Hyppää pääsisältöön

Fysiikan dosentti Eero Arola sai tunnustusta poikkeuksellisen korkeatasoisena vertaisarvioijana

Julkaistu 16.11.2023
Tampereen yliopisto
Dosentti Eero Arolan mielestä tieteellisten tutkimuskäsikirjoitusten vertaisarviointi on yhtä tärkeää kuin itse tutkimusmateri-aalin tuottaminen ja sen perusteella laaditun tutkimusartikkelin kirjoittaminen. Molemmat prosessit vaativat aikaa, vaivaa ja tieteellistä osaamista ja samalla parantavat tutkimussisällön ymmärtämistä. Kuva: Joshua Knott.
Tampereen yliopiston fysiikan dosentti Eero Arola on saanut maailman suurimpiin fysiikan järjestöihin kuuluvalta Institute of Physics (IOP) järjestöltä tunnustuksen poikkeuksellisen korkeatasoisten vertaisarviointiraporttien laatimisesta sen fysiikan alan julkaisukäsikirjoituksiin. Arolan saama "IOP Trusted Reviewer Status" tunnustus annetaan noin 15 prosentin ja "IOP Outstanding Reviewer Award" noin 3 prosentin parhaimmistolle vertaisarvioitsijoista.

Maailman suurimpiin fysiikan alan järjestöihin lukeutuva, vuonna 1874 perustettu brittiläinen Institute of Physics (IOP) myönsi Arolalle kaksi tunnustusta laskennallisen tai teoreettisen kiinteän olomuodon fysiikan tutkimuksen alueella tehdyistä poikkeuksellisen korkeatasoisista ja syvällisistä verstaisarviointi referee-raporteista IOPin julkaisukäsikirjoituksiin.

IOP julkaisee yli 100 vertaisarvioitua fysiikan alan lehteä. Vuodesta 2020 lähtien "IOP Trusted Reviewer Status" on myönnetty jo noin 10 000:lle erityisen korkeatasoisia vertaisarviointeja laativille vertaisarvioijille eli refereille, joilla on kykyä kriittisesti arvioida tieteellistä kirjallisuutta. Kaikista IOP:n refereistä tämä tunnustus myönnetään 5/5 referee-arvosanan saaneelle top 15 % -ryhmälle.

"IOP Outstanding Reviewer Award" tunnustus myönnetään lehtikohtaisesti vuosittain ja sen saajajoukko on suppeampi. Esimerkiksi viime vuonna tunnustuksen sai noin 1 000 vertaisarvioijaa yli 27 000 joukosta.

Brittiläinen IOP Publishing (IOPP) on ainoa fysiikan alan julkaisujärjestö maailmassa, joka seuraa vertaisarvioitsijoidensa vertaisarviointiosaamista, kouluttaa heitä ja palkitsee vuosittain heistä parhaat.

Vertaisarviointi edistää tutkimusta ja verkostoitumista

Arolan mukaan artikkelikäsikirjoituksen hyvätasoisen vertaisarviointiraportin laatiminen on hyvin moniulotteinen, tieteellisesti vaativa ja työläskin 12-kohtainen prosessi. Siihen sisältyy käsikirjoituksen kriittistä tarkastelua huomioiden sen tieteellistä uutuusarvoa, laatua ja ansioita, teknisiä ja kielellisiä muotoseikkoja sekä vaikuttavuutta.

– IOPP pitää vertaisarviointia aivan ratkaisevan tärkeässä roolissa tiedeviestinnässä, sillä se auttaa parantamaan ja tuomaan esille tieteen uusia aikaansaannoksia. Amerikkalainen tiedejulkaisujärjestö WILEY mainitsee, että useat heidän refereistään kokevat oman tutkimustyön aihepiirin osaamistason, tutkimusmenetelmien, kriittisen ajattelun ja ongelmien ratkaisukyvyn parantuneen vertaisarviointityön myötä. Oman kokemukseni mukaan vertaisarviointi voi parhaassa tapauksessa käynnistää tutkimusalueeseen liittyvän uuden kansainvälisen verkoston, Arola sanoo.

– Referee-toiminta antaa minulle hyvän mahdollisuuden tutustua aivan viimeisimpiin materiaalitieteen teorioihin, laskentamalleihin ja kokeellisiin fasiliteetteihin, päivittää omaa osaamistani ja löytää uusia ideoita mahdollisiin omiin tutkimushankkeisiini, hän korostaa.

Arola pyrkii laatimaan laadullisesti korkeatasoisia ja yksityiskohtiin pureutuvia referee-raportteja. Referee-toimintansa alussa, 2000-luvun alkupuolelta lähtien, Arola teki lähes kaikki vertaisarviointinsa American Physical Society (APS) ja American Institute of Physics (AIP) järjestöille. Toisaalta viime vuosina hän on tehnyt vuosittain vain muutaman, huolellisesti valikoidun vertaisarvioinnin pääasiassa IOPin hyväksi.

Lisätiedot

Eero Arola
045 635 4207
eero.arola [at] tuni.fi / earola7 [at] gmail.com

Kuva: Joshua Knott