Hyppää pääsisältöön

Luottamusmies on yhteisöosaamisen taitaja

Tampereen yliopisto
SijaintiKalevantie 4, Tampere
Keskustakampus, päärakennus, luentosali D11
Ajankohta1.2.2020 10.00–14.00
Kielisuomi
PääsymaksuMaksuton tapahtuma
Marjo Miettinen
Kehittyvän osaamisen tilat ovat kasvatustieteen maisteri Marjo Miettisen mukaan toiminta ja oppijuus, tieto ja asiantuntijuus, osallisuus ja johtajuus sekä instituutiot ja valta. Siirtyessään osaamisen tilasta toiseen luottamusmies ratkaisee aina myös uuden kehityshaasteen. Nämä johtopäätökset syntyivät Miettisen väitöstutkimuksessa, jossa hän analysoi suomalaisen luottamusmiehen osaamisen kehittymistä ja muodostaa luottamusosaamisen teorian.

Osaavaksi luottamusmieheksi kehittyminen on mahdollista monitasoisessa ja kompleksisessa työ- ja toimintaympäristössä. Kyse on yhteisöosaamisesta, joka edellyttää sekä yhteisön luottamusta että yksilön kykyä oppia jatkuvasti tehtävissään ja vaikuttamista edellyttävissä yhteistyön verkostoissa. Luottamusosaaminen rakentuu neljän kehittymisen ja osaamisen tilan kautta.

Suomalaiset luottamusmiehet ovat yrityksissä usein yksin ongelmiensa kanssa tilanteessa, jossa osaamisvaatimukset ja oppimisen nopeusvaatimukset lisääntyvät vauhdilla. Ongelmat vaativat luottamusmieheltä kykyä ratkoa sekä työyhteisön ristiriitatilanteita että työn tekemiseen ja oppimiseen liittyviä kehityshaasteita, joiden kautta yhteisöosaamisen laatu pyritään varmistamaan.

Miettinen tarkastelee tutkimuksessaan luottamusmiehen osaamista eri näkökulmista. Hyvin organisoitu luottamustyö auttaa kaikkia työntekijöitä ymmärtämään kokonaisuuksia ja ratkomaan ongelmia. Tutkimusta varten haastatellut yritysten luottamusmiehet ja johtajat tuovat esille 59 erilaista hyvän luottamusmiehen ominaisuutta. Nämä ominaisuudet antavat tutkimuksessa perustan luoda luottamusosaamisen teoria, joka on aineistolähtöisen tutkimusanalyysin tavoitteena ja lopulta tutkimustulos.

Luottamusmiesjärjestelmä on osa suomalaista historiallista työelämän kehittymistä. Käsite luottamusmies muotoutui jo 1800-luvun lopulla, vaikka se vakiintui vasta toisen maailmansodan jälkeen. Perusta nykyiselle yhteistoimintalaille ja koko luottamusmiestoiminnalle Suomessa luotiin vuonna 1944. Ensimmäinen arkistomateriaaleista löytyvä luottamusmiessopimus on vuodelta 1969.

Luottamusosaamisen teorian neljä osaamisen tilaa auttavat työelämän toimijoita oivaltamaan luottamustyön mielekkyyden ja yhteisöllisyyden. Työtoiminnan kehittäminen ja muuttaminen on aina hidasta. Kehitystyöhön sitoutuminen tarjoaa luottamusmiehelle vahvan motiivin vain silloin, kun tavoitteena on luoda toimintatapa, jonka puitteissa koko henkilöstö kokee aidosti osallisuutensa työyhteisössä ja saavansa äänensä kuuluviin myös päätösten tekemisen tasolla. Kun luottamusmies hoitaa tehtävänsä erinomaisesti, hän kehittää itseään ja työorganisaatiotaan.

Luottamusmiehen aktiivinen osallistuminen ja oman identiteetin rakentaminen onnistuvat työyhteisön avulla ja työyhteisöä auttaen.

- Dialogitaidot luottamusmiehen toiminnassa korostuvat, koska organisaatiota kehitetään käytännössä yhdessä, valottaa Miettinen ja alleviivaa luottamuksen tärkeyttä kaikessa vuoropuhelussa.

Luottamusmiehen asemasta yrityksissä on sovittu työntekijä- ja työnantajaliittojen välisissä sopimuksissa, jotka ovat kehittämisen perusta mutta eivät sen tae.

- Luottamuksen puute eri instituutioiden kesken hidastaa nyt kaikkea kehittämistä Suomessa, Miettinen sanoo. Tämä näkyy myös luottamusmiesten arjessa.

Työelämän digitalisoitumisen, verkostoitumisen ja kansainvälistymisen paineissa luottamusmiestenkin on osattava yhä enemmän, yhä laajemmin ja syvemmin. Kompleksisuuden lisääntyessä luottamuksen merkitys työelämän suhteissa korostuu entistä enemmän.

- Luottamusmiesjärjestelmää kuitenkin tarvitaan, koska erilaisista asioista on sovittava yrityksissä jatkossakin. Myös kansainvälistyvässä yritystoiminnassa, korostaa Miettinen.

Marjo Miettinen on syntynyt Porvoossa ja asuu nykyään Helsingissä.  Hän valmistui kasvatustieteiden maisteriksi 2004 Tampereen yliopistosta. Miettinen on työskennellyt opettajana ja useissa johtotehtävissä Ensto Oy:ssä sekä toimitusjohtajana EM Group Oy:ssä. Tällä hetkellä hän toimii Ensto Oy:n ja Teknologiateollisuus ry:n hallituksen puheenjohtajana, hallituksen jäsenenä Solidium Oy:ssä, Elinkeinoelämän keskusliitossa, TT-säätiössä sekä Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVAssa. Miettinen on myös Boardman Oy -verkoston partneri ja yksi Suomen Women in Tech -verkoston perustajista.

Kasvatustieteen maisteri Marjo Miettisen väitöskirja Luottamusosaaminen: Yhteisöosaaminen suomalaisen luottamusmiehen pääomana tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa lauantaina 1.2.2020 klo 12 alkaen yliopiston päärakennuksen salissa D11, Kalevantie 4. Vastaväittäjänä toimii Jyväskylän yliopiston dosentti Kaija Collin ja kustoksena Tampereen yliopiston dosentti ja professori, emeritus Esa Poikela.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1395-1

Kuva: Marjo Koivumäki, Studio Apris Oy