Hyppää pääsisältöön

Jouko Jousea: Blogit oppimisympäristönä tukevat yliopisto-opetuksen tavoitteita

Tampereen yliopisto
SijaintiPinni A -rakennuksen Paavo Koli -sali, Kanslerinrinne 1 ja etäyhteys
Ajankohta29.10.2021 9.00–13.00
Kielisuomi
PääsymaksuMaksuton tapahtuma
Jouko Jousea
Kasvatustieteen maisteri Jouko Jousean väitöstutkimuksessa havaittiin blogien oppimisympäristönä kasvattavan opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Oppimisympäristönä ne puoltavat paikkaansa yliopisto-opetuksen kontekstissa, koska niiden piirteet tukevat oppimisprosessia.

– Virikkeenä väitöstutkimushankkeelle blogeista oppimisympäristönä oli havainto, että niistä oli Suomessa tehty niukasti tutkimusta. Otin tutkimukseni kohteeksi kolme tekijää: oppimisympäristöt, pedagogiset käytänteet ja opiskelijan itsesäätelyn. Tutkin niiden piirteitä ja keskinäisiä suhteita yliopisto-opiskelijan ja -opettajan näkökulmista, Jouko Jousea kertoo tutkimuksestaan.

Tutkimusaineisto on kerätty vuosina 2016–17 suomalaisista yliopistoista. Vertailujen mahdollistamiseksi mukana on kaksi kurssia, joiden ainoana oppimisympäristönä oli Moodle. Tämä mahdollisti avoimien ja suljettujen verkkoympäristöjen vertailun.

Sosiaalinen media perustuu osallistujiensa väliseen vuorovaikutukseen ja yhteistoimintaan. Näillä piirteillä on merkitystä, kun blogeja käytetään oppimisympäristönä.

— Tutkimuksessani ilmeni blogioppimisympäristössä opiskelijoiden vuorovaikutuksen olevan huomattavasti aktiivisempaa, kuin ilman lähiopetusta toteutetuilla kursseilla Moodlessa. Blogeja oppimisympäristönä käyttäneillä kursseilla myös opiskelijoiden yhteistyö oli huomattavasti aktiivisempaa, Jousea kertoo.

Covid-19-pandemian takia opiskelijoilla ei aina ole ollut mahdollisuutta kasvokkaiseen kanssakäymiseen yliopiston tiloissa. Suurin osa opiskelijoista kuitenkin haluaa tavata toisiaan kasvokkain.

— Tutkimuksen havainnot viittaavat siihen, että blogeilla oppimisympäristönä on mahdollista vähentää opiskelijan eristyneisyyden ja yksinäisyyden tuntemuksia tilanteessa, jossa lähiopetuksen toteuttaminen ei ole mahdollista.

— Opetustehtäviin tähtääville blogit oppimisympäristönä tarjoavat mahdollisuuden tutustua niiden piirteisiin ja pedagogisiin käytänteisiin jo yliopisto-opiskelun aikana. Opetustehtävissä toimiville ne ovat konteksti, joka virittää pedagogisten käytänteiden kehittämiseen.  

KM Jouko Jousean kasvatustieteiden alaan kuuluva väitöskirja Blogit oppimisympäristönä tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa perjantaina 29.10.2021 klo 12 Pinni A -rakennuksen Paavo Koli -salissa, Kanslerinrinne 1. Vastaväittäjänä toimii dosentti Anne Nevgi Helsingin yliopistosta. Kustoksena toimii dosentti Vesa Korhonen kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnasta.

Väitöstilaisuutta on mahdollista seurata etäyhteydellä.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2121-5

Kuva: Jaana Lahdenniemi