hiili hyödyksi -akatemiaohjelman rahoituspäätökset

 

 

Uusimmat uutiset kategoriassa Tutkimus

Uusimmat uutiset