Hyppää pääsisältöön

Kimmo Sulonen: Asiakaslähtöisyys lisää tehokkuutta kiinteistönmuodostusprosessissa

Tampereen yliopisto
SijaintiEtäyhteydellä
Ajankohta19.11.2020 10.00–14.00
PääsymaksuMaksuton tapahtuma
Kimmo Sulonen.
Kehittämällä julkisen sektorin palveluja palvelemaan paremmin asiakkaiden tarpeita saavutetaan hyötyjä muun muassa prosessin tehokkuudessa ja kestossa. Kimmo Sulonen tutki väitöskirjassaan julkisen kiinteistönmuodostamisen kehittämistä asiakaslähtöisillä lähestymistavoilla ja niiden vaikutuksia prosessiin.

Julkinen sektori kohtaa muuttuvassa nykymaailmassa haasteita pyrkiessään tarjoamaan parasta palvelua kuntalaisille ja asiakkaille vähenevistä resursseistaan huolimatta. On löydettävä uudenlaisia ratkaisuja, jotta kuntalaisten ja asiakkaiden tarpeisiin pystytään vastaamaan.

Kimmo Sulonen keskittyi tutkimuksessaan julkiseen kiinteistönmuodostamiseen, jossa maan omistusyksiköitä muokataan, jotta maa-alueita saadaan parempaan käyttöön.

– Kaupunkialueilla uusia kiinteistöjä tehdään esimerkiksi mahdollistamalla kiinteistökehittämistä, uudis- ja täydennysrakentamista, tuottamalla virkistysalueita ja muuten edistämällä paikallista elinkeinon harjoittamista tai asumista. Maaseudulla kiinteistöjä voidaan jopa järjestellä uudelleen tilusjärjestelyssä, jotta niiden muoto, koko ja sijainti palvelevat paremmin paikallista elinkeinonharjoittamista, kuten esimerkiksi ruuantuotantoa. Julkinen prosessi tarkoittaa sitä, että toiminta on viranomaisohjattua ja siten tae muun muassa luotettavalle omistamiselle ja kaupankäynnille, Sulonen sanoo.

Viranomaistoimintaan kohdistuu paljon vaatimuksia. Jotta asukkaille ja asiakkaille pystytään tarjoamaan parasta palvelua, on asiakaslähtöisyys keskeinen elementti prosessikehitystyössä. Siksi Kimmo Sulonen selvitti kiinteistönmuodostamisen kehittämistarpeita käymällä läpi asiakaskokemuksia ja löytämällä elementtejä, joilla näihin parhaiten vastataan.

– Tällaisia elementtejä olivat muun muassa viranomaisen saavutettavuus ja yhteistyö, jossa prosessia hoitava viranomainen alusta alkaen osallisti asiakasta vuorovaikutteisella yhteydenpidolla. Toisaalta myös viranomaisten keskinäinen yhteistyö toi prosessiin joustavuutta. Erityisesti suurissa tilusjärjestelyissä korostuivat vapaaehtoisuus ja yhteiskehittäminen, jossa prosessin asiakkaita kannustettaan yhdessä ja viranomaisen kanssa luomaan tavoiteltavaa lopputulosta, Sulonen kertoo.

– Tutkimuksessa esiin nouseva kansalaisten mukaan ottaminen prosessi- ja hankekohtaiseen kehittämiseen sekä julkisen sektorin tehokkuuden lisäämiseen toimintakulttuurin, lakimuutosten ja jopa digitalisaation avulla näkyy myös kansainvälisissä trendeissä.

Kiinteistönmuodostamisen kehitystyö voidaan nähdä osana laajempaa kokonaisuutta, jota voidaan hyödyntää myös muissa julkisen hallinnon prosesseissa, kuten kaupunkisuunnittelussa ja rakentamisessa.

Diplomi-insinööri Kimmo Sulosen rakennetun ympäristön tieteenalaan liittyvä väitöskirja Improving Efficiency of Public Cadastral Procedures through Customer-orientation tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston rakennetun ympäristön tiedekunnassa 19.11.2020 klo 12 alkaen. Väitöstilaisuus järjestetään etäyhteydellä. Vastaväittäjänä toimii tekniikan tohtori Eero Valtonen Manchesterin yliopistosta ja kustoksena Industry Professor Ari Ahonen rakennetun ympäristön tiedekunnasta.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1747-8

Väitöstilaisuuteen voi osallistua etäyhteydellä.