Hyppää pääsisältöön

Gazalaiset yliopisto-opettajat verkko-oppijoina Tampereen yliopistossa

Julkaistu 6.3.2019
Tampereen yliopisto
Kaikkiaan 16 palestiinalaista Gazan islamilaisen yliopiston opettajaa, professoria ja dekaania on suorittanut yliopistopedagogiikan kurssin Tampereen yliopiston järjestämässä verkkokoulutuksessa.

Koulutus on osa ulkoministeriön rahoittamaa kolmivuotista eTraining FinPal- projektia, jossa kehitetään palestiinalaisen korkeakoulutuksen pedagogisia käytäntöjä verkko-opetuksen avulla.

Ensimmäisestä koulutuksesta valmistuneet opettajat kouluttavat puolestaan paikallisia opettajaryhmiä ja osallistuvat opetuksen kehittämiseen yliopistonsa eri tiedekunnissa.

Palestiinalaisopettajat osallistuivat kuusi kuukautta kestäneeseen koulutukseen pääosin verkkoympäristössä ja tekivät erilaisia tehtäviä monitieteisissä opettajatiimeissä. Koulutuksen teemoina olivat muun muassa oppimisympäristöjen suunnittelu, opintoihin kiinnittyminen, arviointi, linjakas opetus ja tutkimusperustainen yliopisto-opetus.

Gazan ja Tampereen projektitiimien jäsenet eivät ole matkustusrajoitteiden takia vielä tavanneet kasvokkain, mutta yhteisiä suunnittelukokouksia on järjestetty tiheästi verkossa.

Projektissa on koulutuksen lisäksi myös suunniteltu ja tehty yhteistä tutkimusta. Gazan islamilaiseen yliopistoon on lisäksi hankittu uutta opetusteknologiaa ja perustettu opetuksen kehittämiseen keskittyvä yksikkö.

Seuraavassa vaiheessa, elo-syyskuussa 2019 on tarkoitus kouluttaa noin 100 palestiinalaista opettajaa, jotka työskentelevät kahdeksassa yliopistossa Gazassa. Tämän koulutuksen suunnittelevat myös palestiinalaiset ja suomalaiset opettajat yhdessä ja koulutus toteutetaan arabian kielellä.

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa projektia on johtanut tutkimusjohtaja, dosentti Vesa Korhonen ja Gazassa apulaisprofessori Nazmi Al-Masri.

aTraining FinPal- projektin sivut: https://research.uta.fi/finpal/

Lisätietoja projektista ja mahdolliset haastattelupyynnöt:
Dosentti Vesa Korhonen, 040 190 1465, vesa.korhonen [at] tuni.fi   
Myös Gazan islamilaisen yliopiston projektitiimin tai osallistujien Skype-haastattelut ovat mahdollisia
Kuvia opetuksesta voi kysyä Pauliina Aleniukselta, 050 318 6993, pauliina.alenius [at] tuni.fi