Projekti

TEKO - Tehostettu kotoutuminen

Euroopan sosiaalirahasto

TEKO – Tehostettu kotoutuminen -hankkeessa luodaan erityisesti kotoutumisensa alkuvaiheessa oleville
maahanmuuttajille hyvinvointikeskuksen Kototori, jonka toimintaan myös kantaväestö osallistuu. Projektin tavoitteena on luoda monialainen, tehostettujen toimenpiteiden ja osallisuuden kokemisen malli.  Keskeistä on alueen asukkaiden tiivis vuorovaikutus sekä vastuullinen yhdessätekeminen ja oppiminen. Yhteisö motivoi asukkaita tekemään asioita itsensä hyväksi ja edistämään omaa kotoutumistaan. Lisäksi tavoitteena on kohderyhmään kuuluvien elämänhallinnan tukeminen kehittämällä matalan kynnyksen palveluneuvontaa. Kototorille ”uudet tulijat” voivat tulla asioimaan helposti ja nopeasti.


Tavoite ja tehtävät

Projekti edistää kahdensuuntaista kotoutumista, koska toiminta perustuu asukkaiden omista tarpeista lähtevien toimintatapojen kehittämiseen. ”Uudet tulijat” nähdään yhdessä alueen muiden asukkaiden kanssa aktiivisina toimijoina ja osana lähiyhteisöä.

Hankkeen toteuttajina toimivat Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä, Tampereen kaupunki, Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

Rahoituslähde

ESR 2014-2020

Yhteyshenkilöt

Marjo Harju
marjo.harju [at] tamk.fi