Hyppää pääsisältöön

Kuusi uutta luonnontieteiden ja tekniikan tutkijatohtoria Tampereen yliopistoon

Julkaistu 13.5.2022
Tampereen yliopisto
viitekuvassa erilaisia tutkimusaloja
Suomen Akatemia on myöntänyt rahoituksen kuudelle uudelle luonnontieteiden ja tekniikan alojen tutkijatohtorille Tampereen yliopistossa. Tutkijatohtorin rahoituksen saivat Alexandre Mercat, Olga Vikhrova ja Kari Lappalainen informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnasta, Hongshuang Guo ja Rafael Ferreira Pinto do Rego Barros tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnasta sekä Khadijeh Momeni johtamisen ja talouden tiedekunnasta.

Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta (LT) myönsi rahoituksen kaikkiaan 44 tutkijatohtorille. Tutkijatohtorirahoituksista kuusi suunnattiin kansantaloudellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittäville tekniikan aloille, jotka ovat energiatekniikka, lääketieteellinen tekniikka, prosessitekniikka, rakennustekniikka, sähkötekniikka ja tietokonetekniikka.

Toimikunnan puheenjohtaja, professori Leena Ukkosen mukaan tutkijatohtorirahoituksen suuntaamisen tavoitteena oli aktivoida korkeatasoisia kohdennettujen alojen hakijoita. Suuntaamisella pyritään myös sitouttamaan lupaavia nuoria tekniikan alojen tutkijoita akateemiselle uralle. Lisäksi tavoitteena on tuottaa uutta ja vaikuttavaa tietoa Suomen teollisuuden kannalta tärkeiltä aihealueilta.

Hakemusten taso oli korkea. Kansainväliset asiantuntijat arvioivat 41 % hakemuksista erinomaisiksi (arvosana 6 tai 5), mutta näistä vain noin kolmannes pystyttiin rahoittamaan. Valinnoissa painotettiin hakijoiden pätevyyttä ja tutkimushankkeen tieteellistä laatua.

Suomen Akatemian toimikunta osoitti uusien tutkijatohtoreiden rahoitukseen noin 11 miljoonaa euroa. Akatemiatutkijoille myönnettiin rahoitus syyskuussa 2022 alkavalle kolmevuotiskaudelle.

Tohtoritutkijan rahoitukseen saapui 282 hakemusta, joista rahoitusta sai 15,6 %. Naisia oli rahoitetuista tutkijoista 14 % ja hakijoista 23 %.

Tutkijatohtorirahoitus myönnetään tutkijan palkkaan ja hankkeen tutkimuskuluihin. Tutkija solmii työsuhteen tutkimusorganisaatioon, joka hallinnoi rahoituksen käyttöä.

Tekoälyyn pohjautuva uudenlainen videonpakkausteknologiaekosysteemi

Tutkijatohtori Alexandre Mercat työskentelee tietotekniikan alalla informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa.

Mercatin ARTEMiiS-tutkimushankkeen tavoite on hyödyntää uusimpia tekoälypohjaisia menetelmiä ja liittää älykäs päätöksenteko suoraan videopakkauksen ytimeen. Uudenlaisella koneoppimiseen pohjautuvilla teknologioilla hän pyrkii saavuttamaan läpimurron kolmessa videonpakkauksen perushaasteessa: pakkauksen kompleksisuuden vähentäminen, pakkaustehokkuuden parantaminen sekä subjektiivisen laadun optimoiminen. Pyrkimyksenä on tehdä kehitetyistä ratkaisuista akateemisen maailman johtava avoin toteutusteknologia.

Ketterä ja kevyt oppiminen tilausverkoissa

Tutkijatohtori Olga Vikhrova työskentelee Sähkötekniikan alalla informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa.

Vikhrovan tutkimus tarjoaa uusia analyysiviitekehyksiä ja käytännön koneoppimisavusteisia algoritmeja langattoman verkkoinfrastruktuurin energiankulutuksen optimoimiseksi reaaliaikaisesti. Tutkimuksen tavoitteena on tehdä tulevaisuuden verkoista kestävämpiä ja älykkäitä.

Uudenlaiset ratkaisut aurinkokennovoimaloiden kokonaishyötysuhteen kasvattamiseksi optimoimalla voimaloiden ohjaus, mitoitus ja kunnonvalvonta

Tutkijatohtori Kari Lappalainen työskentelee sähkötekniikan alalla informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa.

Lappalainen kehittää hankkeessaan uudenlaisia menetelmiä aurinkopaneeleiden ja -voimaloiden kunnonvalvontaan. Hanke lisää tietoa sekä kehittää uudenlaisia menetelmiä aurinkokennovoimaloiden ohjauksen ja toiminnan optimoimiseen. Lappalaisen tutkimusmenetelmiä ovat yksityiskohtaisen mittausdatan analyysi ja aurinkokennovoimaloiden toiminnan simulointi.

Dynaamisia, ympäristöönsä sopeutuvia valo-ohjattuja aktuaattoreita (DELTA)

Tutkijatohtori Hongshuang Guo työskentelee materiaalitieteen ja ympäristötekniikan alalla tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnassa. Hän on erikoistunut kemiaan ja uusiin materiaaleihin.

Tutkimuksessaan Guo tutkii uusia tapoja kehittää bioinspiroituja pehmeitä robotteja. DELTA-projektin tavoitteena on rakentaa uusi materiaalialusta, joka mahdollistaa robottien itsenäisen sopeutumisen eri ympäristöihin. DELTA kehittää robottiprototyyppejä, kuten amfibirobotteja, uudelleenkonfiguroitavan mikrotarttujan sekä keskenään vuorovaikuttavan robottijoukon.

Kvanttitilan muuntaminen ylöskonversiossa erottamattomasti korreloituneella valolla

Tutkijatohtori Rafael Ferreira Pinto do Rego Barros työskentelee fotoniikan alalla tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnassa.

Ferreira Pinto do Rego Barros tutkii kvanttitilojen muunnosta taajuuden ylöskonversiossa, erottamattomasti korreloituneiden vektorisäteiden avulla. Lisäksi hän tutkii prosessia teoreettisesti puristetulle valolle. Tavoite on osoittaa, että prosessissa muokatut kvanttitilat perivät kvanttimaiset korrelaatiot prosessia ajavalta klassiselta valonsäteeltä, mikä osoittaa läheisen yhteyden klassisten erottamattomien korrelaatioiden sekä aidon kvanttilomittumisen välillä.

Mukautettavien integraatiokäytäntöjen kehittäminen teollisten yritysverkostojen datapohjaisissa palveluoperaatioissa

Ttutkijatohtori Khadijeh Momeni työskentelee tuotantotalouden alalla johtamisen ja talouden tiedekunnassa. 

Momenin tutkimus tuo uutta tietoa erityyppisistä datapohjaisista palveluoperaatioista, liiketoimintamallien mukauttamisesta ja vaihtoehtoisista lähestymistavoista eri yritysten integroimiseksi teollisiin verkostoihin. Tutkimus toteutetaan tapaustutkimuksina laitevalmistajien sekä niiden asiakkaiden, yhteistyökumppanien ja kolmansien osapuolien piirissä.

 

Lue lisää Suomen Akatemian tiedotteesta 12.5.2022.