Hyppää pääsisältöön

Jenni Raitanen: Koulusurmien ympärille on muodostunut globaaleja internetyhteisöjä

Tampereen yliopisto
PaikkakuntaEtäyhteys
29.1.2021 12.00–16.00
Kielienglanti
PääsymaksuMaksuton tapahtuma
Tohtori
Internetissä on koulusurmien ympärille muodostuneita globaaleja yhteisöjä. Koulusurmista voimakkaasti kiinnostuneilla on toisistaan eroavia kiinnostuksen tasoja ja kohteita, ja yhteisöihin kuuluu sekä potentiaalisia joukkosurmaajia että heitä, jotka eivät hyväksy koulusurmien väkivaltaa. Valtiotieteiden maisteri Jenni Raitanen on tutkinut väitöskirjassaan koulusurmiin liittyviä yhteisöjä ja niiden vaikutusta.

Koulusurmista voimakkaasti kiinnostuneet henkilöt muodostavat globaaleja yhteisöjä sosiaalisen media eri alustoilla. Ilmiönä voimakasta kiinnostusta koulusurmiin ei ole juurikaan tutkittu, eikä sen vaikutusta ja yhteyttä koulusurmiin tunneta kunnolla. Jenni Raitanen tutki väitöskirjassaan koulusurmiin liittyviä yhteisöjä haastattelemalla kahtakymmentäkahta koulusurmista voimakkaasti kiinnostunutta henkilöä internetin välityksellä ja toteuttamalla vuoden kestäneen internetetnografian.

Koulusurmiin liittyvissä yhteisöissä luodaan, muokataan ja levitetään koulusurmiin liittyvää materiaalia. Raitasen tutkimuksen havaintojen mukaan koulusurmista voimakkaasti kiinnostuneilla on toisistaan eroavia kiinnostuksen tasoja ja kohteita, ja heidät on mahdollista jakaa tämän perusteella erilaisiin alaryhmiin.  Vaikka haastateltavat olivat lähtöisin eri puolilta maailmaa, narratiivit joita he kertoivat koulusurmista ja itsestään, olivat kuitenkin silmiinpistävän samankaltaisia.

- Koulusurmista voimakkaasti kiinnostuneilla on toisistaan eroavia kiinnostuksen tasoja ja kohteita, eikä voimakaskaan kiinnostus aiheeseen tarkoita, että henkilö haluaisi toteuttaa itse koulusurman, Raitanen toteaa.

- Toisaalta ongelmallista on, että koulusurmayhteisöihin kuuluu myös potentiaalisia joukkosurman tekijöitä, yhteisöissä jaetaan koulusurmia yksinkertaistavia narratiiveja ja annetaan koulusurmaajille mainetta ja statusta. Samaan aikaan koulusurmayhteisöjä ei ole osattu hyödyntää koulusurmien ehkäisyssä, vaikka usea yhteisön jäsen ei hyväksy koulusurmien väkivaltaa, Raitanen toteaa.

Raitasen tutkimuksen havaintojen mukaan koulusurmista voimakkaasti kiinnostuneet henkilöt voidaan jakaa kolmeen ryhmään riippuen siitä, kuinka radikaaleja heidän mielipiteensä koulusurmiin liittyen ovat. Ensimmäinen ryhmä muodostuu koulusurmiin neutraalisti suhtautuvista, toinen henkilöistä, jotka sympatisoivat joitakin koulusurmaajia, ja kolmas heistä, jotka ovat kiinnostuneet toteuttamaan oman koulusurman.

- Koulusurmatutkimuksessa ei ole juurikaan tarkasteltu terrorismin tutkimuksen piirissä paljon tutkittua radikalisoitumisprosessia. Erityisesti internetin vaikutusta koulusurmaajien väkivaltaiseen radikalisoitumiseen tulisi tarkastella lisää, Raitanen kertoo.

Raitanen toi esille tutkimuksessaan, että koulusurma- ja terrorismitutkimus voisivat hyötyä toisistaan myös laajemmin.

VTM Jenni Raitasen sosiaalipsykologian tutkimusalaan kuuluva väitöskirja Deep Interest in School Shootings Online tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa perjantaina 29.1.2021 klo 12:00. Vastaväittäjänä toimii professori Paul Gill University College London -yliopistosta. Kustoksena toimii sosiaalipsykologian professori Atte Oksanen.

Koronavirustilanteen vuoksi väitöstilaisuus toteutetaan virtuaalisesti ja sitä voi seurata vain etäyhteydellä, meeting ID 699 4437 4398.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1814-7