Hyppää pääsisältöön

Kestävä kaupunkilogistiikka tarvitsee uusia ratkaisuja ja yhteistyötä yli rajojen

Julkaistu 22.6.2023
Tampereen ammattikorkeakoulu
Ryhmä ihmisiä raitiovaunuvarikolla.SPOTLOG-hankkeen kansainväliset kumppanit vierailivat Tampereen Raitiotie Oy:n varikolla Ruskossa. Kuva: Timo Mustonen
Logistiikka-alalla mahdollisimman hiilineutraali toiminta ja toimintavarmuus vaativat paljon uutta teknologiaa ja uudenlaisia toimintamalleja. Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK) osallistuu kansainväliseen SPOTLOG-hankkeeseen, jossa luodaan konkreettisia ratkaisuja nimenomaan ”last mile” eli viimeisen kilometrin liikenteeseen ja logistiikkaan. Vahvana alueellisena toimijana TAMK haluaa kasvattaa kestävää logistiikkaosaamista.

Useat kaupunkiseudut Suomessa ja Euroopassa pyrkivät tehostamaan liikkuvuuden ja logistiikan ekosysteemiä. Niiden tavoitteena on olla hiilidioksidipäästöttömiä seuraavien vuosikymmenten aikana.

Henkilöliikenne ja tavaralogistiikka-ala ovat edelleen voimakkaasti riippuvaisia fossiilisista polttoaineista. Tavarankuljetuksien kysynnän odotetaan lisääntyvän jyrkästi, joten kasvavilla kaupunkiseuduilla tulee pilotoida ja ottaa käyttöön uusia ratkaisuja kestävään henkilöliikenteeseen.  

Kohti osallistavia ja hiilineutraaleja kaupunkiseutuja

Esteitä riittää vielä taklattavaksi alueilla, jotka aikovat kerätä kaupunkilogistiikkaa koskevia tietoja sekä kehittää hiilineutraalia liikennettä ja uusia toimintamalleja. Sopimusten puute logistiikka-alan yksityisten toimijoiden kanssa, riittämätön tietämys ja resurssien puute ovat keskeisimpiä hidasteita.

– Keskitymme harvaan asuttuihin yhteisöihin ja keskikokoisiin kaupunkeihin. Pyrimme kohti osallistavia ja hiilineutraaleja kaupunkeja ja kaupunkiseutuja myös metropolialueiden ulkopuolella. Yksi hankkeen aikana toteutettavista piloteista keskittyy Riminin kaupunkiseudun sähköisen kevyen liikenteen kokeiluihin, kertoo projektipäällikkö Hanna-Greta Puurtinen.

Yrityksiä, kuntia ja kansalaisia kutsutaan yhteiskehittämään ja kansainvälistymään

Suomi tunnetaan Euroopassa korkean teknologian maana, jossa uskalletaan ottaa käytäntöön uusia digitaalisia toimintamalleja. SPOTLOG-hanke kutsuu paikalliset yhteisöt ja yritykset luomaan, pilotoimaan ja ottamaan käyttöön kestäviä ja sosiaalisesti vastuullisia logistiikkajärjestelmiä.  

– Otamme mukaan pirkanmaalaisia pk-yrityksiä ja tarjoamme heille mahdollisuuksia kansainvälistyä ja kasvattaa vientiään mm. Portugaliin, Italiaan, Puolaan, Latviaan, Belgiaan, Ranskaan ja Romaniaan. Nämä maat ovat mukana hankkeessa.

TAMK panostaa kestävään kaupunkiliikenteeseen tähtäävien teknologisten ratkaisujen kehittämiseen ja kaupallistamiseen yritysten kanssa.

– Meille on tärkeää, että myös kaupunkilaisia osallistuu tuotteiden ja palveluiden ideointiin ja pilotointiin aidoissa toimintaympäristöissä, Living Labeissa. Kansainvälinen yhteistyö mahdollistaa hyvien käytänteiden jakamisen ja ratkaisujen skaalautumisen, Puurtinen sanoo.

Hänen mukaansa hyvä esimerkki konkreettisesta yhteistyön käynnistymisestä ja uusista avauksista koettiin kesäkuussa, kun kansainväliset vieraat tutustuivat Tampereen Raitiotie Oy:öön, sen kanssa yhteistyötä mm. simulaatiokehityksessä tekevään Creanex Oy:öön sekä Tampereen Lyyli Living Lab -toimintaan.

– Tampereen ratikkaprojektin suunnitteluvaiheessa kehitettyjen koulutus- ja testausratkaisujen kaltaiset menetelmät voivat omalta osaltaan auttaa myös Last Mile -logistiikan tuomiin testaushaasteisiin SPOTLOG-hankkeessa, sanoo Creanex Oy:n tuotekehityspäällikkö Timo Mustonen.

SPOTLOG-yhteistyö on osoitus siitä, että TAMK haluaa kehittää kestävän logistiikka-alan osaamista sekä synnyttää uusia digitaalisia teknologia- ja palveluinnovaatioita. Osaaminen ja innovaatiot vauhdittavat Tampereen ja Pirkanmaan kuntien elinvoimaa ja yritystoimintaa.

 

“Green and socially responsible city logistics innovations” (SPOTLOG) -hankkeen tavoitteena on pilotoida uusia teknologioita ja osallistaa paikallisia yhteisöjä toimintaan, jonka tuloksena syntyy sosiaalisesti vastuullisia kaupunkilogistiikkaratkaisuja. Hankkeen osarahoitus tulee Interreg Europe -ohjelmasta. Hanketta koordinoi University of Aveiro Portugalista. Partnereina ovat TAMK sekä kansainväliset toimijat Fundao Municipality, TTS Italy, Smart Cities of Romania Cluster, City of Mechelen, Lille Municipality, Mazovia Energy Agency, Municipality of Rimini, Vidzeme Planning Region ja Constanta Metropolitan Area Intercommunity Development Association. Hanke on käynnissä 1.4.2023–1.6.2027.

Vieraile hankkeen verkkosivuilla https://www.interregeurope.eu/spotlog

 

Lisätiedot:

Hanna-Greta Puurtinen
SPOTLOG-hankkeen projektipäällikkö
Tampereen ammattikorkeakoulu
Kuntokatu 3, 33520 Tampere
hanna-greta.puurtinen [at] tuni.fi, 050 373 2947

 

Teksti: Hanna-Greta Puurtinen ja Hanna Ylli
Kuva: Timo Mustonen