Hyppää pääsisältöön

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan professoreiden juhlaluennot pidettiin tiistaina 9.1.2024 Kaupin kampuksella

Julkaistu 11.1.2024
Tampereen yliopisto
Vesa Hytönen ja Mark van Gils
Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekuntaan on nimetty Tampereen yliopiston toimintavuosien 2019–2023 aikana 22 uutta professoria. Uudesta professorikunnasta juhlaluennon pitivät 9.1.2024 professori Mark van Gils ja (terveydenhuollon digitalisaatio) ja professori Vesa Hytönen (solu- ja molekyylibiologia).
Vesa Hytönen ja Mark van Gils pitivät juhlaluentonsa 9.1.2024

Professori Vesa Hytönen aloitti Tampereen yliopistossa tenure track -professorina vuonna 2016. Professorin tehtävässä hän aloitti vuonna 2020. Professori Hytönen kuvasi juhlaluennossaan mitä on mekanobiologia ja miten mekanobiologisia ilmiöitä tutkitaan.

Mekanobiologia pyrkii selvittämään, kuinka mekaaniset signaalit ohjaavat kudosten kehitystä ja erilaistumista sekä fysiologisia prosesseja ja sairauksien syntyä. Esimerkkejä mekanosignaloinnista ovat mm. kuuloaistiin tai verenpaineen säätelyyn liittyvät mekanosensitiiviset ionikanavat tai mekaaniset viestit, jotka ohjaavat lihasten ja luuston toimintoja.  

Tähänastinen tutkimus on osoittanut, että mekanobiologiset tekijät säätelevät solujen erilaistumista ja mekaanisten signaalien on havaittu esimerkiksi ohjaavan geeninluentaa säätelevien proteiinien sijaintia soluissa. Par’aikaa tiedekunnassa tutkitaan ja kehitetään mm. ohjelmoitavia 3D-materiaaleja, jotka voisivat ohjata syöpäkasvaimien kehittymistä mekanobiologisten viestien avulla.

Professori Mark van Gils (terveydenhuollon digitalisaatio) nimettiin Tampereen yliopistoon professoriksi vuonna 2021. Professori van Gils toimii Seinäjoella ja Tampereella osana menestyksekästä EPANET-yhteistyötä. 

Professori van Gils kuvasi luennossaan mahdollisuuksia tehostaa yksilön hoitoa, sairauksien ennalta ehkäisyä ja prosessien kehittämistä tekoälyn ja digitaalisten ratkaisujen avulla.

Tekoälyä hyödyntäviä laitteistoja ja sovelluksia kehitetään monella alueilla, esimerkiksi kuvantaminen, sydän- ja verisuonitautien, neurologia, ja sisätautien tutkimuksen ja diagnostiikan alueilla.

Tekoälyn hyödyntämä tieto perustuu aina kerättyyn dataan, aikaisempiin tuloksiin tai spesifeihin käyttötilanteisiin ja laiteympäristöihin. Saadun datan laatu aiheuttaa keskeisimmät rajoitteet tekoälyn hyödyntämisessä. Tekoälyn leviämisen esteenä ovat muun muassa, tiedon puutteellisuus, kohina, tekniset ja ei-tekniset rajoitteet, eroavuudet diagnoositavoissa, viiveet vastausten kertymisessä, mittausperiaatteiden eroavaisuudet, käyttöympäristöjen kulttuurien ja prosessien eroavaisuudet.  

Parhaillaan Tampereella koordinoidaan hankkeita, jossa kootaan, määritellään ja validoidaan dataa ja malleja sydän- ja verisuonisairauksien tehokkaampaa tunnistamista ja hoidon tarkempaa määrittelyä varten.

Onnittelut uusille professoreille lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa!

Juhlakahvit luentojen jälkeen Jarmo Visakorpi -salin aulassa