Hyppää pääsisältöön

Kertomukset heijastavat ja muokkaavat kollektiivisia pelon ja turvallisuuden tunteita

Julkaistu 26.8.2020
Tampereen yliopisto
Book cover
Kun tunnekokemuksia välitetään medioissa tai ilmaistaan muulla tavoin, ne laukaisevat vuorovaikutusta ja toimintaa, jolla voi olla kauaskantoisia seurauksia. Tunnekokemuksia kuvaavien kertomusten tutkiminen on tärkeää, jotta voisimme ymmärtää ilmastokriisin, terrorismin ja pandemioiden kaltaisia globaaleja uhkia sekä hahmottaa keinoja niistä selviämiseen.

Tuore artikkelikokoelma Narratives of fear and safety tarkastelee laaja-alaisesti kirjallisuudessa ja muissa medioissa rakentuvia pelon ja turvallisuuden kulttuurisia merkityksiä. Teos tuottaa uutta tietoa eri kertomuslajeille ominaisista tavoista luoda kuvitteellisia maailmoja. Useat artikkeleista käsittelevät tällä hetkellä hyvin suosittuja apokalyptisiä ja dystooppisia kertomuksia, joiden tulevaisuudenvisiot usein heijastelevat nykymaailman uhkakuvia. Teos on osaksi englannin- ja osaksi ranskankielinen.

Artikkeleiden kansainvälinen kirjoittajakunta työskentelee eurooppalaisissa, yhdysvaltalaisissa ja australialaisissa yliopistoissa. Kirjan toimittajat ovat Helsingin, Tampereen, Turun ja Tarton yliopistojen tutkijoita. Artikkelit pohjautuvat Helsingissä vuonna 2017 järjestetyn vertailevan kirjallisuudentutkimuksen eurooppalaisen kattojärjestön European Society of Comparative Literature, ESCL:n konferenssin esityksiin. Teos on saanut tukea Koneen Säätiön rahoittamasta hankkeesta Synkistyvät tulevaisuudenkuvat: Dystooppinen fiktio nykykirjallisuudessa.

Tampere University Pressin kustantama kirja on avoimesti saatavilla Trepo-julkaisuarkistossa. Se julkaistaan myös kansainvälisessä OAPEN Library -portaalissa sekä Directory of Open Access Books -palvelussa.

Kaukiainen, Kurikka, Mäkelä, Nykänen, Nyqvist, Raipola, Riippa & Samola (eds): Narratives of fear and safety. Tampere University Press, 2020. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-014-4

 


Lisätietoja teoksesta:
Hanna Samola
hanna.samola [at] tuni.fi


Lisätietoja Tampere University Pressin julkaisutoiminnasta:
tup [at] tuni.fi
www.tuni.fi/tup