Hyppää pääsisältöön

Itämeren maat kehittävät osallistuvaa budjetointia

Julkaistu 7.12.2020
Tampereen yliopisto
Lotta-Maria Sinervo/ Kuva: Jonne RenvallJulkisen talousjohtamisen yliopistonlehtori Lotta-Maria Sinervo on vastuullinen johtaja hankkeessa, jonka tavoitteena on lisätä asukkaiden osallistumista oman kuntansa julkisten varojen käyttöön. Kuva: Jonne Renvall
Tampereen yliopisto on mukana Itämeren maat kattavassa tutkimus- ja kehitysprojektissa, jonka tavoitteena on lisätä tietoutta osallistuvasta budjetoinnista sekä tukea sitä kokeilevia kuntia. Suomesta mukana on myös Lahdessa ja Lappeenrannassa toimiva LAB-ammattikorkeakoulu.

Osallistuva budjetointi on demokraattisen päätöksenteon prosessi, jossa tavalliset ihmiset osallistuvat julkisen talousarvion valmisteluun ja hyväksymiseen. Itämeren maissa vasta harvat kunnat ovat soveltaneet osallistuvan budjetoinnin prosessia säännöllisesti. Monet suomalaiskunnat ovat kuitenkin jo kokeilleet tai aikeissa kokeilla sitä.

EmPaci – Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region -projektikumppanien julkaisema nykytilaraportti (2019–2020) kuvaa projektin kumppanimaiden Suomen, Saksan, Latvian, Liettuan, Puolan ja Venäjän, sekä lisäksi Tanskan, Viron ja Ruotsin osallisuustyötä.

– Raportti nostaa esiin paitsi mahdollisia hyviä tapoja, myös esteitä osallistuvan budjetoinnin toteuttamiselle. EmPaci-projektissa toteutetaan 10 käytännönläheistä osallistuvan budjetoinnin kokeilua Suomessa, Saksassa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa sekä Venäjällä. Suomalaisina kokeilukuntina toimivat Lahden ja Riihimäen kaupungit, kertovat TKI-asiantuntija ja projektipäällikkö Annukka Heinonen LAB-ammattikorkeakoulusta sekä vastuullinen johtaja Lotta-Maria Sinervo Tampereen yliopistosta.

Kokeilualueet eroavat toisistaan niin toimintaympäristön, taloudellisen tilanteen, lainsäädännön kuin kansalaistensakin kannalta, joten ne tarjoavat monipuolista tietoa osallistuvan budjetoinnin toteuttamisesta.

Muutamilla alueilla osallistuvaa budjetointia on kokeiltu aiemminkin, mutta osassa alueista vasta suunnitellaan ensimmäistä testausta. Projektin vetäjät uskovat, että tietoa ja kokemuksia jakamalla voidaan osallistuvan budjetoinnin toteutuksesta tehdä helpompaa.

Nykytilaraportin lisäksi projektilta on tulossa ensi vuoden aikana muun muassa osallistuvan budjetoinnin suunnitteluopas, budjetointityökalu, toteuttajan opas sekä verkkokäsikirja ja monenlaista koulutusmateriaalia.

EmPaci-hankkeen verkkosivut

Participatory Budgeting in the BSR: Status Quo Analysis