Hyppää pääsisältöön

JUSTHEAT vie maailmaa kohti oikeudenmukaisempaa kotilämmitystä

Julkaistu 16.2.2024
Tampereen yliopisto
Lämpöpumppu on eräs kotilämmityksen keino.
Miten sinä pidät kotisi lämpimänä? Ajatteletko koskaan, mistä lämpö tulee tai miten kotilämmitys on muuttunut vuosien varrella? Kansainvälinen JUSTHEAT-hanke tutkii kotilämmitystä monipuolisesti, jotta voimme tulevaisuudessa lämmittää kotimme oikeudenmukaisemmilla tavoilla.

Tampereen yliopisto on mukana vaikuttavassa JUSTHEAT-tutkimusprojektissa, jonka tavoitteena on saada syvällistä tietoa kotilämmityksen historiallisesta kehityksestä. Projektin aikana pyritään ymmärtämään, miten kotilämmitys ja -teknologia ovat muuttuneet viimeisten 70 vuoden aikana, ja miten nämä muutokset ovat vaikuttaneet ihmisten elämään. Tarkoituksena on selvittää erityisesti, miten siirtymä vähähiilisiin lämmitysjärjestelmiin on suunniteltu, hallinnoitu ja koettu.

– JUSTHEAT auttaa ymmärtämään kotilämmityksen sosiaalisia ulottuvuuksia ja vaikutuksia paremmin. Samalla se vie käsityksemme näistä muutoksista yli näkökulman, joka ajattelee kotilämmitystä vain teknologisina vaihdoksina. Kun ymmärrämme aikaisemmat muutokset paremmin, voimme tuottaa osallistavia ja oikeudenmukaisia siirtymiä tulevaisuudessa, kertoo Tampereen yliopiston tutkijatohtori Sarah Kilpeläinen.

Kohti vähähiilistä ja kestävää kotilämmitystä

Projektin taustalla vaikuttavat kotilämmityksen merkitys kasvihuonekaasujen lähteenä ja tarve pienentää sen hiilijalanjälkeä nykyisen ilmastokriisin vallitessa. Tutkimusaineistoa kerätään suullisten haastatteluiden avulla. Vastaajat kertovat yksityiskohtaisesti muistoistaan lämpimänä pysymisestä kotonaan, sekä elämäänsä vaikuttaneista kotilämmitysjärjestelmien ja rutiinien muutoksista.

Vastaajat muodostavat monipuolisen joukon, sillä he tulevat eri puolilta Isoa-Britanniaa, Ruotsia, Suomea ja Romaniaa. Suomessa haastatteluita kerättiin Joensuussa jo talvella 2023. Tällä hetkellä haastateltavia etsitään Lahden alueelta. Jos haluat mukaan tutkimukseen, voit ottaa yhteyttä Kilpeläiseen (yhteystiedot alla).

– Hankkeen monitieteisyys mahdollistaa laajempien näkökulmien huomioimisen analyysin aikana, mikä auttaa meitä ymmärtämään lämmityksen siirtymiä paremmin. Lisäksi yhteistyö paikallisyhteisöjen kanssa suullisten historioiden keräämisen aikana ja taidenäyttelyiden apu hankkeesta viestiessä olivat avainasemassa tuomassa näkyvyyttä näin tärkeälle aiheelle, sanoo Kilpeläinen.

Vaikuttavuutta taiteen ja tutkimuksen avulla

JUSTHEAT-hankkeen osana valitut taiteilijat luovat sarjan taideteoksia haastatteluiden pohjalta. Taideteosten näyttely auttaa jakamaan tutkimustuloksia helposti ymmärrettävällä tavalla.  JUSTHEAT toivookin toimintansa herättävän ja tuottavan julkista keskustelua, jonka tavoitteena on viedä maailmaa kohti oikeudenmukaista ja kestävää vähähiilistä lämmitystulevaisuutta.

Projektin elävien kokemusten monimedia-arkisto toimii samalla työkaluna päättäjille. Sen avulla he voivat ymmärtää paremmin matalahiilisten lämmityssiirtymien vaikutuksia arkipäivään ja edistää päätöksillään oikeudenmukaisempaa tulevaisuutta kotilämmitykselle.

27:n tutkimusrahoitusorganisaation yhteisaloite Collaboration for Humanities and Social Science in Europe (CHANSE) rahoittaa JUSTHEAT-hankkeen vuosien 2022–2025 ajan. Projektia johtaa neljän tutkijan konsortio, jossa Tampereen yliopistosta on mukana tohtori ja arkkitehti Sofie Pelsmakers. Projektin vetäjänä toimii Sheffield Hallam yliopiston energiapolitiikan professori Aimee Ambrose. Lisäksi toiminnassa on mukana 11 yhteistyökumppania.

Lisää JUSTHEAT-hankkeesta voi lukea hankkeen kotisivuilta.

Kuva: Sarah Kilpeläinen Teksti: Alisa Hakola ja Sarah Kilpeläinen