Hyppää pääsisältöön

Margarita Baltakiene: Voidaanko sijoittajien välistä tiedonvaihtoa havaita osakemarkkinadatasta?

Tampereen yliopisto
PaikkakuntaHervannan kampus, Tietotalo, auditorio TB109 (Korkeakoulunkatu 1, Tampere) ja etäyhteys
30.9.2022 9.00–13.00
Kielienglanti
PääsymaksuMaksuton tapahtuma
Saadakseen parempia tuottoja osakemarkkinoilta sijoittajat etsivät tietoa eri lähteistä. Julkisten tiedotteiden lisäksi henkilökohtaisilla yhteyksillä muihin sijoittajiin voi olla suuri merkitys sijoituspäätöksille ja markkinoiden hinnan muodostumiselle. Sosiaalisten kontaktien merkityksen tarkastelussa sijoitustiedon välityksessä haasteena on se, että sijoittajien välinen tiedonvaihto ei ole suoraan havaittavissa. Diplomi-insinööri Margarita Baltakiene tutkii väitöskirjassaan sijoittajien käyttäytymistä sijoittajaverkostojen näkökulmasta.

Sijoittajaverkostot koostuvat solmuista, jotka edustavat sijoittajia, sekä solmujen välisistä linkeistä eli sijoittajien välisistä sosiaalisista kytköksistä. Linkkien vahvuus kuvaa sijoittajien välisen kaupankäynnin samankaltaisuutta.

– Kun sijoittajat ostavat tai myyvät samoja arvopapereita samanaikaisesti, se voi olla merkki samanlaisesta kaupankäyntistrategiasta, saman sijoitusasiantuntijan seuraamisesta tai samankaltaisesta reaktiosta julkiseen tietoon. Se voi myös kertoa tiedon vaihdosta sijoittajien välillä, Baltakiene sanoo.

Väitöskirjassaan Baltakiene kehittää uudenlaisen metodin, joka ottaa huomioon julkisen tiedon vaikutuksen sijoittajien käyttäytymiseen. Tämän avulla saadaan paremmin selville sijoittajien väliset informaatiokytkökset osakekaupankäynnissä. Tämä lähestymistapa luo tarkemman kuvan sijoittajien välisestä informaatioverkostosta.

– Tutkin sijoittajien sosioekonomisten ominaisuuksien vaikutusta kaupankäynnin samankaltaisuuteen yhdistämällä sijoittajaverkoston havaintoihin tietoa sijoittajien välisistä todennetuista sosiaalisista kytköksistä, jotka tulevat yhteisen hallitusjäsenyyksien kautta. Tulokset osoittavat, että kaupankäynnin samankaltaisuus on voimakkaampaa niillä sijoittajilla, jotka ovat maantieteellisesti lähempänä toisiaan tai ovat työskennelleet yhdessä pidempään, hän kertoo.

Sosiaalisten verkostojen kirjallisuus onkin osoittanut, että henkilöiden samankaltaisuus ja yhteiset kiinnostuksen kohteet auttavat yhteyden luomisessa ja helpottavat tiedonvaihtoa. Sijoittajien kaupankäynnin samankaltaisuudelle voi olla myös muita selityksiä, mutta samankaltainen kaupankäynti ja samankaltaiset sosioekonomiset ominaisuudet voivat olla merkki henkilökohtaisten tiedonvaihtokanavien olemassaolosta ja merkityksestä osakemarkkinoilla.

DI Margarita Baltakienen rahoituksen data-analytiikkan alaan kuuluva väitöskirja Diffusion of Private Information in Stock Markets: A Network Approach tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa perjantaina 30.09.2022 kello 12 Hervannan kampuksella Tietotalon TB109 auditoriossa (Korkeakoulunkatu 1, Tampere). Vastaväittäjänä toimii professori Damien Challet Paris-Saclay -yliopistosta. Kustoksena toimii professori Juho Kanniainen, Tampereen yliopistosta. Väitöskirjan toisena ohjaajana toimi professori Hannu Kärkkäinen Tampereen yliopistosta.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2544-2.

Voit seurata väitöstilaisuutta myös etäyhteydellä (Panopto).

Kuva: Kestutis Baltakys