Hyppää pääsisältöön

Mari-Pauliina Vainikainen: Koulutuksen tasa-arvo arviointitutkimuksen kohteena

Julkaistu 14.6.2022
Tampereen yliopisto
Mari-Pauliina Vainikainen on opetuksen ja oppimisen professori kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa. Hän tekee koulutuksen arviointitutkimusta halunaan ymmärtää, minkälaiset tekijät vaikuttavat siihen, miten ja mitä lapset ja nuoret koulussa oppivat.

Vainikaisen mukaan Suomessa toteutettavien koulutuksen arviointitutkimusten tavoitteena on yleensä selvittää, onko koulujärjestelmämme sen tasa-arvon ihanteen mukainen, jonka varaan järjestelmä aikoinaan rakennettiin.

– On kuitenkin yllättävän vaikea kysymys, mitä meidän oikeastaan pitäisi mitata, jos haluamme ottaa kantaa järjestelmämme tasa-arvoisuuteen.

Hän on ryhmänsä kanssa luonut monitasoisen teoreettisen mallin sen havainnollistamiseksi, kuinka paikalliset, kansalliset ja globaalit tavoitteet ja ideologiat kytkeytyvät lopulta yksittäisen oppilaan suoriutumiseen ja oppimisen edellytyksiin arjessa.

Tällä hetkellä Vainikainen on mukana koulutuksen digitalisaatiota käsittelevässä hankkeessa. Hänen mukaansa monitieteinen laajapohjainen yhteistyö on tärkeää, kun ratkotaan kysymyksiä, jotka ovat samalla hyvin arkipäiväisiä ja kaikkia koskettavia, mutta joissa erilaiset ratkaisut voivat johtaa lasten ja nuorten elämän kannalta hyvinkin erilaisiin lopputuloksiin. 

– Mikään yksittäinen teoria ei yksin kykene kuvaamaan sitä, mitä kaikenlaisia tekijöitä on samanaikaisesti vaikuttamassa siihen, mitä ja miten opitaan ja mikä koulun rooli on oppimisen ohjaajana. Tämän vuoksi me olemme tutkimusryhmässäni ottaneet yhdeksi tärkeäksi tavoitteeksi myös tällaisen teoreettisen jäsennyksen ymmärtääksemme, mitä koulutuksen arviointitutkimuksissa oikeastaan pitäisi mitata, jos halutaan tehdä päätelmiä koulutuksen tasa-arvosta.

Mari-Pauliina Vainikaisen yhteystiedot