Hyppää pääsisältöön

Kiinteistödatan avulla kohti energiaminimiä

Julkaistu 1.4.2022
Tampereen yliopisto
KIEMI-hanke toteutti olosuhdedatan visualisointiin liittyvän Proof-of-Concept kokeilun Porin maauimalassa vuonna 2020. Hankkeessa kehitetty infonäyttö-konsepti esitteli maauimalan käyttäjille esimerkiksi lämpötilatietoja saunasta, altaasta ja ulkolämpötilasta, energiakulutusvertailua maauimalan saunan ja kotisaunan välillä. Pilotissa toteutettiin myös palautekysely infonäyttöjen vaikutuksesta maauimalan asiakkaisiin.
KIEMI-hanke toteutti olosuhdedatan visualisointiin liittyvän Proof-of-Concept kokeilun Porin maauimalassa vuonna 2020. Hankkeessa kehitetty infonäyttö-konsepti esitteli maauimalan käyttäjille esimerkiksi lämpötilatietoja saunasta, altaasta ja ulkolämpötilasta, energiakulutusvertailua maauimalan saunan ja kotisaunan välillä. Pilotissa toteutettiin myös palautekysely infonäyttöjen vaikutuksesta maauimalan asiakkaisiin.
Uusimma UCPori News -verkkolehdessä on juttu KIEMI-hankkeesta.

Hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana kehitettiin monia Proof-of-Concept (PoC) -toteutuksia ja ratkaisuja kiinteistöjen energiatehokkuus- ja asumisolosuhdeteemojen ympärille. PoC-ratkaisuja pilotoitiin useissa kohteissa aidoissa toimintaympäristössä kuten taloyhtiöissä, kouluissa, toimistotiloissa ja päiväkodissa. Pilotointien tuloksia on esitelty kattavasti hankkeen julkisella kotisivulla.

- Erityisesti Pori Energian kanssa yhteistyössä toteutetut pilotit, joissa Pori Energian taloyhtiöille tuottaman Olo-palvelun keräämää dataa on visualisoitu mukavuuslämpökuvaajan muotoon, ovat tuoneen esiin mielenkiintoisia tuloksia. Vastaavia datakeruu-kuvaajavisualisointi-pilotteja on tehty myös hankkeen kehittämillä anturijärjestelmillä mm. Porin kaupungin käytössä olevista kohteista. Molemmat pilotit ovat herättäneet mielenkiintoa ja tulosten avulla on voitu tunnistaa kiinteistöjen energiatehokkuuden ja sisäolosuhteiden parannuskohteita, tutkimuspäällikkö Jari Soini Tampereen yliopistosta kertoo.

Lue koko artikkeli UcPorin sivuilta.

Yhteyshenkilö