Hyppää pääsisältöön

Kävijät suosittelevat tamperelaisia hyvinvointikeskuksia - TAMK mukana tutkimuksen toteuttamisessa

Julkaistu 24.6.2019
Tampereen ammattikorkeakoulu
TAMKin opiskelija_Tampereen kaupungin hyvinvointitutkimus
Tamperelaisista hyvinvointikeskuksista Koilliskeskus, Lielahtikeskus ja Tesoman hyvinvointikeskus tunnetaan hyvin, kun taas kolmessa kiinteistössä toimiva Hervanta Trio on monelle vielä vieras.

Tampereen kaupungin tiedote 20.6.2019

Keväällä tehdystä hyvinvointikeskusten arvioinnista selviää myös, että hyvinvointikeskuksissa käy runsaasti uskollisia kävijöitä, jotka ovat valmiita suosittelemaan keskuksia läheisilleen tai ystävilleen: Hyvinvointikeskukset saivat suosittelua mittaavaksi NPS-luvukseen varsin hyvät lukemat 57:stä 69:ään (asteikolla -100–100).

Arvioinnissa selvitettiin haastattelujen ja verkkokyselyjen avulla neljän hyvinvointikeskuksen: Hervanta Trion, Koilliskeskuksen, Lielahtikeskuksen ja Tesoman hyvinvointikeskuksen tunnettuutta, palvelujen käyttökokemusta, yhteisöllisyyttä sekä pyydettiin ideoita niiden kehittämiseksi. Vastauksia saatiin reilut 600 kappaletta. Arvioinnin toteutti Tampereen kaupunki yhdessä Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) kanssa.  

TAMKin opiskelijat haastattelivat maaliskuussa kävijöitä neljässä hyvinvointikeskuksessa.  

Vastaajista 75 prosenttia käytti samalla käyntikerralla sekä hyvinvointikeskuksen että läheisen kauppakeskuksen palveluita. Yhtä moni kokee hyvinvointikeskuksen palvelun asiantuntevaksi ja ystävälliseksi sekä tuntee saaneensa neuvoa ja apua asioidensa hoitamiseksi. Yli 90 prosenttia vastaajista pitää hyvinvointikeskusten tiloja viihtyisinä. 

Hyvinvointikeskusten yhtenä tavoitteena on rakentaa ja vahvistaa alueen yhteisöllisyyttä olohuonetyyppisten tilojen ja erilaisten kaikille avointen toimintojen avulla. Puolet vastaajista kertoi tutustuneensa hyvinvointikeskuksissa uusiin ihmisiin tai jutelleensa satunnaisesti uusien ihmisten kanssa. Tesomalla jopa joka viides vastaaja oli saanut hyvinvointikeskuksesta uusia ystäviä.  

Kaikki alueet, erityisesti Hervanta koettiin hyväksi alueeksi elää ja asua. 

Tuoreita ajatuksia ja käyttäjien kokemustietoa 

Kyselyt ja haastattelut poikivat paljon uutta tietoa, jota voidaan hyödyntää hyvinvointikeskusten kehittämisessä. 

– Saimme hyvinvointikeskuksista uutta kokemustietoa ja tuoreita ajatuksia, joita ei aiemmin ole noussut esille. Suunnitelmissa on tehdä arviointi myös ensi vuonna muutoksen tunnistamiseksi, toteaa kehittämispäällikkö Mia Lumio Tampereen kaupungilta. 

– Lielahtikeskukseen kaivattiin tilaa, jossa voisi oleskella ja syödä eväitä. Toivomuslistalla oli myös erilaisia koulutus- ja infotilaisuuksia sekä kulttuuria ja musiikkia, kertoo lännen aluekoordinaattori Birgitta Tunturi

Koilliskeskuksessa moni toivoi kulkureitin kauppakeskuksesta ravintolan läpi hyvinvointikeskukseen olevan nykyistä väljempi ja opasteiden parempia. 

– Myös Koilliskeskukseen toivottiin lapsiperheille ja lapsettomille aikuisille illoiksi enemmän toimintaa, kertoo koillisen aluekoordinaattori Ulla Jantunen

Hervanta Trion tiloihin ja Hervannan alueelle toivottiin lisää toimintaa, tapahtumia ja tiloja etenkin lapsille ja nuorille sekä laajempia aukioloaikoja palveluille. 

– Hervannan terveysasemalle ja kirjastoon ehdotettiin sunnuntaiaukioloa. Sosiaalityöntekijän vastaanottoa ja Kelaa kaivattiin, kertoo etelän aluekoordinaattori Aija Karttunen

Tesoman hyvinvointikeskukseenkin kaivattiin lisää erilaista tekemistä ja toimintaa.  

– Kyselystä saatiin myös hyviä, yksinkertaisia parannusehdotuksia, kuten pikkulasten leikkipaikka kahvilaan tai penkkien sijoittelu oikeisiin paikkoihin, kertoo Tesoman hyvinvointikeskuksen johtaja Riikka Helminen Mehiläisestä.  

Arviointiin kuuluneet haastattelut teki 15 TAMKin terveysalan opiskelijaa osana hankeopintojaan. 

– Haastattelijat saivat positiivista palautetta luontevasta suhtautumisesta kaikenlaisiin ihmisiin ja kykyyn ottaa kontaktia. Yhteistyökokemus oli kaikille osapuolille miellyttävä ja antoisa. Kampus-sote-hankkeessa pohdimme myöhemmin, miten haastattelujen tuloksia voitaisiin hyödyntää innovaatiotyöpajojen pohjana. Tavoitteellisen toiminnan kannalta olisi hienoa, jos tuloksista saataisiin ituja myös tulevien palvelukonseptien rakentamiseen, toteaa lehtori Tutta Tanttari Kampus-sote-hankkeesta. 

Kunkin hyvinvointikeskuksen arvioinnin tuloksia käsitellään syksyllä alueverkostoissa. Alueverkostojen tapaamiset ovat avoimia ja niihin ovat tervetulleita kaikki alueen asukkaat ja toimijat. 

Käyttäjäkokemuksia ja kehittämisideoita voi kertoa hyvinvointikeskuksissa työskenteleville aluekoordinaattoreille. Koilliskeskuksessa ja Lielahtikeskuksessa on lisäksi Roidun asiakaspalautelaitteet, jolla voi antaa palautetta vaikka joka päivä. Myös näitä palautteita käydään läpi alueverkostojen tapaamisissa. 

Alueelliset palvelut 

Alueellinen osallistuminen 


Lisätietoja 

Tampereen kaupunki:

Kehittämispäällikkö Mia Lumio
p. 040 658 6569, Mia.Lumio [at] tampere.fi (Mia[dot]Lumio[at]tampere[dot]fi) 

Tampereen ammattikorkeakoulu:

lehtori, Kampus-sote-hanke, Sari Himanen
p. 050 373 2949, sari.himanen [at] tuni.fi (sari[dot]himanen[at]tuni[dot]fi) 

lehtori, Kampus-sote-hanke, Tutta Tanttari
p. 040 661 2102, tutta.tanttari [at] tuni.fi (tutta[dot]tanttari[at]tuni[dot]fi)