Hyppää pääsisältöön

Juho Saari tuottamaan suosituksia koronan jälkeisen eriarvioisuuden ehkäisystä

Julkaistu 8.5.2020
Tampereen yliopisto
Juho SaariJuho Saari
Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaani, sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari on kutsuttu sisäministeriön selvityshenkilöksi tuottamaan politiikkasuosituksia, joilla voitaisiin estää koronaepidemian aiheuttamaa eriarvoisuuden ja turvattomuuden kasvua yhteiskunnassa.

Työn ensimmäisessä vaiheessa selvitetään, kuinka sisäisen turvallisuuden näkökulmasta valmistaudutaan koronakriisin jälkeiseen aikaan ja vältetään eriarvoistumisen ja turvattomuuden mahdollinen kasvu. Toisessa osassa vahvistetaan ensimmäisen vaiheen analyysiä ja tuotetaan tietoa marginalisoitujen ryhmien asemasta ja roolista sisäisen turvallisuuden selonteon valmistelun tueksi.

Saaren mukaan nyt on pidettävä erityistä huolta siitä, että haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien turvallisuus ja elämän edellytykset turvataan myös tulevina vuosina.

- Tämä edellyttää voimavarojen uudelleenkohdentamista ja vaikuttavuuden lisäämistä. Keskeistä on tehdä uudistuksia tietoperustaisesti, yhdistellen tutkimusta ja vuosien myötä palveluntuotannossa kertynyttä kokemusta, Saari sanoo.

Ensimmäisen vaiheen politiikkasuositusten tulee valmistua 5.6. mennessä ja loppuraportin 30.11.2020 mennessä. Sisäisen turvallisuuden selvityshenkilö  Saari antaa lisäksi sisäministeriölle asiantuntijatukea raporttinsa toimeenpanoon ja tulkintaan liittyvissä kysymyksissä 31.12.2020 asti.

- Koronakriisi on koskettanut meitä kaikkia, mutta ei samalla tavoin. On kiinnitettävä erityistä huomiota heikoimmassa asemassa oleviin ihmisiin ja etsittävä keinoja, kuinka sisäministeriön hallinnonala voi osaltaan ehkäistä ja vähentää eriarvoistumista, turvattomuutta ja turvattomuuden tunteen kasvua, toteaa sisäministeri Maria Ohisalo.

Saari jatkaa entiseen tapaan yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaanina selvityshenkilötehtävän aikana.

Toimeksianto perustuu hallitusohjelmaan

Pääministeri Marinin hallituksen ohjelmassa Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta ja hallituksen toimintasuunnitelmassa päätettiin kokonaisvaltaisen ja hallintorajat ylittävän sisäisen turvallisuuden selonteon laatimisesta vuoden 2021 loppuun mennessä. Sisäministeriö on asettanut selonteon laatimiseksi valmistelusihteeristön, jonka puheenjohtajana toimii sisäministeriön kehittämisjohtaja Harri Martikainen. Saaren toimeksianto on osa sisäisen turvallisuuden selonteon valmistelutyötä.