Hyppää pääsisältöön

Iina Järvinen: Köyhilläkin on oikeus kehittää itseään, ja julkisen vallan on turvattava sen edellytykset

Tampereen yliopisto
SijaintiKanslerinrinne 1, Tampere
Keskustakampus, Pinni A-rakennuksen Paavo Koli -sali ja etäyhteys.
Ajankohta1.9.2023 9.00–13.00
PääsymaksuMaksuton tapahtuma
Sivistykselliset oikeudet liittyvät koulutuksen lisäksi itsensä kehittämiseen. Julkisella vallalla on velvollisuus turvata oikeus itsensä kehittämiseen myös köyhille. Hallintotieteiden maisteri Iina Järvisen itsensäkehittämisoikeutta käsittelevä väitöskirja osoittaa, että velvollisuutta on toteutettu puutteellisesti.

Oikeus kehittää itseään varattomuuden estämättä on Suomen perustuslain mukaan jokaiselle yhtäläisesti kuuluva oikeus. Hallintotieteiden maisteri Iina Järvinen tutki väitöskirjassaan itsensäkehittämisoikeutta erityisesti köyhien näkökulmasta.

– Oikeuksien sisällön ja merkityksen tunteminen ovat edellytyksiä niiden toteuttamiselle. Aihetta ei kuitenkaan ole aiemmin tarkasteltu oikeustieteellisessä tutkimuksessa, vaikka oikeusnormein hallinnoidaan niin köyhyyttä kuin itsensä kehittämistä, Järvinen taustoittaa tutkimustaan.

Tutkimuksessa on hyödynnetty ja yhdistetty monialaisesti erityyppisiä aineistoja. Ne mahdollistivat aiheen tutkimisen arvojen, oikeusnormien ja todellisuuden näkökulmista.

Itsensäkehittämisoikeus voi käsittää hyvin monimuotoista toimintaa aina TikTok-videoiden tekemisestä taiji-kurssiin. Tutkija havaitsi, että itsensä kehittäminen ei ole kuitenkaan pelkkää tekemistä, vaan se on myös henkisen tason kehittymistä ja ihmisenä kehittymistä.

– Itsensä kehittäminen on yhteydessä inhimillisiin perustarpeisiin ja hyvään elämään. Kun kyse on näin perustavanlaatuisista asioista, on erityisen kiinnostavaa, miltä oikeus köyhien kannalta näyttää, Järvinen jatkaa.

Tutkimuksen perusteella köyhien oikeutta kehittää itseään konkretisoidaan lainsäädännössä hajanaisesti ja puutteellisesti. Puutteet toimeentulossa heijastuvat heikompina itsensä kehittämisen mahdollisuuksina, mutta tähän ei ole puututtu merkittävällä tavalla lainsäädännön keinoin.

Järvisen mukaan voi jopa sanoa, että lainsäätäjä on epäonnistunut itsensäkehittämisoikeuden tunnistamisessa ja sen turvaamisessa köyhille.

– Toisaalta tässä ei ole sinänsä mitään uutta. Tutkimuksen tulokset asettuvat sille historialliselle jatkumolle, jossa köyhyys pysyy ratkaisemattomana ongelmana ja eriarvoisuus on sisäänkirjoitettu sivistykseen.

Tutkimuksen mukaan itsensäkehittämisoikeuden toteutuminen edellyttää sekä itsensä kehittämisen palveluiden että toimeentulon riittävää turvaamista. Kun haasteet liittyvät lainsäädäntöön, arvojen törmäyksiin ja alati muuttuvaan todellisuuteen, ratkaisut edellyttävät moniulotteisuuden tunnistamista.

Kaikesta huolimatta Järvinen on toiveikas. Tutkimus antaa itsensäkehittämisoikeudelle monitasoisen sisällön ja lisää ymmärrystä oikeuden merkityksestä köyhille. Samalla tutkimus osoittaa julkiselle vallalle yhä vahvemmat perusteet torjua köyhyyttä ja luoda yhdenvertaisuutta itsensä kehittämisen saralle.

Väitöstilaisuus perjantaina 1. syyskuuta

Hallintotieteiden maisteri Iina Järvisen julkisoikeuden alaan kuuluva väitöskirja Itsensä kehittäminen köyhyydessä tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa perjantaina 1.9.2023 klo 12 alkaen Pinni A -rakennuksen Paavo Koli -salissa (Kanslerinrinne 1, Tampere). Vastaväittäjänä toimii professori Toomas Kotkas Helsingin yliopistosta. Kustoksena toimii tenure track -professori Anu Mutanen Tampereen yliopistosta.

Tutustu väitöskirjaan.

Seuraa väitöstilaisuutta etäyhteydellä.

Kuva: Kari Telaranta

Twitter: @iinannika