Hyppää pääsisältöön

Helsingin Sanomain Säätiön rahoitus Tekoäly ja journalismi -teemahaussa Thomas Olssonin johtamalle hankkeelle

Julkaistu 30.10.2023
Tampereen yliopisto
AIdience – Mitä tekoälyn tulo yleisön käyttöön merkitsee journalismille ja sen tulevaisuudelle? -hankkeessa tarkastellaan tekoälyn myötä muuttuvaa journalismin yleisösuhdetta.

Helsingin Sanomain Säätiö käynnisti keväällä 2023 teemahaun, jossa tutkijoilta pyydettiin journalismin ja tekoälyn suhdetta käsitteleviä hakemuksia. Hankkeiden toivottiin tarkastelevan tekoälyn vaikutusta erityisesti journalistisen työn periaatteiden kannalta. Helsingin Sanomain Säätiön hallitus myönsi rahoituksen kahdelle Tekoäly ja journalismi -teemahaun hankkeelle. 

Ihmiskeskeisen suunnittelun professori Thomas Olssonin (ITC) johtama AIdience-hanke tarkastelee tekoälyn myötä muuttuvaa journalismin yleisösuhdetta. Median käyttäjien ja kuluttajien tarpeita palvelevat tekoälysovellukset ovat nouseva ilmiö, joka ilmenee esimerkiksi mediasisältöjen personointina ja median kulutusta ohjaavina suosittelujärjestelminä. Yleisön käytössä olevat tekoälysovellukset tarjoavat käynnissä olevaan tekoälymurrokseen uuden näkökulman, jota ei ole median ja journalismin tutkimuksessa tarkasteltu. Tällainen tekoäly luo journalismille mahdollisuuksia saavuttaa uusia yleisöjä ja tarjota sisältöjään saataville uusin tavoin. Samalla sovellusten tuomat muutokset tuottavat merkittäviä haasteita journalismin vakiintuneille työkäytännöille, ammattietiikalle ja roolille demokraattisessa yhteiskunnassa. 

AIdience tutkii näihin murroksiin liittyviä mahdollisia tulevaisuuksia: Minkälaisia käytännön sovellutuksia yleisön käyttöön tuleva tekoäly voisi tarjota mediasisällön kuluttamiseen? Minkälaisia mahdollisuuksia ja riskejä uudenlaiset median kuluttamisen käytännöt luovat journalistiselle medialle? Tutkimuksemme lähestyy teemoja monitieteisesti menetelmin (mm. design-fiktio), joita journalismin tutkimuksessa ei ole aiemmin laajasti hyödynnetty. AIdience tuottaa ajankohtaista ymmärrystä ilmiökentästä, joka on vasta kehkeytymässä, ja voi vaikuttaa merkittävästi media-alan käytäntöihin sekä viestinnän ja journalismin tutkimukseen.  

Hankkeen vastuullisen johtajan, Thomas Olssonin, lisäksi Tampereen yliopistosta mukana on myös joulukuussa väittelevä Joel Kiskola, molemmat Technology x Social Interaction -tutkimusryhmästä tutkimuskeskus TAUCHIsta. Heidän lisäkseen hankkeessa ovat tutkija ja filosofi Henrik Rydenfelt, Helsingin yliopistosta. Rydenfeltin erikoisaluetta ovat etiikka, yhteiskuntafilosofia, tieteenfilosofia sekä median ja viestinnän tutkimus. Kollaboraattoreina hankkeeseen osallistuvat yliopisto-opettaja Anna Rantasila LUT-yliopistosta ja yliopistonlehtori Lauri Haapanen Jyväskylän yliopistosta. 

Toinen rahoituksen saanut hanke oli Tekoäly journalismissa: visioista käytäntöihin, siinä selvitetään miten tekoälyyn liittyvät prosessit muuttavat journalismin etiikkaa, normeja ja käytäntöjä. Hanketta johtaa Helsingin yliopiston Social- och kommunalhögskolanin professori Jaana Hujanen