Hyppää pääsisältöön

Jenni Kaipainen: Kiertotalousliiketoiminnan strateginen kehitys on monivaiheinen prosessi

Tampereen yliopisto
PaikkakuntaKorkeakoulunkatu 8, Tampere
Hervannan kampus, Festian sali Pieni Sali 1 ja etäyhteys
15.12.2023 10.00–14.00
PääsymaksuMaksuton tapahtuma
Kiertotalous tarjoaa yrityksille keinoja yhdistää ympäristöystävällisyys ja taloudellinen kannattavuus, mutta sen toteuttaminen vaatii paitsi operatiivisia, myös pitkän tähtäimen muutoksia liiketoimintaan. Diplomi-insinööri Jenni Kaipaisen väitöskirja näyttää kiertotalousliiketoiminnan strategisen kehityksen olevan prosessi, jossa kietoutuvat yhteen liiketoimintastrategia, liiketoimintamalli-innovaatiot ja organisaatioiden välinen yhteistyö.

Kiertotalous edistää kestävää kehitystä säilyttämällä tuotteiden ja materiaalien arvon, hyödyntämällä uusiutuvaa energiaa ja vähentämällä jätteen syntyä. Kiertotalouteen siirtyminen tuottaa kuitenkin yhä päänvaivaa yrityksille, joiden liiketoiminnassa ei ole aiemmin huomioitu kiertotalouden periaatteita.

Tampereen yliopiston ja Politechnico di Milanon välillä tehdyssä kaksoisväitöskirjassaan diplomi-insinööri Jenni Kaipainen tutkii edelläkävijäyrityksiä, jotka ovat onnistuneet muuttamaan liiketoimintansa kiertotalouden mukaiseksi.

– Sekä yritysmaailma että tutkijat keskittyvät parhaillaan tunnistamaan, mitä yritykset voisivat tehdä kiertotalouden eteen nykyhetkessä. Näiden operatiivisten ja staattisten tarkastelutapojen lisäksi yritysten tulee kuitenkin ottaa huomioon, mitä strategisia vaikutuksia kiertotalousliiketoiminnan kehityksellä on pidemmällä aikavälillä, Jenni Kaipainen toteaa.

Väitöskirjassaan Kaipainen tarkastelee kahtatoista kiertotalouden edelläkävijäyritystä eri toimialoilla Italiassa ja Suomessa. Väitöskirjan löydökset muodostavat prosessimallin, joka kuvaa yritysten strategista kiertotalousliiketoiminnan kehitystä askel askeleelta.

– Prosessi lähtee liikkeelle yrityksen omista päätöksistä ja johtajien sitoutumisesta. Matkan varrella yritys tulee sinuiksi kiertotaloudellisen ja kestävän liiketoiminnan erityispiirteiden kanssa uutta oppien ja vanhasta poisoppien, Jenni Kaipainen kertoo.

Yhteistyö kiihdyttää kiertotalousliiketoiminnan strategista kehitystä

Kaipaisen mukaan varsinkin ympäristöä kuormittavilla toimialoilla yritysten tulee tähdätä proaktiivisesti vähitellen yhä radikaalimpaan lopputulokseen.

– Yrityksien on usein helpompi lähteä liikkeelle omista prosesseistaan, teknologioistaan ja tuotteistaan kehittääkseen kiertotaloudellisia liiketoimintamalleja ja -strategioita. Taloudellisesti tätä tukee olemassa oleva liiketoiminta. Kiertotalouden integroiminen liiketoimintaan onkin siis koko yritysstrategian asia, Jenni Kaipainen huomauttaa.

Kiertotalouden strategista kehitystä kiihdytetään yritysrajat ylittävällä yhteistyöllä. Samalla kun myös yritystä ympäröivät kiertotalousekosysteemit kehittyvät, yrityksen alkutaipaleen kumppanit saavat uusia rooleja ja yhteistyön merkitys kasvaa vähitellen. 

 – Edelläkävijäyritykset tekevät yhteistyötä muun muassa hyödyntääkseen palautetta osana strategista päätöksentekoaan ja ohjaillakseen ympäröivää ekosysteemin, toimialan ja markkinan kehitystä oman kiertotalousvisionsa suuntaisesti, Jenni Kaipainen kuvaa.

Väitöstilaisuus perjantaina 15. joulukuuta

Diplomi-insinööri Jenni Kaipaisen tuotantotalouden alaan kuuluva väitöskirja Strategic Development of Circular Economy Business in Established Companies: A process approach to business strategy, business model innovation, and collaboration tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa perjantaina 15.12.2023 klo 12 Hervannan kampuksella Festian salissa Pieni Sali 1 (Korkeakoulunkatu 8, Tampere). Vastaväittäjänä toimii professori Henri Hakala LUT-yliopistosta, ja kaksoisväitöskirjan väitöskomitean muut jäsenet ovat professori Sergio Terzi Politechnico di Milanosta sekä apulaisprofessori Tomás Santa María González Universidad del Desarrollosta. Kustoksena toimii professori Leena Aarikka-Stenroos Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnasta.

Tutustu väitöskirjaan

Seuraa väitöstilaisuutta etäyhteydellä. (Zoom)

Kuva: Arto Jalonen