Hyppää pääsisältöön

MAB vahvistaa tutkimuksen kansainvälisyyttä kiertotalouden, turvallisuuden ja julkisen hallinnon aloilla

Julkaistu 16.6.2022
Tampereen yliopisto
Yliopiston rakennuksia, joissa MAB-tiedekunta toimii.
Kuva: Jonne Renvall/Tampereen yliopisto
Johtamisen ja talouden tiedekunnassa (MAB) käynnistyy kolme tutkimuskeskusta, joissa tehtävä tutkimustyö kokoaa yhteen tiedekunnan teemojen mukaista tutkimusosaamista. Tutkimuskeskusten avulla lisätään tutkimuksen vaikuttavuutta ja parannetaan samalla yhteisöllisyyttä. Uusissa keskuksissa tutkitaan kiertotalouden johtamista, turvallisuuden, riskien ja resilienssin hallintaa sekä vahvistetaan julkisen hallinnon ja johtamisen arviointitutkimusta.

Tutkimuskeskukset tuottavat tutkimustietoa kokoamalla yhteen tietyn temaattisen alueen osaamista. Keskusten avulla tiedekunta korottaa entisestään kiertotalouden, turvallisuuden sekä julkisen hallinnon arvioinnin tutkimuksen tieteellistä tasoa, lisää tutkimuksen vaikuttavuutta sekä luo näkyvyyttä rahoitushakuja varten.

– Tutkimuskeskuksilla haluamme myös lisätä tutkijoiden yhteisöllisyyttä ja kollegiaalisuutta. Ne edistävät vertaisoppimista ja kokemustiedon jakamista tutkijoiden kesken. Keskukset vahvistavat tutkijoiden verkostoitumista sekä kansainvälistä yhteistyötä, sanoo MAB-tiedekunnan tutkimuksen varadekaani Johanna Kujala.

Kolme uutta tutkimuskeskusta perustettiin tiedekunnan dekaanin päätöksellä huhtikuussa 2022.

Kiertotalouden johtaminen – Managing Circular Economy, ManCE

Kiertotalouden johtamisen tutkimuskeskus kokoaa MAB-tiedekunnan monialaisen osaamisen kiertotalouden alueella.

Osaamisalue on äärimmäisen kriittinen, sillä ilmastonmuutoksen, vähenevien luonnonvarojen ja luontokadon vuoksi niin yritysten, kaupunkien kuin kuluttajakansalaisten on otettava käyttöön kertotaloudellisia ratkaisuja ja toimintamalleja.

– Tilanne vaatii kiertotaloudellisen muutoksen johtamista kaikkialla yhteiskunnassa, toteaa ManCEa luotsaava professori Leena Aarikka-Stenroos.

ManCEn agendana on kehittää edelleen MAB-tiedekunnan osaamista kiertotaloudessa. Keskus vankentaa Tampereen yliopiston ja MAB-tiedekunnan profiilia laaja-alaisena kiertotalouden edelläkävijänä, mikä näkyy toimintana kotimaisella ja kansainvälisellä tutkimuskentällä ja yhdessä sidosryhmien kanssa. Keskus vahvistaa ulkoisen rahoituksen hankintaa.

Tutkimuskeskus kokoaa yhteen tutkimusryhmien osaamista tuotantotaloudesta, kauppatieteistä, tietojohtamisesta ja hallintotieteistä. Siten se tarjoaa sitten erityisen kokonaisvaltaisen ja monitieteisen tulokulman kiertotalouden johtamiseen.

Keskus kytkeytyy kansainvälisiin tutkimusverkostoihin kuten Ellen MacArthurin säätiön kiertotalouden korkeakouluverkostoon (Ellen MacArthur Foundation CE Profiled Universities) sekä innovatiivisten eurooppalaisten yliopistojen verkostoon (ECIU). Vastaavasti ManCEe yhdistyy tiedekunnassa annettavaan kiertotalouden ja kestävän kehityksen opetukseen.

ManCE-tutkimuskeskusta johtaa professori Leena Aarikka-Stenroos.

Turvallisuuden, riskien ja resilienssin tutkimuskeskus  – Tampere Centre for Security, Risk, and Resilience, TASERR

TASERR kokoaa yhteen tiedekunnassa tehtävää laajasti ymmärretyn turvallisuustutkimuksen kentässä tapahtuvaa tutkimustoimintaa. Sen tehtävänä on myös edistää alan monimuotoista yhteiskunnallista vuorovaikutusta niin alueellisesti, kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Keskuksen lähtökohtana on nyky-yhteiskuntien alttius poikkikansallisille häiriöille, joita ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, pandemiat, siirtymään joutuvat kansanjoukot, demokratian rapistuminen, väkivaltaiset konfliktit sekä globaali epätasa-arvo. Haasteita luovat myös nykyiset sekä nousevat teknologiat kuten verkottuneet tietojärjestelmät ja keinoäly.

Turvallisuuden, riskin ja resilienssin tutkimuskeskus lähestyy näiden käsitteiden alle lukeutuvia hallintapyrkimyksiä avoimesti. TASERR pureutuu tutkimuksellaan kattavasti poliittisiin ja demokratiaa näivertäviin seurauksiin, joita yhteiskuntien inhimilliset, ekologiset ja teknologiset hallintajärjestelmät tuottavat.

Tutkimuskeskusta johtaa professori Juha A. Vuori.

Hallinnon ja arvioinnin tutkimuskeskus – Tampere University Centre for Governance and Evaluation, TAUGO

MAB-tiedekunnan hallintotiede, tietojohtaminen sekä vaikuttavuuden tutkimus ovat tuottaneet yhteiskuntaan tutkimustietoa arvioitaessa ja kehitettäessä suomalaista julkista johtamista.

Hallinnon ja arvioinnin tutkimuskeskus vahvistaa MAB:n arviointitutkimuksen tieteellistä ja menetelmällistä osaamista. Keskus tarjoaa välineitä organisaatio-, prosessi-, reformitason ja poliittisten menettelytapojen evaluaatioihin.

Uusi tutkimuskeskus toimii ratkaisukeskeisen ja soveltavan tutkimuksen periaattein. Ulkoisiin kilpailutuksiin osallistuminen on mahdollista, kun tutkimuskeskus kokoaa tiedekunta MABista ja myös laajemmin yliopistosta tutkimustarjontaa, joka keskittyy arviointitutkimuksen, vaikuttavuustutkimuksen sekä johtamisen ja hallinnon kehittävän tutkimuksen ympärille.

TAUGOn työn lähtökohta muodostuu asiakaslähtöisyydestä ja -tarpeista. Keskus tarkastelee keskeisiä teemoja, joita liittyy tulevaisuuden johtamisen ja hallintotyön uudistuksiin. Näitä ovat esimerkiksi vaikuttavuus, tiedolla johtaminen, asiakaslähtöisyys, palveluinnovaatiot sekä julkisen ja yksityisen yhteistyö. Tutkimuskeskus toimii yhteistyötahona asiakkaiden ja sidosryhmien suuntaan.

Tutkimuskeskus aikoo tarjota tutkimusaineistojaan myös muun tutkimuksen ja opinnäytetöiden käyttöön.

TAUGO-keskusta johtaa tutkimusjohtaja Pasi-Heikki Rannisto.

Lisätietoja:

Professori Johanna Kujala, tutkimuksen varadekaani, johtamisen ja talouden tiedekunta
johanna.kujala [at] tuni.fi, 050 420 1509

Tutkimuskeskusten johtajat:

Leena Aarikka-Stenroos

Juha A. Vuori

Pasi-Heikki Rannisto