Hyppää pääsisältöön

Krista Sorri: Onnistunut alustaliiketoimintamalli perustuu arvolähtöisyyteen

Tampereen yliopisto
SijaintiPohjoisranta 11A, Pori
Porin yliopistokeskus, auditorio 125 ja etäyhteys
Ajankohta13.10.2023 9.00–13.00
PääsymaksuMaksuton tapahtuma
Esineiden internetiä (IoT) hyödyntävien alustaekosysteemien liiketoiminta on jäänyt murto-osaan odotuksista. Väitöstutkimuksessaan DI Krista Sorri tunnisti syitä liiketoiminnan vähäisyyden taustalla ja kehitti mallin, jolla liiketoimintamalleja voi luoda arvolähtöisesti.

Esineiden internetin mahdollistama liiketoiminta on suurista mahdollisuuksista huolimatta jäänyt odotuksista. Kymmenisen vuotta sitten visioitiin tulevaisuutta, jossa jääkaappi tilaa itse kaupasta täydennykset kotien ruokatarpeisiin, perheen mieltymyksiin ja kaupan tarjouksiin perustuen. Tällaiset ja monet muut IoT-pohjaiset liiketoimintamallit ovat kuitenkin jääneet toteutumatta.

Diplomi-insinööri Krista Sorri selvitti väitöskirjassaan, mitä syitä liiketoiminnan hitaamman kasvun taustalta löytyy ja miten yritykset voisivat luoda toimivia liiketoimintamalleja IoT:n ympärille.

 – Ei riitä, että lisäämme sensoreita erilaisiin laitteisiin. Niiden keräämällä datalla ei ole merkitystä, ellei sillä luoda käyttäjälle ja muille toimijoille arvoa. Yritykset ovat jättäneet homman puolitiehen keskittyessään datan keruuseen. Niiden tulisi yhteistyössä, ekosysteeminä, lähestyä liiketoimintaa yhdessä tuottamastaan arvosta käsin, Sorri kertoo.

Sorri korostaa myös, että arvo ei ole pelkkää rahaa tai toiminnallisuutta, vaan arvolla on myös tiedolliset, sosiaaliset ja tunnedimensiot.

– Yhtä relevanttia arvossa on lisätä yhteenkuuluvuuden tunnetta, kohdentaa tarkasti markkinointia ja vähentää ympäristövaikutuksia. Käyttäjä pysyy sosiaalisessa mediassa, vaikkei saa käytöstä penniäkään, koska hän voi hyvin pienellä vaivalla pysyä alustalla toimiessaan yhteydessä tuttuihinsa ja sukuunsa. Vaiva on pienempi kuin siitä saatava hyöty, Sorri kertoo.

Kehitystyökalu alustan liiketoimintamallin luomiseen

Sorri loi tutkimuksessaan ekosysteemin arvon tasapainoon perustuvan kehitystyökalun, jonka avulla alustan omistajat voivat yhdessä muiden toimijoiden kanssa luoda liiketoimintamallin.

– Alustaekosysteemeissä arvon tuottaminen perustuu yhteistyöhön. Monet esineiden internetiä käyttöön ottaneet yritykset eivät ole ymmärtäneet tehokkaan liiketoimintamallin vaativan ekosysteemin luomista, jotta arvosta saadaan riittävän kiinnostavaa käyttäjille, Sorri sanoo. .

Vaikka Sorrin väitöstutkimus keskittyy erityisesti esineiden internetiä hyödyntävien alustaekosysteemien liiketoimintaan, hänen luomaansa kehitystyökalua voidaan käyttää minkä tahansa alustan liiketoimintamallin luomiseen.

– Alustatalous poikkeaa perinteisestä toimitusketjuun keskittyvästä taloudesta erityisesti kulttuurillisesti. Arvo tulee maksimoida koko ekosysteemille, ei vain osalle toimijoista. Tämä vaatii uutta ajattelua, mikä haastaa perinteisiä yrityksiä.

Säkyläläinen Sorri työskentelee Porin yliopistokeskuksessa Tampereen yliopiston tietojohtamisen yksikössä yliopisto-opettajana.

Väitöstilaisuus perjantaina 13. lokakuuta

Diplomi-insinööri Krista Sorrin tietojohtamisen alaan kuuluva väitöskirja Bridging the Gap at Ecosystem Level: Enhancing Business Model Innovation in Internet of Things-Enabled Platform Ecosystems tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa perjantaina 13.10.2023 klo 12. Paikka on Porin yliopistokeskuksen auditorio 125 (Pohjoisranta 11A, Pori). Vastaväittäjänä toimii professori D K Arvind Edinburghin yliopistosta. Kustoksena toimii professori Marko Seppänen Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnasta.

Tutustu väitöskirjaan.

Seuraa väitöstilaisuutta etäyhteydellä.

Kuva: Päivi Elonen