Hyppää pääsisältöön

Laeticia Petit: Tervetuloa lasin uuteen aikakauteen

Julkaistu 14.6.2022
Tampereen yliopisto
Laeticia Petit on fotonilasien professori tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnassa. Hän tutkii optisten lasipohjaisten materiaalien koostumuksen, rakenteen ja ominaisuuksien suhteita.

– Päätavoitteenani on kehittää uusia lasikoostumuksia, joiden räätälöidyt ominaisuudet sopivat fotoniikan erityisiin sovellustarpeisiin, kuten optiseen viestintään, optiseen tietojen tallentamiseen, uusiin lasereihin ja uusiin fotoniikkakomponentteihin ja -laitteisiin, Petit sanoo. 

Petit kertoo olevansa kiinnostunut lasimateriaaleista, sillä ne ovat jokapäiväisessä käytössä ja yksi vanhimmista ja laajimmin käytetyistä materiaaleista. Lasi on valmistettu kokonaan luonnon raaka-aineista ja se on yksinkertainen materiaali, joka ei aiheuta merkittävää haittaa ympäristölle. Lasi on uudelleenkäytettävää ja loputtomasti kierrätettävää. Lasipohjaiset materiaalit ovat olleet ja ovat edelleen avain kehittyneisiin teknologioihin.

– Yhdistyneet Kansakunnat on julistanut vuoden 2022 kansainväliseksi lasin vuodeksi korostaakseen lasin teknologista, tieteellistä, taloudellista, ympäristöön liittyvää, historiallista ja taiteellista roolia yhteiskunnissamme.

Petit’n ja hänen ryhmänsä tutkimukset tasoittavat tietä lasin käytölle esimerkiksi uusien valonlähteiden ja uusien biofotonisten anturien kehittämisessä. Toinen hänen tutkimuksistaan keskittyy lasikeramiikan kehittämiseen. Petit on ryhmänsä kanssa esimerkiksi valmistanut uusia lasipohjaisia komposiitteja, joissa on pysyvä luminesenssi. Näille komposiiteille voisi olla käyttöä biokuvantamisessa, sillä niiden avulla voitaisiin tietyissä tilanteissa välttää röntgensäteilyn käyttöä.

– Teknologian kehittyessä on jatkuva tarve uusille lasimateriaaleille, joilla on erityisiä ominaisuuksia ja jotka voivat vastata ihmisen ja yhteiskunnan tarpeisiin.

Laeticia Petit'n yhteystiedot