Hyppää pääsisältöön

Kanssatutkimus haastaa tieteen totuttuja valta-asetelmia

Julkaistu 15.3.2023
Tampereen yliopisto
Kirjan kansikuva.
Yhdenvertaisuuden esteitä tutkitaan yhä useammin osallistuvin menetelmin. Kanssatutkimus on lähestymistapa, jossa tutkimukseen osallistuvia ihmisiä pidetään oman elämänsä asiantuntijoina ja tasavertaisina tutkimuskumppaneina. Tällöin he voivat esimerkiksi auttaa tutkijoita toimintaympäristön ymmärtämisessä sekä vaikuttaa tutkimusongelmien määrittelyyn.

Tuore kokoomateos Kanssatutkimus: Ihanteet ja käytännöt käsittelee tätä yhteiskunta- ja ihmistieteissä pinnalle noussutta tutkimussuuntausta monitieteisellä ja käytännönläheisellä otteella. Se on ensimmäinen tähän lähestymistapaan keskittynyt suomenkielinen teos. Kirjan luvuissa käsitellään kattavasti kanssatutkimuksen teoreettisia lähtökohtia sekä metodologisia ja tutkimuseettisiä kysymyksiä, joita havainnollistetaan kanssatutkimuksen arjesta nousevien käytännön esimerkkien kautta.

Kirja sopii aiheesta kiinnostuneille yhteiskunta- ja ihmistieteiden perus- ja jatko-opiskelijoille, urallaan jo pidemmälle edenneille tutkijoille sekä kaikille osallistuvasta tutkimuksesta kiinnostuneille. Kirjaa voidaan hyödyntää paitsi laadullisten tutkimusmenetelmien opetuksessa myös erilaisissa organisaatioissa, joissa on kiinnostusta toteuttaa osallistuvaa tutkimusta.

Kirjoittajakuntaan kuuluu muun muassa Itä-Suomen yliopiston, Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston tutkijoita eri tieteenaloilta. Kirjoittajia yhdistää toiminta Kanssatutkimuksen tutkijaverkostossa, joka pyrkii aktiivisesti edistämään kriittistä keskustelua kanssatutkimuksesta. Teoksen ovat toimittaneet dosentti, vanhempi tutkija Meri Kulmala Helsingin yliopistosta, tutkijatohtori Sanna Spišák Turun yliopistosta ja dosentti, yliopistonlehtori Satu Venäläinen Itä-Suomen yliopistosta. 

Tampere University Pressin kustantama kirja on avoimesti saatavilla mm. Trepo-julkaisuarkistossa ja kansainvälisessä OAPEN Libraryssa. Kirjoittajien ajatuksiin voi tutustua myös kuuntelemalla Podcastia tutkimuksen osallistuvista lähestymistavoista. Ensimmäinen jakso ’Mitä on kanssatutkimus’ löytyy Soundcloudista.

Kirjan viitetiedot

Meri Kulmala, Sanna Spišák & Satu Venäläinen (toim.) Kanssatutkimus: Ihanteet ja käytännöt. Tampere: Tampere University Press, 2023.
https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-042-7

 

Lisätietoja teoksesta:
Meri Kulmala
meri.kulmala [at] helsinki.fi
puh. 0504484057

Lisätietoja Tampere University Pressin toiminnasta:
www.tuni.fi/tup