Hyppää pääsisältöön

Kototori tarjoaa matalan kynnyksen monialaisen kohtaamispaikan

Julkaistu 31.10.2019
Tampereen korkeakouluyhteisö
Kototorin toimijoita
Tehostetun kotoutumisen hanke TEKO tarttui vuonna 2016 ajankohtaiseen haasteeseen alkaessaan rakentaa Tampereen Hervantaan monialaista matalan kynnyksen palvelupaikkaa nimeltään Kototori. Kototori on tarkoitettu oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille, kotoutusprosessinsa alkuvaiheessa oleville kiintiöpakolaisille sekä työelämän ulkopuolelle oleville maahanmuuttajille. Kototorin ympärille muodostui laaja ja monialainen verkosto.

TEKO-hanke toteutettiin Tampereen Hervannassa 1.11.2016 - 31.10.2019, ja sitä rahoitti Euroopan sosiaalirahasto. Hankkeen päätoteuttajana toimi Tampereen evankelisluterilainen seurakuntayhtymä ja sen osatoteuttajia olivat Tampereen kaupunki sekä Tampereen yliopisto (TAU) ja Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), jotka 1.1.2019 alkaen muodostivat Tampereen korkeakouluyhteisön.

Kaiken hankkeessa synnytettävän toiminnan nähtiin lähtevän asukkaiden omista tarpeista, olemassa olevia voimavaroja hyödyntäen. Maahanmuuttajien kotoutumisprosessi nähtiin vahvasti kahdensuuntaisena, jolloin maahanmuuttajia ei vain pyritä totuttamaan uuteen elinympäristöönsä, vaan myös siellä entuudestaan asuvat mukautuvat uusiin tulijoihin ja heidän tapoihinsa. Tavoitteena oli kulttuurien avoin kohtaaminen ja vuorovaikutus.

Hankkeen pohjalta laadittiin julkaisu Yhteisötyö kahdensuuntaisessa kotoutumisessa, joka koostuu tutkimusartikkeleista, jotka käsittelevät osallisuutta, yhdessä tekemistä sekä paikkaan kiinnittymisen merkitystä. Julkaisussa kuvataan Kototorin kehitysprosessi yhteisösosiaalityön kehittymisen näkökulmasta, uusi yhteisöneuvonnan toimintamalli, maahanmuuttajille suunnattu kokemusasiantuntijakoulutus sekä Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille tarjottu Monimuotoisen yhteisösosiaalityön työpajasarja -täydennyskoulutus.

Kokeiluna alkanut hanke synnytti yhteisöllisen työn lähestymistavallaan vuorovaikutuksen mallin, joka haastaa perinteisen viranomaistyön. Tampereen kaupungin sosiaalipalvelut ottaa käyttöön hankkeen käytännöt sote-keskusten ja hyvinvointikeskusten kehittämisessä. Kototorin kehitys käytännön toimijoiden ja oppilaitosten yhteiskehittelyn tuloksena tarjoaa myös aineksia Living Lab -toiminnan kehittämiseen.

Julkaisun osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1262-6