Hyppää pääsisältöön

Kolmen maan hyvistä käytännöistä maahanmuuttajien työllistymisen tukemiseen syntyi verkko-opas

Julkaistu 25.11.2020
Tampereen yliopisto
Kuvituskuva: kättely.
Tampereen yliopisto on mukana Empowering Migrants for Employment EME -hankkeessa, jossa etsitään keinoja tunnistaa maahanmuuttajien taitoja ja osaamista sekä edistää heidän työllistymisvalmiuksiaan. Löydetyt hyvät käytännöt on nyt koottu verkko-oppaaksi.

Monet maahanmuuttajat, erityisesti matalalla koulutustasolla liikkeelle lähtevät naiset, ovat voineet asua Suomessa jo hyvinkin pitkään ilman minkäänlaista yhteyttä työelämään. Jos he ovat hoitaneet lapsia kotona, heillä ei ehkä ole tietoa suomalaisista tukipalveluista tai koulutusjärjestelmästä, riittävää kielitaitoa työelämää ajatellen tai käsitystä omista mahdollisuuksistaan.

Tarve yksilölliseen, perusasioista liikkeelle lähtevään ohjaukseen on tällaisten maahanmuuttajien kohdalla erityisen suuri. Empowering Migrants for Employment EME -hankkeessa kolmen maan toimijat perehtyivät yhdessä keinoihin tunnistaa maahanmuuttajien taitoja ja osaamista sekä edistää heidän työllistymisvalmiuksiaan.

Suomessa maahanmuuttajien osuus koko väestöstä on vielä suhteellisen pieni ja maahanmuuttajille suunnatut palvelut ovat vasta kehittymässä.

–  Meidän kannattaa ottaa oppia sellaisista Euroopan maista, joissa maahanmuuttajia on enemmän ja heidän parissaan tehdyllä työllä on pidemmät perinteet. Toisaalta myös Suomessa on paljon alan osaamista jaettavaksi kansainvälisesti, kertoo hankkeessa mukana oleva Tampereen yliopiston projektitutkija Katriina Tapanila, joka työskentelee Työväen Sivistysliiton hankepäällikkönä.

Yhteisen työskentelyn aikana arvioidut parhaat käytännöt, hankkeessa kehitetyt yhteisen oppimisen menetelmät ja suositukset on koottu englanninkieliseksi oppaaksi verkkoon. Oppaassa kerrotaan toimivista koulutustavoista ja menetelmistä, joilla esimerkiksi työharjoittelusta tai kielenopiskelusta saadaan tarkoituksenmukaisempaa.

Mukana on myös paljon käytännön työkaluja, joita voi hyödyntää erilaisissa ryhmissä esimerkiksi oman osaamisen tunnistamiseen ja näkyväksi tekemiseen sekä ryhmäytymisen avuksi. Verkko-oppaan käytännöt ja menetelmät ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä ja sovellettavissa.

Tampereen yliopiston tutkijat ovat laatineet verkko-oppaassa olevat suositukset kansainvälisen oppimisen edistämiseen yhteistyössä Brysselin yliopiston (Vrije Universiteit Brussel) tutkijoiden kanssa. Ne perustuvat Tampereen yliopiston hankkeessa keräämään aineistoon, kuten havainnointiin kansainvälisissä seminaareissa, ohjattuihin ryhmäkeskusteluihin ja osallistujakyselyihin. Lisäksi tamperelaistutkijat ovat koonneet oppaaseen eri sidosryhmille suunnatut suositukset maahanmuuttajien työllistymisen tukemiseen.  

Suomesta hankkeessa ovat mukana Helsingin aikuisopisto, Silta-Valmennusyhdistys, Tampereen aikuiskoulutuskeskus, Tampereen yliopisto ja Työväen Sivistysliitto. Kansainväliset kumppanit ovat Emancipatie Via Arbeid EVA -järjestö Belgiasta sekä Piteån kunta ja Arbetarnas Bildningsförbund Ruotsista. Kansainvälisen EME-hankkeen verkkosivustosta julkaistaan myöhemmin myös suomenkielinen versio. Kaksivuotinen hanke päättyy vuoden lopussa. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Lisätietoja:
Työväen Sivistysliitto TSL hankepäällikkö, Tampereen yliopiston projektitutkija Katriina Tapanila,
puh. 050 339 1252, katriina.tapanila [at] tsl.fi (katriina[dot]tapanila[at]tsl[dot]fi)