Hyppää pääsisältöön

Geenikartta on tie terveyteen – TAMK profiloituu terveystietojen hyödyntämiseen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa

Julkaistu 21.8.2019
intrakuva_834x469px_profitu.jpg
Ihmisen koko perimästä saatava geenitieto eli genomitieto mahdollistaa tulevaisuuden terveyden ja hyvinvoinnin parantamisen monin tavoin. Tampereen ammattikorkeakoulun ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteisesti rahoittamassa Profitu-profilointihankkeessa tutkitaan terveys- ja genomitietojen hyödyntämistä terveydenhuollossa. Profilointi on TAMKille hyvin merkittävä niin mittakaavaltaan kuin vaikuttavuudeltaankin.

Profitun tavoitteena on luoda potilastiedon vastuullisen hyödyntämisen tiekartta, tehdä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä sekä kehittää alan osaamista ja koulutusta. 

– TAMKille kyseessä on ainutlaatuinen profilointi. Olemme mukana tutkimassa, kehittämässä ja edistämässä tulevaisuuden terveyttämme ja hyvinvointiamme, kertoo sosiaali- ja terveysalan yliopettaja Sari Räisänen. Alkuvuoteen 2021 asti kestävän Profitun vastuullisena vetäjänä toimii sosiaali- ja terveysalan yliopettaja Arja Halkoaho

Genomitiedon hyödyntäminen on iso murros terveydenhuollossa 

Terveystietojen ja genomitiedon hyödyntäminen muuttaa terveydenhuollon toimintaa. – Henkilöiden yksilölliset terveystiedot sekä ympäristö- ja elämäntapatiedot toimivat hoidon perustana. Hoidetaan syitä, eikä niinkään oireita, kertoo Räisänen. 

– Yksilöllistetyn hoidon lisäksi geenitiedon avulla voidaan ehkäistä sairauksia ja tehdä taudinmäärityksiä entistä tehokkaammin. Geenitieto auttaa myös kohdentamaan seulontoja ja lääkitsemään turvallisemmin. 

Genomitiedon hyödyntäminen on terveydenhuollon toiminnan kannalta iso murros ja edellyttää isojen tietomassojen käsittelyä. Tutkimus tulee entistä enemmän osaksi kliinistä hoitamista ja tutkimuksesta syntyy dataa. 

– Genomitieto yhdistettynä kliiniseen terveystietoon luo valtavasti mahdollisuuksia alan tutkimukselle ja liiketoiminnalle. Samalla se herättää kysymyksiä ja keskustelua geenitietojen säilyttämisestä ja käyttämisestä niin tutkimuseettisten kuin tietosuojaankin liittyvien näkökohtien osalta, toteaa Halkoaho. – Myös potilaan ja yksilön oikeudet ovat yksi keskeisistä kysymyksistä. 

Profitu kehittää osaamista ja opetusta 

– Profitu kehittää sekä ammatillista osaamistamme että ammattikorkeakoulujen opetusta useammallakin koulutusalalla, painottavat sekä Räisänen että Halkoaho. 

– Profitu synnyttää myös innovaatioita, uusia hankkeita, julkaisuja ja koulutuspaketteja. Koulutusmateriaali on käytettävissä TAMKin opetustyössä. Henkilöstölle järjestetään lukuisia tapahtumia, mm. hoidonohjausseminaari keväällä 2020. Verkostoidumme myös kansainvälisesti. 

Suomi on oivallinen tutkimus- ja toteutusmaa 

Suomessa on oma genomistrategia. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän laatima strategian tavoitteena on, että kaikilla ihmisillä on yhdenvertainen mahdollisuus hyötyä genomitiedosta. 

Suomi on useastakin syystä oivallinen tutkimus- ja toteutusmaa geenitiedon hyödyntämisen kannalta. – Meillä on laadukkaan terveydenhuollon ja sairaudenhoidon lisäksi myös koko väestön kattavat ja luotettavat sosiaali- ja terveydenhuollon rekisterit, toteaa Räisänen. 

– Genomitiedon tutkimista helpottaa myös se, että me suomalaiset olemme yleisesti ottaen halukkaita osallistumaan tieteelliseen tutkimukseen ja luotamme tieteeseen. Haluamme ymmärtää omaa terveydentilaamme paremmin esimerkiksi erilaisten sovellusten avulla, hän summaa. 

Suomessa terveysteknologiaa kehittäviä yrityksiä on paljon. – Profitussa yritysyhteistyöllä on iso rooli. Sen myötä voi syntyä merkittävästi uutta tutkimusta ja alan liiketoimintaa, toteaa Halkoaho. 

Biopankkiviikkoa vietetään syyskuussa TAMKissa 

Biopankkeihin kootaan ja niissä säilytetään ihmisperäisiä näytteitä. Toimintaa säätelee biopankkilaki. Kotimaan biopankeista löytyy korkealaatuisia näytekokoelmia. Niiden data onkin olennainen osa genomi- ja terveystiedon tietopankkia. 

TAMKissa vietetään syys-lokakuun vaihteessa biopankkiviikkoa. Kaikki halukkaat opiskelijat ja työntekijät voivat antaa biopankkinäytteen. Euroopan biopankkiviikkoa vietetään 8.-11.10.2019. 

Tervetuloa maksuttomaan Profitu-seminaariin 

TAMK ja Kansallinen Neurokeskus järjestävät 24.10.2019 klo 8.30-16 maksuttoman Profitu-seminaarin Tampereen yliopistolla, Pinni B, LS1100. Tilaisuus on suunnattu terveystietojen ja genomitiedon hyödyntämisestä kiinnostuneille tutkijoille, tutkimuksen parissa työskentelevillä, opiskelijoille, oppilaitosten edustajille ja yrityksille. 

Seminaarissa esitellään profilointihankkeen tiekartta. Tule mukaan verkostoitumaan! Kartutat osaamistasi genomitiedon yhdistämisestä kliiniseen terveystietoon. Kuulet myös tutkijapuheenvuoroja Pirkanmaan tietoaltaasta, biopankkitoiminnasta, neurotieteiden alan tutkimushankkeista ja yritysyhteistyöstä. 

Tampereen ammattikorkeakoulu ja Kansallinen neurokeskus kutsuu seminaarin osallistujat klo 18.00 alkaen verkostoitumaan sekä nauttimaan illallista kanssamme Ravintola Periscopeen Tampereen keskustaan (Vuolteenkatu 1, 33100 Tampere). Paikkoja on rajoitetusti.

Seminaariin sekä iltatilaisuuteen pääset ilmoittautumaan linkistä http://lomake.tamk.fi/lomakkeet/28816/lomakkeet.html 

Tilaisuudet ovat osallistujille maksuttomia, mutta ilmoittautumiset ovat sitovia. Ilmoittaudu mukaan 16.10.2019 mennessä!

Lisätiedot:

Yliopettaja Arja Halkoaho, arja.halkoaho [at] tuni.fi
Yliopettaja Sari Räisänen, sari.raisanen [at] tuni.fi