Hyppää pääsisältöön

Henri Jalo: Laajennettu todellisuus yrityskäytössä edellyttää työntekijöiden huomioimista ja uutta osaamista

Tampereen yliopisto
SijaintiKorkeakoulunkatu 1, Tampere
Hervannan kampus, Tietotalo, auditorio TB109 ja etäyhteys.
Ajankohta20.9.2023 10.00–14.00
PääsymaksuMaksuton tapahtuma
DI Henri Jalo tutki väitöskirjassaan tekijöitä, jotka vaikuttavat laajennetun todellisuuden (extended reality, XR) teknologioiden käyttöönottoon yrityksissä. Tulosten perusteella käyttöönottoa määrittää yrityksen teknologiassa näkemä arvo ja työntekijöiden suhtautuminen käyttöönottoon.

Virtuaalitiimien yleistymisen seurauksena XR-teknologiat ovat alkaneet kiinnostaa yrityksiä yhä enemmän. XR-teknologioiden käyttöönotto yrityksissä tuo yrityksille uutta opeteltavaa, sillä XR-ratkaisut toimivat sekä työntekijöiden virtuaalisina yhteistyöalustoina että rajapintoina yritysten digitaaliseen tietoon.

Diplomi-insinööri Henri Jalo selvitti väitöskirjassaan organisaatioiden sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä, joita yritysten tulisi huomioida XR-kattotermin alle kuuluvien lisätyn todellisuuden (augmented reality, AR) ja virtuaalitodellisuuden (virtual reality, VR) teknologioiden käyttöönotossa.  

Jalo hyödynsi tutkimuksessaan monimenetelmäistä tutkimusotetta. Tutkimuksen tulokset perustuvat 84 haastattelun ja 208 kyselyvastauksen aineistoon. Yritysten näkemyksiä selvitettiin laajasti suomalaisten ja eurooppalaisten yritysten edustajien kanssa.

– XR:n mahdollisten hyötyjen lisäksi yritykset pohtivat teknologian mukanaan tuomien muutosten seuraamuksia ja sitä, miten ne tulisi huomioida käyttöönotossa, Jalo kertoo.

Yritysten sisäiset kyvykkyydet voivat madaltaa kynnystä XR-teknologian käyttöönottoon

XR-teknologioiden intensiivisyys ja uudenlaiset vuorovaikutustekniikat poikkeavat merkittävästi perinteisistä IT-ratkaisuista. Sen sijaan, että 3D-malleja pyöritettäisiin tietokoneen näytöllä, VR-lasien avulla suunnittelutiimi voi esimerkiksi hypätä suoraan uuden rakennuksen 3D-mallin sisään. Näin mallia voidaan tarkastella täysin virtuaalisessa tilassa oikeassa mittakaavassa. Tämä vaatii Jalon mukaan työntekijöiltä paljon uuden oppimista ja uusiin toimintatapoihin sopeutumista.

– Ihmiset luonnollisesti suhtautuvat aluksi epäillen täysin uudenlaisiin teknologioihin. Yritykset näyttivät myös tiedostavan asian, vaikka teknologian tuomat hyödyt korostuivatkin heidän ajatuksissaan, Jalo toteaa.

Tutkimuksessa kartoitettiin ensin haastatteluiden avulla tekijöitä, joita yrityksissä pidetään tärkeimpinä käyttöönotossa. Kyselytutkimus osoitti silti vain osan tunnistetuista tekijöistä merkittäviksi. Jalo havaitsi tutkimuksessaan, että työntekijöiden vastustus vähentää sekä teknologiassa nähtyä arvoa että yritysten innokkuutta ottaa XR:ää käyttöön.

– Yritysten tulisikin pyrkiä löytämään ne käyttötapaukset, joissa XR:n tuoma arvo yritykselle ja työntekijöille ovat oikeassa tasapainossa, Jalo sanoo.

Väitöstilaisuus keskiviikkona 20. syyskuuta

Diplomi-insinööri Henri Jalon tietojohtamisen alaan kuuluva väitöskirja Factors Affecting the Organizational Adoption of Extended Reality Technologies tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston Johtamisen ja talouden tiedekunnassa keskiviikkona 20.9.2023 kello 13 alkaen Hervannan kampuksella, Tietotalo-rakennuksen auditoriossa TB109 (Korkeakoulunkatu 1, Tampere). Vastaväittäjänä toimii professori Sven Laumer (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Saksa). Kustoksena toimii Associate Professor Henri Pirkkalainen Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnasta.

Tutustu väitöskirjaan.

Seuraa väitöstilaisuutta etäyhteydellä.

Kuva: Osku Torro