Hyppää pääsisältöön

Kai Lankinen: Expanded Gamut Printing lisää pakkauspainatuksen ekotehokkuutta

Tampereen yliopisto
SijaintiKorkeakoulunkatu 8, Tampere
Hervannan kampus, Festia-rakennuksen auditorio FA032 Pieni Sali 1 ja etäyhteys
Ajankohta1.7.2021 10.00–14.00
PääsymaksuMaksuton tapahtuma
Kai Lankinen.
Pakkausteollisuudessa on suuri tarve tuottaa yhä pienempiä eriä kustannustehokkaammin ja entistä kestävämmällä tavalla. Samalla brändielementtien laatu ja väritarkkuus ovat kuitenkin kriittisen tärkeitä. Kai Lankinen arvioi väitöstutkimuksessaan siirtymistä spot-väripainatuksesta vakioituun laajennetun väriavaruuden painatukseen (Expanded Gamut Printing – EGP) eli moniväriprosessipainatukseen liuotinpohjaisessa fleksopainatuksessa. Menetelmä vähentää painoprosessin monimutkaisuutta ja tuottaa laajan väriskaalan yksinkertaisemmalla, tehokkaammalla ja ympäristön kannalta kestävämmällä tavalla.

Fleksopainatuksessa ei ole aiemmin tehty kattavaa ja tieteellistä tutkimusta EGP:stä ja sen hyödyntämisestä käytännössä. Kai Lankisen väitöskirja on ensimmäinen laatuaan ja sen tarkoituksena on täyttää tieteellinen aukko sekä tarjota tietoa ja testituloksia, mikä helpottaa siirtymistä EGP:n käyttöön.

Tutkimuksessa tarkastellaan ja arvioidaan mahdollisuuksia vakioida pakkauspainatuksen väriskaala fleksopainatuksessa. Osana työtä kehitettiin uusi EGP-laskuri kuvaamaan ja arvioimaan menetelmän etuja. Tutkimuksessa tehtiin useita keskeisiä havaintoja ja tehdyt laskelmat osoittavat merkittäviä parannuksia ekotehokkuudessa eri alueilla. Myös lähestymistapa näiden laskelmien yhdistämisessä tuotannon kokonaistehokkuuteen (OEE) ja ilmaston lämpenemispotentiaalin (GWP) CO2-arvoihin on uusi.

– EGP:n avulla kokonaistehokkuutta voidaan lisätä 42–85 prosenttia ja hiilijalanjälkeä voidaan pienentää 34–51 prosenttia verrattuna perinteiseen spot-väripainatukseen. Se tarkoittaa suurempaa joustavuutta ja tehokkuutta sekä ympäristöystävällisempää ja vastuullisempaa tapaa toimia, Kai Lankinen kertoo.

Lankisen tulokset osoittavat, että EGP-menetelmä toimii käytännössä ja mahdollistaa tarkat spot-väritoteutukset yksinkertaisemmalla tavalla ja lisää siten kestävää kehitystä ja parantaa laatutasoa. Tämä käy ilmi myös työssä tehtyjen Real Snacks OATIS ja Fazer Puikula -pakkausten analyyseistä.

– Tutkimustulos antaa perustan pakkauspainamisen teolliselle siirtymälle spot-väreistä monivärisiin brändipakkauksiin vakioidussa väriskaalassa, jopa suuressa mittakaavassa, Lankinen sanoo.

Kai Lankisella on yli 20 vuoden kokemus pakkausteollisuudesta, ja hän on Pohjoismaiden johtavan prepress-toimittaja ja Euroopan EGP-pioneeri Marvaco Oy:n Executive Partner. Tämän tutkimustyön perusteella Marvaco on ottanut käyttöön EGP™-teknologiaa yhdessä useiden pakkauspainojen kanssa suurelle joukolle brändinomistajia. Monet heistä ovat myös merkinneet pakkauksensa GreenerPrinting™ -logolla, mikä osoittaa, että pakkaukset on painettu tällä tekniikalla ympäristövastuun lisäämiseksi. Väitöskirjansa tulosten perusteella Kai Lankinen on nostanut pakkauspainatuksen vastuullisuuden myös maailmanlaajuiseksi puheenaiheeksi.

Diplomi-insinööri Kai Lankisen väitöskirja Evaluation of Expanded Gamut Printing in Flexography tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnassa torstaina 1.7.2021 kello 13 alkaen Hervannan kampuksella Festia-rakennuksen auditoriossa FA032 Pieni Sali 1 (Korkeakoulunkatu 8, Tampere). Vastaväittäjinä toimivat professori Jouko Peltonen Åbo Akademi -yliopistosta sekä tekniikan tohtori Kiran Deshpande Siegwerk Ltd:stä Englannista. Kustoksena toimii professori Jurkka Kuusipalo Tampereen yliopiston tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnasta.

Yleisö voi seurata tilaisuutta Zoom-etäyhteydellä.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2027-0

Kuva: Aarni Linnas