Hyppää pääsisältöön

Heidi Mörttinen-Vallius: Opioidien käyttö on yleistä iäkkäillä kotihoidon asiakkailla

Tampereen yliopisto
SijaintiArvo Ylpön katu 34, Tampere
Kaupin kampus, Arvo-rakennus, auditorio F114 ja etäyhteys
Ajankohta6.6.2024 9.00–13.00
Kielisuomi
PääsymaksuMaksuton tapahtuma
Mustaan puseoon pukeutunut Heidi Mörttinen-Vallius katsoo kameraan. Taustalla valoisa huone, jossa on viherkasveja.
Kuva: Marika Uusitalo
Tutkimusten mukaan opioidit eivät tehoa pitkäaikaiseen, ei-syöpäperäiseen kipuun paremmin kuin muut kipulääkkeet. Lisäksi opioideihin liittyy merkittäviä haittavaikutuksia. Lääketieteen lisensiaatti Heidi Mörttinen-Vallius havaitsi väitöstutkimuksessaan, että Tampereella kotihoidon iäkkäistä asiakkaista kuitenkin noin joka kymmenes käytti säännöllisesti opioideja, pääosin tuki- ja liikuntaelimistön kipuun.

Opioideja, esimerkiksi morfiinia, käytetään lääketieteessä voimakkaan kivun, kuten syöpäkivun, hoitoon. Parin viimeisen vuosikymmenen aikana opioidien käyttö on kuitenkin laajentunut voimakkaasti muuhun kuin syövästä johtuvaan kipuun.

Heidi Mörttinen-Vallius selvitti väitöstutkimuksessaan, millä tavalla ja mistä syistä kotihoidon iäkkäät asiakkaat käyttävät opioideja säännöllisesti. Lisäksi hän tutki, miten opioidin käyttö vaikuttaa kotihoidon asiakkaan sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöön ja kustannuksiin.

Tampereen kotihoidossa neljällä viidestä iäkkäästä opioidin käyttäjästä lääkityksen syy oli tuki- ja liikuntaelimistöön liittyvä kipu.

– Huolestuttava havainto oli, että joka kymmenennelle ei löytynyt potilasasiakirjoista syytä opioidin käytölle, vaikka osalla reseptejä oli uusittu säännölliseen käyttöön pitkiäkin aikoja, Mörttinen-Vallius kertoo.

Kotihoidon asiakkaista erottui erityisesti kolme ryhmää, jotka käyttivät opioideja enemmän kuin kiputilanne ja sairaudet selittivät: osteoporoosia sairastavat, edellisen viiden vuoden aikana syöpää sairastaneet ja he, joilla oli vaikeuksia välinetoiminnoissa, kuten omien ostosten ja lääkityksen hallinnassa.

− Erityisesti näissä potilasryhmissä opioidien käyttö näyttää jatkuvan herkemmin ilman, että ajankohtaista tarvetta on ehkä arvioitu riittävästi, Mörttinen-Vallius selittää.

Kotihoidossa opioidilääkityksen käyttäjät käyttivät muihin verrattuna myös enemmän terveyspalveluja kuin sairaudet, toiminnanvajaukset ja itse kipu suoraan selittivät. Tämä herättää pohtimaan sekä opioidien haittoja että niiden mahdollisesti heikkoa vastetta iäkkäiden henkilöiden kokemaan tarpeeseen.

Heidi Mörttinen-Vallius vertaili väitöstutkimuksessaan myös muistisairautta sairastavien ja sairastamattomien opioidikäyttöä. Muistisairaat kotihoidon asiakkaat käyttivät vähemmän opioideja suhteessa ajankohtaiseen kiputilanteeseen ja sairauksiin kuin ne asiakkaat, joilla muistisairautta ei ollut.

− Tämä näyttäytyy kivun alihoitona. Mutta on myös mahdollista, että lääkärit puntaroivat muistisairaiden kohdalla opioidien haittavaikutusriskejä ja keskimäärin heikohkoa tehoa enemmän kuin kognitiivisesti terveiden kohdalla, Mörttinen-Vallius pohtii.

Muistisairailla mielialaoireet näyttivät sen sijaan altistavan opioidien käytölle.

− Mielialan huolellinen arvio on kivusta kärsivillä tärkeää. Nykyisen tiedon perusteella mielialaa hoitamalla voidaan helpottaa kivun kokemusta, mutta muistisairaillakaan mieliala ei parannu kipuun aloitetulla opioidilla, Mörttinen-Vallius toteaa.

Heidi Mörttinen-Vallius on yleislääketieteen ja geriatrian erikoislääkäri ja hänellä on palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys. Hän työskentelee Pirkanmaan hyvinvointialueella hoitaen pääsääntöisesti elämänsä viimeisiä vuosia eläviä iäkkäitä ihmisiä ja kouluttaa työelämässä tulevia erikoislääkäreitä.

Väitöstilaisuus torstaina 6. kesäkuuta

Lääketieteen lisensiaatti Heidi Mörttinen-Valliuksen geriatrian alaan kuuluva väitöskirja Opioid use among aged home care clients tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa torstaina 6.6.2024 klo 12 Arvo-rakennuksen auditoriossa F114 (Arvo Ylpön katu 34, Tampere). Vastaväittäjänä toimii professori (emerita) Kaisu Pitkälä Helsingin yliopistosta. Kustoksena toimii professori (emeritus) Jaakko Valvanne Tampereen yliopistosta.

Tutustu väitöskirjaan

Seuraa väitöstilaisuutta etäyhteydellä