Hyppää pääsisältöön

Kommunikointia ja osallisuutta tukevat tekniset ratkaisut syntyvät tieteenalojen yhteistyössä

Julkaistu 11.10.2022
Tampereen yliopisto
Kuvituskuvassa yliopiston kampuksia ilmasta kuvattuna
Kuva: Marko Kallio / Skyfox / Tampereen yliopisto
Suomessa on noin 65 000 ihmistä, joilla on eriasteisia puheen ja kommunikoinnin vaikeuksia. Aihetta tehtiin tunnetuksi lokakuussa vietetyllä Puhevammaisten viikolla, jonka teemana oli Nyt on aika kohdata! Tampereen yliopistossa kehitetään tieteenalat ylittävässä yhteistyössä erilaisia kommunikointia ja osallisuutta tukevia teknisiä ratkaisuja.

Kommunikoinnin haasteilla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö ei pysty ilmaisemaan itseään arjen tilanteissa puheen avulla ja hänen voi olla vaikeaa myös ymmärtää toisten puhetta. Myös lukeminen ja kirjoittaminen saattaa olla vaikeaa. Näissä tilanteissa avuksi otetaan erilaisia puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja, joiden tarkoituksena on mahdollistaa itseilmaisu, kommunikointi ja osallistuminen.

Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnassa työskentelevän Älyvaateryhmän vetäjä, tenure track-professori Johanna Virkki ja FT, yliopistonlehtori Tiina Ihalainen ovat tehneet älyvaateteknologiaa ja logopediaa yhdistävää tutkimusyhteistyötä jo kolme vuotta.

Osana monialaista yhteistyötä, väitöskirjatutkija Tiina Vuohijoki tutkii, miten osallisuutta voisi tukea teknologian keinoin. Vuohijoki on suunnitellut esimerkiksi liikuntarajoitteisille henkilöille helposti päälle puettavan takin, johon integroitu hoitajakutsu aktivoidaan käden painalluksella. Vuohijoelle myönnettiin tänä syksynä Jenny ja Antti Wihurin rahaston apuraha väitöskirjatyöhön.

Väitöskirjatutkija Tanja Vihriälä on puolestaan kiinnostunut selvittämään, millaisia ideoita puheen, kielen ja viestinnän asiantuntijoilla eli puheterapeuteilla on kommunikointia tukevien teknisten ratkaisujen kehittämisessä. Vihriälän ensimmäisessä julkaisussa esitellään yksi puheterapeuttien ideoima prototyyppi puhetta tukevasta ja korvaavasta teknologiasta.

Kyseistä prototyyppiä testattiin skenaariossa, jossa lapsi, jolla on CP-vamma, kommunikoi ruokailutilanteessa vanhempien kanssa pyörätuolin pöytälevyyn kiinnitettyjen älykangaslappujen avulla.

Logopedian maisterivaiheen opiskelija ja Virkin tutkimusryhmässä tutkimusavustajana työskentelevä Charlotta Elo puolestaan keskittyi pro gradu -tutkielmassaan selvittämään, miten vanhemmat, joilla on CP-vammainen lapsi, käyttäisivät älykangasta oman lapsensa kommunikoinnin tukemiseen. Logopedian tutkinto-ohjelmasta on valmistunut myös Severi Konttisen ja Johanna Nissisen pro gradu -tutkielma, jossa selvitettiin puheterapeuttien näkemyksiä siitä, miten älyvaateteknologiaa voisi hyödyntää puheterapeuttisessa kuntoutuksessa. Nissinen on myös työskennellyt tässä monialaisessa yhteistyössä tutkimusavustajana yhteiskuntatieteiden tiedekunnan rahoituksella.

Lisätietoja:

Tenure track -professori Johanna Virkki, johanna.virkki [at] tuni.fi
Yliopistonlehtori Tiina Ihalainen, tiina.ihalainen [at] tuni.fi